• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Hành chính

Tải mẫu quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại: Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh

Tải mẫu thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại: Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh...

Mạng internet bị các đối tượng lừa đảo sử dụng như một công cụ để lừa đảo. Hiện nay nhiều người chơi bị lừa khi mua vật phẩm game.....

Tải mẫu quyết định về việc trưng cầu giám định trong khiếu nại: Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung....

Tải mẫu giấy biên nhận về việc tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng: Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận ....

Tải mẫu hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính: Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh....

Tải mẫu về việc tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại: Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh....

Tải mẫu quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần hai: Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh....

Tải mẫu về việc giải quyết khiếu nại lần đầu trong quyết định hành chính quy định tại Thông tư 07/2013/TT-TTCP

Tải mẫu kết quả xác minh nội dung khiếu nại theo quy định pháp luật: Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh

Tải mẫu biên bản đối thoại trong khiếu nại quyết định hành chính: Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội...

Tải mẫu về việc thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại: Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung....

Tải mẫu về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại theo quy định pháp luật: Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh...

Tải mẫu đề nghị cấp thẻ ABTC cho doanh nhân APEC: Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-BCA Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-...

Tải mẫu tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam theo quy định pháp luật: Căn cứ theo Thông tư 04/2015/TT-BCA Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến...

Tải mẫu đơn đề nghị xác nhận liệt sĩ: Kính gửi:…………………1. Phần khai cá nhân Họ và tên: …………………………………………….Năm sinh..................................

Tải mẫu đơn đề nghị cấp đổi cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài: Căn cứ theo thông tư số 04/2015/TT-BCA

Tải mẫu biên bản kiểm tra vết thương thực thể: Hôm nay, ngày....tháng....năm 20.... .tại ……, Hội đồng kiểm tra vết thương thực thể

Tải mẫu đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam: Căn cứ theo thông tư số 04/2015/TT-BCA

Tải mẫu đơn đề nghị về Việt Nam thường trú: Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BCA-BNG sửa đổi Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT-BCA-BNG và 05/2009/TTL...

Tải mẫu tờ khai cấp thị thực gia hạn tạm trú cho người nước ngoài: Căn cứ theo Thông tư 04/2015/TT-BCA Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan....

Tải mẫu đơn đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài: Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT/BCA...

Tải mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới: Căn cứ theo Thông tư 41/2011/TT-BCA hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công...

Tải mẫu đơn xin thường trú cho người nước ngoài: Mỗi người khai 01 bản, nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc...

Tải mẫu tờ khai đề nghị cấp đổi cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài: Căn cứ theo thông tư 04/2015/TT-BCA Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan...

Tải mẫu tờ khai đề nghị cấp lại giấy phép xuất cảnh quy định tại Thông tư số 31/2015/TT-BCA Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài được quy định tại thông tư 04/2015/TT-BCA của bộ công an

Quy định về nộp tiền phạt nhiều lần khi bị xử phạt vi phạm hành chính. Căn cứ theo điều 78 Luật xử lí vi phạm hành chính năm 2012 quy định về thủ tục...

Tải mẫu đơn xin nhận con nuôi mới nhất. Đối tượng nào được nhận nuôi con nuôi theo quy định pháp luật hiện hành

Luật sư hướng dẫn quy trình thủ tục làm hộ chiếu online tại nhà mới nhất...hồ sơ làm hộ chiếu online nhận kết quả tại nhà bao gồm: CCCD....

Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả ban hành kèm theo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg

Tải mẫu trích lục kết hôn (bản sao): TRÍCH LỤC KẾT HÔN (BẢN SAO) Họ, chữ đệm, tên vợ: …………..……............ Ngày, tháng, năm sinh: ……

Tải mẫu biên bản họp hội đồng xác nhận người có công: Hôm nay, ngày…..tháng……năm…….., tại ………Hội đồng xác nhận người có công ………………………

Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư là mẫu DC01 ban hành kèm theo Thông tư 41/2019/TT-BCA sửa đổi bổ asung Thông tư 66/2015/TT-BCA

Mẫu đơn xác nhận diện tích nhà ở để nhập hộ khẩu tại Hà Nội được quy định tại Công văn 2519/UBND-NC năm 2023 của UBND thành phố

Dịch vụ xin xác nhận thông tin về cư trú CT07 theo quy định mới nhất từ năm 2023 thay cho hộ khẩu, sổ tạm trú...

Luật sư hướng dẫn đăng ký tạm trú trên 63 tỉnh thành..dịch vụ đăng ký tạm trú online nhanh, không cần đi lại, giá cả hợp lý...

Hướng dẫn thủ tục xác nhận thông tin cư trú mẫu CT07 năm mới nhất từ năm 2023. Tải mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú CT01 và cách kê khai

Mẫu phiếu hẹn thời gian địa điểm tiếp công dân là mẫu số 04-TCD được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-TTCP

Tải Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học Quy chế này được áp dụng đối với các

Mẫu cam kết 23/CK-TNCN BẢN CAM KẾT Kính gửi: (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập)………………………1. Tên tôi là: ………………………………2. Mã số thuế (nếu có):

Tải mẫu phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu: Kính gửi: …………………………… 1. Họ và tên người có thay đổi (1):.......

Tải mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh: Kính gửi: (1)................................. Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ....................................

Mẫu giấy khai sang tên di chuyển xe được quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BCA, hiện nay Thông tư này đã hết hiệu lực

Tải mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp và hướng dẫn sử dụng được quy định chi tiết tại Nghị định 81/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Tải mẫu tờ khai đăng ký kết hôn: (1), (2) Trường hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thì phải dán ảnh của hai bên nam, nữ.

Tờ khai đăng ký lại kết hôn được sử dụng khi các bên đăng ký lại kết hôn do mất bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Mẫu bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của lưu học sinh đã có cơ quan công tác: Căn cứ quyết định 740/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy định thủ tục cử người....

Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ mẫu 1A áp dụng đối với người có công với cách mạng bị dừng hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng

Tải mẫu giấy xác nhận số chứng minh nhân dân: Được ban hành kèm theo thông tư 66/2015/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 02 tháng 02 năm 2016

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178