• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Tải mẫu giấy biên nhận về việc tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng: Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận ....

 • Tải mẫu giấy biên nhận về việc tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng
 • giấy biên nhận về việc tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng
 • Biểu mẫu
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

GIẤY BIÊN NHẬN VỀ VIỆC TIẾP NHẬN THÔNG TIN TÀI LIỆU BẰNG CHỨNG

     Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Cụ thể mẫu giấy biên nhận về việc tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng được quy định tại mẫu 07-KN

……….(1)………..
……….(2)………..
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …(3)...  

 

GIẤY BIÊN NHẬN

Về việc tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng

Vào hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm ..., tại …………………….(4).........................

Bên nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng:

…………………………………………………..(5).......................................................

Bên giao thông tin, tài liệu, bằng chứng:

…………………………………………………..(6).......................................................

Đã giao, nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng sau đây:

1. ………………………………………………(7)........................................................

2...............................................................................................................................

3...............................................................................................................................

Giấy biên nhận này được lập thành ... bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

 

Bên giao
(ký, ghi rõ họ tên, đóng du - nếu có)

Bên nhận
(ký, ghi rõ họ tên, đóng du - nếu có)

[caption id="attachment_38382" align="aligncenter" width="194"]giấy biên nhận về việc tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng Giấy biên nhận về việc tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng[/caption]

  Hướng dẫn ghi mẫu giấy biên nhận về việc tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng 

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng.

(3) Ghi số trong trường hợp Giấy biên nhận được quản lý, theo dõi bằng số văn bản.

(4) Địa điểm giao, nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng.

(5) Họ tên, chức danh, cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác của người nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng.

(6) Họ tên, chức danh, cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác hoặc địa chỉ của người giao thông tin, tài liệu, bằng chứng.

(7) Loại thông tin, vật mang tin, tên, số trang, tình trạng tài liệu, bằng chứng.

     Bạn có thể tải mẫu giấy biên nhận về việc tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng tại:

     >>>>> Mẫu giấy biên nhận về tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng

Liên hệ Luật sư tư vấn về: mẫu giấy biên nhận về việc tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng

 • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu giấy biên nhận về việc tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.
 • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về mẫu giấy biên nhận về việc tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng qua số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033
 • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về mẫu giấy biên nhận về việc tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!  

Liên kết tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178