Tải mẫu giấy biên nhận về việc tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng

Tải mẫu giấy biên nhận về việc tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng: Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận ....

GIẤY BIÊN NHẬN VỀ VIỆC TIẾP NHẬN THÔNG TIN TÀI LIỆU BẰNG CHỨNG

 

    Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Cụ thể mẫu giấy biên nhận về việc tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng được quy định tại mẫu 07-KN

……….(1)………..
……….(2)………..
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: …(3)…

 

 

GIẤY BIÊN NHẬN

Về việc tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng

Vào hồi… giờ … ngày … tháng … năm …, tại …………………….(4)…………………….

Bên nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng:

…………………………………………………..(5)……………………………………………….

Bên giao thông tin, tài liệu, bằng chứng:

…………………………………………………..(6)……………………………………………….

Đã giao, nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng sau đây:

1. ………………………………………………(7)………………………………………………..

2……………………………………………………………………………………………………………….

3……………………………………………………………………………………………………………….

Giấy biên nhận này được lập thành … bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

 

Bên giao
(ký, ghi rõ họ tên, đóng du – nếu có)

Bên nhận
(ký, ghi rõ họ tên, đóng du – nếu có)

giấy biên nhận về việc tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng

Giấy biên nhận về việc tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng

  Hướng dẫn ghi mẫu giấy biên nhận về việc tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng 

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng.

(3) Ghi số trong trường hợp Giấy biên nhận được quản lý, theo dõi bằng số văn bản.

(4) Địa điểm giao, nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng.

(5) Họ tên, chức danh, cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác của người nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng.

(6) Họ tên, chức danh, cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác hoặc địa chỉ của người giao thông tin, tài liệu, bằng chứng.

(7) Loại thông tin, vật mang tin, tên, số trang, tình trạng tài liệu, bằng chứng.

     Bạn có thể tải mẫu giấy biên nhận về việc tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng tại:

     >>>>> Mẫu giấy biên nhận về tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng

   Trên đây là mẫu giấy biên nhận về việc tiếp nhận thông tin tài liệu bằng chứng. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

 Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.

Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: