• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Khác

Hãy đến với văn phòng luật sư Luật Toàn Quốc - chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cao cấp, giúp bạn giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến thừa kế theo di chúc và thừa kế không có di chúc.

Để được tư vấn chi tiết về mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn [...]

Tải mẫu quyết định truy nã theo quy định của pháp luật: Tôi:.........Chức vụ:............ Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số:.....

Tải mẫu thông báo tiếp nhận viện trợ tài trợ: Thông báo việc tiếp nhận viện trợ, tài trợ như sau: 1. Thông tin về cá nhân viện trợ, tài trợ: Họ và tên: ………

Tải mẫu thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội môi trường: Chúng tôi, những người ký tên dưới đây đã đọc và nhận thức được

Tải mẫu báo cáo hoạt động của chi nhánh: Tên Chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa, đậm theo tên trong Giấy phép thành lập) .............Giấy phép thành lập

Tải mẫu báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện: Tên Văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa, đậm tên Văn phòng đại diện trong Giấy phép thành lập) .....

Tải mẫu giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài: Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 07/2016

Hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan đến quyền tác giả... Hôm nay,ngày...tháng...năm...Tại...Chúng tôi gồm ... Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với:

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả...Nếu có đồng chủ sở hữu thì phải kèm theo thoả thuận uỷ quyền bằng văn bản thể hiện ý chí chung của tất cả các đồng...

Tải mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập

Tải mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập chi nhánh: Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp)

Tải mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện: Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) ....................

Tải mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện: Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) ...............

Tải mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện: Kính gửi: ..…… (tên Cơ quan cấp Giấy phép) Tên thương nhân:

Tải mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện: Kính gửi: ……… (tên Cơ quan cấp Giấy phép) Tên thương nhân

Tải mẫu bản khai cá nhân đề nghị xác nhận thương binh: Họ và tên:……………… Năm sinh..................Nguyên quán:................Trú quán:...................

Tải mẫu báo cáo đánh giá hợp chuẩn ... TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ... BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN/HỢP QUY

Mẫu tờ khai đề nghị giải quyết ưu đãi trong giáo dục đào tạo Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH

Tải mẫu quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình: Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Tải mẫu bản cam kết về việc bảo đảm điều kiện để thực hiện quản lý tại gia đình: Căn cứ vào Khoản 1 Điều 140 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Tải mẫu quyết định về việc không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn: Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày

Tham khảo bài viết để tải mẫu biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tự phá dỡ công trình xây dựng, bộ phận công trình xây dựng vi phạm

Tham khảo bài viết để tải mẫu biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị và cập nhật các mẫu văn bản mới nhất

Tham khảo bài viết để tải mẫu quyết định áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả và cập nhật các mẫu văn bản nhanh nhất - chính xác nhất

Mẫu biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu ban hành kèm theo Thông tư 119/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự

Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư là mẫu DC01 ban hành kèm theo Thông tư 41/2019/TT-BCA sửa đổi bổ asung Thông tư 66/2015/TT-BCA

Bài viết cung cấp mẫu giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp tư nhân và hướng dẫn kê khai thông tin mới nhất năm 2022....

Mẫu phiếu hẹn thời gian địa điểm tiếp công dân là mẫu số 04-TCD được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-TTCP

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ... Mẫu số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT

Việc giám định lại được thực hiện trong trường hợp có căn cứ cho rằng kết luận giám định lần đầu không chính xác hoặc trong trường hợp đặc biệt

Tải mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư: Nhà đầu tư/các nhà đầu tư báo cáo về tình hình hoạt động của dự án

Tải mẫu đơn làm hộ chiếu cho trẻ em: TỜ KHAI (Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

Mẫu tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-ĐK-TCT Thông tư số 95/2016/TT-BTC ... Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm ...

Tải mẫu thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh: Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………Tên doanh nghiệp.....

Để được tư vấn chi tiết về mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn [...]

Tải mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an

Tải mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao đổi hợp đồng: Căn cứ theo thông tư 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu

Tải mẫu giấy xác nhận số chứng minh nhân dân: Được ban hành kèm theo thông tư 66/2015/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 02 tháng 02 năm 2016

Mẫu bản thuyết minh vsattp cơ sở, vật chất, trang thiết bị và dụng cụ sản xuất đối với cơ sở sản xuất ... Diện tích mặt bằng sản xuất ……..m2, trong đó ...

Tải mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn của cơ quan thuế ... Công văn 2025/TCT-TVQT quy định về hồ sơ mua hóa đơn của cơ quan thuế. Liên hệ1900.6178

Tải mẫu báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư 26/2016/TT-BXD

Tải mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm…Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày……tháng……năm……

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2018, thay thế Nghị định số Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007

Tải mẫu biên bản ghi lời khai mới nhất năm 2022: Ban hành kèm theo Thông tư số: 119/2021/TT-BCA ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh muốn cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội ....

Mẫu bảo lãnh dự thầu đối với nhà thầu độc lập là mẫu số 04(a) kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc lập hồ sơ....

Mẫu văn bản đề xuất dự án đầu tư... Nội dung đề xuất dự án đầu tư... Đề xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư...tư vấn về đề xuất dự án đầu tư

Tải mẫu giấy xác nhận thân nhân người có công với cách mạng: 1. Thông tin về thân nhân người có công với cách mạng Họ và tên:………………Ngày, tháng, năm sinh: …

Hướng dẫn cách ghi tờ khai căn cước công dân: Mục “Họ, chữ đệm và tên”, “Họ và tên gọi khác”: ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên theo giấy khai sinh

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178