Tải mẫu biên bản ghi lời khai mới nhất năm 2022

Tải mẫu biên bản ghi lời khai mới nhất năm 2022: Ban hành kèm theo Thông tư số: 119/2021/TT-BCA ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an

BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI

Mẫu số: 140

Ban hành theo Thông tư số 119/2021/TT-BCA

ngày 08/12/2021

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI (1)  

         

Hồi ………. giờ …………   ngày ……… tháng ………   năm………………. tại…………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi:…………………………………………………………………………………………………………………

thuộc Cơ quan…………………………………………………………………………………………………

và ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản ghi lời khai của:

Họ tên: ……………………………………………………………………………………….. Giới tính:…….

Tên gọi khác:…………………………………………………………………………………………………….

Sinh  ngày………..tháng ………năm ………………. tại: …………………………………………………       

Quốc tịch:…………………………………..Dân tộc:……………………………….Tôn giáo:……………

Số điện thoại để liên hệ khi cần thiết phục vụ công tác điều tra: ………………………………

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:……………………………………………………………………………

cấp ngày ……….. tháng ……….. năm………………….. Nơi cấp: …………………………………….

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………………………………….

Tư cách tham gia tố tụng: …………………………………………………………………………………….

Người khai đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều (2) …………. Bộ luật Tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

HỎI VÀ ĐÁP

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Việc ghi lời khai kết thúc hồi …………  giờ …………..  ngày………. tháng ………. năm………..

Biên bản này đã được đọc cho người khai nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây.

                              NGƯỜI KHAI                                                     CÁN BỘ GHI LỜI KHAI

 

 Bạn có thể tải mẫu biên bản ghi lời khai mới nhất năm 2022 theo đường link dưới đây:

>>> Tải mẫu Biên bản ghi lời khai 2022

Hướng dẫn kê khai biên bản ghi lời khai mới nhất năm 2022

(1) Sử dụng để ghi lời khai của người tham gia tố tụng được quy định tại Điều 55 BLTTHS; Biên bản này phải được viết tay, không đánh máy;

(2) Quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng được quy định tại các điều sau của BLTTHS: Người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố (Điều 56); người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố (Điều 57); người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt (Điều 58); người bị tạm giữ (Điều 59); bị hại (Điều 62); nguyên đơn dân sự (Điều 63); bị đơn dân sự (Điều 64); người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan đến vụ án (Điều 65); người làm chứng (Điều 66); người chứng kiến (Điều 67); người đại diện theo pháp luật của pháp nhân (Điều 435, Điều 442).

 Ghi chú: Phần giấy trắng của biên bản ghi lời khai còn lại phải gạch chéo

Bài viết tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu biên bản ghi lời khai mới nhất như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu biên bản ghi lời khai mới nhất hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.