• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Văn bản luật hôn nhân

Luật Hộ tịch 2014 có hiệu lực kể từ 01/01/2016 đến nay vẫn chưa có văn bản thay thế nên luật hộ tịch 2022 vẫn áp dụng theo văn bản này

Luật hôn nhân và gia đình 2022 mới nhất hiện nay có thay đổi gì không? có áp dụng theo quy định của luật hôn nhân gia đình 2014 không

Tải luật hôn nhân 2022 mới nhất: đến nay, vẫn chưa có văn bản nào thay thế Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13

Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với...

Mẫu đơn xin ly hôn quận Ba Đình 2020 theo quy định. Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH...........Tôi tên là.............Năm sinh:................

Nghị định 10/2015 sinh con bằng ông nghiệm và thụ tinh nhân tạo, theo đó việc sinh con bằng ống nghiệm và thụ tinh nhân tạo cần đáp ứng các

Nghị định 167 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; ..........

Nghị định 123/2015 NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch: Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Hộ tịch ngày....

Nghị định 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi 2010 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;....

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo... ban hành Luật nuôi con nuôi,

Nghị định 126/2014 quy định chi tiết về áp dụng tập quán hôn nhân và gia đình, chế độ tài sản của vợ chồng, qua hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Luật hộ tịch 2014 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật hộ tịch để điều chỉnh các vấn đề về hộ tịch

Nghị định số 123 năm 2015 của chính phủ của Chính phủ hướng dẫn Luật hộ tịch 2014 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001;Căn cứ Luật Hộ tịch năm 2014

NĐ 10/2015/NĐ-CP. về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo của chính phủ,

Nghị định số 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình, Chính phủ ban hành Nghị định này.

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND thành phố Hồ Chí Minh về mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực kể từ 1/1/2018

Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2000 ... (văn bản hiện đã hết hiệu lực ngày 01/07/2016)

Nghị định số 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.

Luật hộ tịch năm 2019 quy định như thế nào? có áp dụng quy định của luật hộ tịch 2014 không? Có điểm gì mới năm 2019 không

Tải mẫu đơn ly hôn 2019 kèm hướng dẫn kê khai, thủ tục ly hôn thuận tình, thủ tục ly hôn đơn phương, thủ tục giải quyết tranh chấp tài sản khi ly hôn...

Tải Luật Hôn nhân gia đình: Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 là luật hôn nhân mới nhất hiện nay. Luật hôn nhân gia đình 2014

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Luật nuôi con nuôi năm 2010 - Luật Toàn Quốc. Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện nuôi con nuôi; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con

Tải Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 mới nhất, Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bạo lực gia đình khi có yêu cầu và theo quy định của pháp luật

Quyết định 123/2016/QĐ-UBND Về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.. Đối tượng nộp lệ phí: Các cá nhân khi đi làm...

Thông tư 36/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành: mẫu giấy tạm trú...mẫu sổ hộ khẩu...

Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND tỉnh Hà Tĩnh về mức thu nộp các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh - Luật Toàn Quốc

tải nghị quyết 75/2017/NQ-HĐND, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật Hôn nhân và gia đình: 19006236 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi [...]

tải Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật Hôn nhân và gia đình: 19006236 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi [...]

Tải Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định về thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh

tải nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật Hôn nhân và gia đình: 19006236 để được tư vấn chi tiết [...]

tải Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật Hôn nhân và gia đình: 19006236 để được tư vấn [...]

Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND tỉnh Phú Thọ quy định mức thu các loại phí, lệ phí và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Quyết định 2850/2017/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa về mức thu nộp các loại phí, lệ phí và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân

Luật hôn nhân và gia đình năm 2000..Luật hôn nhân và gia đình có nhiệm vụ góp phần xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ..

tải Nghị quyết 83/2017/NQ-HĐND, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006236 để được luật sư tư vấn [...]

Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND tỉnh Tuyên Quang về mức thu các loại lệ phí, sử dụng và tỷ lệ phần trăm trích lại do HĐND tỉnh Tuyên Quang quy định

Tải nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND tỉnh Trà Vinh về lệ phí hộ tịch: Lệ phí hộ tịch là khoản thu đối với người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ..

Nghị định 123/2015 NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch về đăng ký khai sinh, kết hôn...

Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho tổ chức thu phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Tải quyết định 24/2017 QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi về lệ phí hộ tịch: Đối tượng nộp lệ phí: Những người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ...

tải nghị quyết 100/2016/NQ-HĐND quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật Hôn nhân và gia đình: 19006236 để được tư vấn [...]

Tải thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT. Thông tư liên tịch này hướng dẫn về nguyên tắc, hồ sơ, quy trình và trách nhiệm của ..

tải quyết định 53/2016/QĐ-UBND quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật Hôn nhân và gia đình: 19006236 để được tư vấn [...]

Tải công văn số 1576/HTQTCT-HT về việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp: Việc triển khai thi hành Luật hộ tịch và ..

Để được tư vấn chi tiết về Thông tư 10/2016/TT-BCA quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật Hôn nhân và gia đình: 19006236

Tải nghị quyết 39/2016 NQ-HĐND tỉnh Hà Nam về lệ phí đăng ký cư trú: Điều 1. Quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam thuộc ...

tải thông tư 53/2016/TT-BCA quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật Hôn nhân và gia đình: 19006236 để được tư vấn [...]

Tải nghị quyết 28/2017 NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam về lệ phí đăng ký hộ tịch: Điều 1. Sửa đổi các trường hợp miễn thu lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký ..

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178