• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Mẫu đơn xin ly hôn quận Ba Đình 2020 theo quy định. Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH...........Tôi tên là.............Năm sinh:................

  • Mẫu đơn ly hôn đơn phương tại quận Ba Đình 2020
  • ĐƠN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG QUẬN BA ĐÌNH 2020
  • Pháp luật hôn nhân
  • 19006500
  • Tác giả:
  • Đánh giá bài viết

ĐƠN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG QUẬN BA ĐÌNH 2020

Hiện nay, mẫu đơn ly hôn đơn phương được quy định chung tại Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP. Quận Ba Đình đã có bản mẫu đơn ly hôn đơn phương cho các đương sự được đăng tải kèm theo mẫu sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

--------------------------------------

  ĐƠN XIN LY HÔN

                                      Kính gửi: Tòa án nhân dân quận Ba Đình- Thành phố Hà Nội

Tên tôi:..............................................................................................sinh năm...............................

CMND (Hộ chiếu) số: ............................................... cấp ngày: ....................................................

Đăng ký HKTT: ...............................................................................................................................

Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ...................................................................................................................

Xin được ly hôn với: .....................................................................................................................

CMTND (Hộ chiếu) số: ........................................... cấp ngày: .......................................................

Đăng ký HKTT: ................................................................................................................................

Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ...................................................................................................................

Nội dung xin ly hôn:

Tôi và .....................................có đăng ký kết hôn ngày .............tháng............. năm ............

 tại .........................................................................................................................................

(nếu chung sống không có đăng ký kết hôn nêu rõ lý do, thời gian chung sống): ................

................................................................................................................................................

Về tình cảm: Hai người chung sống với nhau từ ngày ............tháng .............. năm..............

tại: ...........................................................................................................................................

Quá trình chung sống hạnh phúc đến ngày ............/............/ .............. Nguyên nhân mâu thuẫn do vợ chồng:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Về con chung: Vợ chồng có mấy con chung: .........................................................................

1. Họ và tên: ...........................................................sinh ngày: .........../ .............../ ...............

2. Họ và tên: ...........................................................sinh ngày: ........../ .............../ ................

....................................................................................................................................................

Thỏa thuận của vợ, chồng về người trực tiếp nuôi, và nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn (nếu không thỏa thuận được ghi rõ ý kiến đề nghị giải quyết) ......................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

hiện nay ai đang quản lý sử dụng; giá hiện nay đã qua sử dụng): ..............................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Về nhà ở, quyền sử dụng đất: Nhà ở, quyền sử dụng đất của vợ, chồng (mua xây năm nào? Giá bao nhiêu? Diện tích nhà, đất giá hiện nay, thỏa thuận về phân chia nhà, đất): ...................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Nếu không thỏa thuận được thì đề nghị chia như thế nào: ...........................................................

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Nếu là nhà, đất của cha, mẹ vợ (chồng) hoặc của người khác thì nêu rõ họ, tên, địa chỉ của chủ sở hữu nhà đất ở đó: ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Về vay nợ: ....................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Hà Nội, ngày ..........tháng ............ năm ..........

                                                                                                                           Người làm đơn

                                                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)   [caption id="attachment_189198" align="aligncenter" width="505"] ĐƠN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG QUẬN BA ĐÌNH 2020[/caption]  Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương tại Quận Ba Đình 2020, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn hôn nhân 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Nguyễn Trang

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178