• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Văn bản luật lao động

Công văn 1399/LĐTBXH-VL do Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 04/05/2022,

Tải nghị định 02/VBHN-BNV 2017 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định quy định về nguyên tắc, thẩm quyền đánh giá viên chức

Để được tư vấn chi tiết về luật Lao động 2019, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006236 [...]

Thông tư 04/2005/TT-BNV về phụ cấp thâm niên vượt khung...Đối tượng áp dụng...Điều kiện hưởng phụ cấp...Tiêu chuẩn được hưởng phụ cấp...

Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp quy định chuẩn về chuyên môn...

Nghị định 196/2013/NĐ-CP...thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm...Điều kiện thành lập... Nhiệm vụ của Trung tâm...

Nghị định 79/2015/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Nghị định này quy định các hành vi vi phạm,

Để được tư vấn chi tiết về thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006236 [...]

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT về đạo đức nhà giáo...Phẩm chất chính trị nhà giáo...Đạo đức nghề nghiệp nhà giáo...

Thông tư 12/2012/TT-BNV về chức danh nghề nghiệp viên chức...Nội dung quản lý... Xây dựng chức danh nghề nghiệp...

Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG LÀM VIỆC VÀO BAN ĐÊM, LÀM THÊM GIỜ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Cá nhân đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh phải khai thuế theo bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng ban hành theo thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu Hợp đồng thử việc mới nhất năm 2022 Hợp đồng thử việc mới nhất năm 2022 theo Bộ luật Lao động 2019 là biểu mẫu được các doanh nghiệp sử dụng

Để được tư vấn chi tiết về đơn xin chấm dứt hợp đồng, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006236 [...]

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT...Đối tượng áp dụng thông tư...Nhiệm vụ của giáo viên...Thời gian làm việc của giáo viên trường dự bị đại học...

Quyết định 28/QĐ-BNV ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước

Nghị định 77/2021/NĐ-CP, điểm mới trong quy định về chế độ phụ cấp thâm niên với nhà giáo về thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

Ngày 07/7/2021 Thủ tướng chính phủ đã ban hàng Quyết định hỏa tốc Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người dân do Covid-19

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 648/QĐ-BCT về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện ngày 20/03/2019...

Ngày 17/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 180/NQ-CP về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho khách hàng sử dụng điện...

Ngày 02/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 55/NQ-CP về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho khách hàng sử dụng điện...

Kể từ ngày 01/07/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19...

Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định chi tiết hơn những nội dung của BLLĐ 2019 về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định về nội dung của HĐLĐ, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con

Mới đây, Bộ lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ về lao động chưa thành niên.

Nghị định 113/2015/NĐ-CP quy định về các loại phụ cấp hiện nay đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Ngày 11/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Bộ luật lao động năm 2019  đã sửa đổi, bổ sung thêm nhiều quy định mới để hoàn thiện hơn so với Bộ luật cũ. Đặc biệt phải kể đến những điểm mới sau đây:

Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng vào quỹ TNLĐ,BNN và hưỡng dẫn các trường hợp được đóng với mức thấp hơn mức bình thường.

Quyết định 505/QĐ-BHXH sửa đổi quy trình thu bảo hiểm theo quyết định 595/QĐ-BHXH và bổ sung thêm một số quy định về quy trình thu bảo hiểm.

Các doanh nghiệp phải có trách nhiệm kiểm định thiết bị theo quy định của pháp luật với mức giá tối thiểu được quy định tại Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH ...

Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt ...

Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn, vệ sinh lao động. Nghị định 88/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09/2020

Tải Quyết định 6556/QĐ-BYT năm 2018 về mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Để được tư vấn chi tiết về thông tư 28/2018/TT-BYT, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 [....]

Để được tư vấn chi tiết về thông tư 27/2018/TT-BGDĐT, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 [...]

Ngày 12/11/2019 Quốc hội ban hành Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách. Trong đó có quy định về mức lương cơ sở từ tháng 7/2020

Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ hướng dẫn xác định lao động tham gia BHXH đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mới nhất

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về công tác thi đua, khen thưởng. Quyết định này quy định về đối tượng áp dụng; nguyên tắc thi đua, khen thưởng; tiêu chuẩn...

Tải thông tư 10/2019/TT-BNV. Thông tư này hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV

công văn 1511/LĐTBXH-BHXH tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất. Ngày 04/05 Bộ lao động Thương binh xã hội ban hành công văn hướng dẫn

Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ đợt dịch Covid-19. Hồ sơ, thù tục cần có để được nhận hỗ trợ theo quy định

Tải nghị quyết 42/NQ-CP. Nghị quyết quy định về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhằm chia sẻ khó khăn

Hướng dẫn liên ngành 882/HDLN-BHXH-LĐTB&XH-TC về việc tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

Nghị định 38/2020/NĐ-CP thi hành Luật người VN làm ở nước ngoài mới.Nghị định về khu vực và công việc người lao động không được đến làm việc ở nước ngoài...

Nghị quyết 37/NQ-CP về chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. Những chi phí hỗ trợ cho người bị cách li do dịch Covid-19

Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho NLĐ trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Tải công văn 860/BHXH-BT năm 2020. Công văn này quy định về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tải công văn 797/LĐTBXH-BHXH năm 2020.  Công văn hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19

chống và kiểm soát dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona gây ra..Thủ tướng đã ban hành chỉ thị số 11/CT-TTg đề ra những nhiệm vụ cấp...

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178