• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Tư vấn luật thuế

Tư vấn thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật. Thuế TNCN là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích một phần thu nhập [...]

Vi phạm đặt in hóa đơn thì bị xử lý thế nào... Nếu doanh nghiệp chưa đủ điều kiện mà vẫn tiến hành đặt in hóa đơn thì sẽ xử lý vi phạm hành chính...

Doanh nghiệp được phép lỗ bao nhiêu năm?...không có quy định doanh nghiệp được phép lỗ trong bao nhiêu năm mà chỉ có quy định doanh nghiệp...

Cách viết hóa đơn GTGT được quy định như thế nào?...Tiêu thức: “ Ngày tháng năm” lập hóa đơn...Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập được quy định như thế nào?... trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo...

Lập hóa đơn sai thời điểm bị phạt thế nào?...phạt cảnh cáo...Đối với các hành vi khác lập hóa đơn .....phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng...

Người bán hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn khi nào?... Tổ chức, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa dịch vụ các loại hóa đơn

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, dịch vụ...Đối với hoạt động bán hàng hóa:..Thời điểm xuất hóa đơn GTGT là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu

Công ty được chia là công ty TNHH 1 thành viên...Công ty bị chia...công ty được chia.Chủ sở hữu công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty...

Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần ... Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất. Các thành viên, chủ sở hữu công ty, các cổ đông...

Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định như thế nào?... Người nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp...

Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn là chứng khoán...Trong thời hạn 10 (mười) kể từ ngày chuyển nhượng vốn, rút vốn,...

Bạn đang tìm hiểu các quy định của pháp luật về thủ tục khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư nhưng còn băn khoăn, chưa biết cách nộp hồ sơ, không biết bao lâu thì được giải quyết. Hãy xem ngay bài viết này của Luật Toàn Quốc để hiểu thêm bạn nhé.

Khai thuế môn bài được quy định như thế nào. Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh

Thủ tục khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư...Người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư...

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định như thế nào?... Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 20...

Thủ tục khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên...Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên lập hồ sơ khai thuế...

Khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản...Cá nhân chuyển nhượng hoặc nhận thừa kế quà tặng là bất động sản...

Thủ tục khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán...nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm trước năm tính thuế

Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân khi nhận thưởng bằng cổ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động... Cá nhân khi nhận thưởng bằng cổ phiếu...

Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế... Cơ quan thuế bán hoá đơn cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh... Số lượng hoá đơn bán cho tổ chức...

Thủ tục khai thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng bất động sản... Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản...

Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn... Trong thời hạn 10 (mười) kể từ ngày chuyển nhượng vốn, rút vốn,

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng được quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng cụ thể như sau:

Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng và các Nghị định, thông tư hướng dẫn như sau:

Mức phạt khi mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào: Tôi bị mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào..xin hỏi mức phạt khi làm mất hóa đơn

Tải Luật kế toán 2015 số 88/2015/QH13...Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán,...

Thủ tục đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh ...Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hộ gia đình ...

thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần 2, hồ sơ phát hành hóa đơn lần 2, trình tự thủ tục phát hành hóa đơn lần 2, .....................

Văn bản hợp nhất 68/VBHN-BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân...

Luật sư có thể tư vấn cho tôi về cách tính tiền phạt chậm nộp thuế hiện nay được quy định như thế nào...Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế...

Tải nghị quyết 42/NQ-CP. Nghị quyết quy định về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhằm chia sẻ khó khăn

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ miễn giảm thuế do covid-19 mới nhất.Những trường hợp nào thuộc điều kiện được miễn, giãm nghĩa vụ thuế theo quy định

Ngày 3 tháng 3 năm 2020 Tổng Cục Thuế đã ban hàng công văn 897/TCT-QLN về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19...

Thủ tục đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc... Cá nhân lập hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh và...

Thủ tục đăng ký mã số thuế cho nhân viên... chậm nhất là 10 ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm

Thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân...Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê...Cá nhân có tài sản cho thuê chuẩn bị hồ sơ khai thuế theo kỳ thanh toán hoặc theo năm,...

Thủ tục đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh... gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý...

Thủ tục chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng... Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế...

Thủ tục giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế...phải gửi hồ sơ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế

Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình... Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm gửi hồ sơ...

Thủ tục đăng ký mã số thuế đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài... Trong thời hạn 10 ngày...

Có phải đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng qua cơ quan thuế không?...doanh nghiệp không phải đăng ký thông tin tài khoản với cơ quan thuế

Thủ tục đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng ... Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thông tin tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp phải làm thủ tục...

Thủ tục đăng ký thuế của doanh nghiệp mới thành lập...Kê khai và nộp lệ phí môn bài...Đăng ký phương pháp kê khai tính thuế GTGT

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu...Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 20...

Thủ tục đăng ký mã số thuế của tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế...03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế...

Thủ tục đăng ký mã số thuế của tổ chức kinh tế... Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, luật sư, công chứng

Thủ tục khôi phục mã số thuế theo quy định pháp luật hiện hành...Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế...Lập Thông báo khôi phục mã số thuế

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178