Thủ tục khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán

Thủ tục khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán...nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm trước năm tính thuế

KHAI THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH NỘP THUẾ KHOÁN

 

Kiến thức của bạn :

     Thủ tục khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán

Kiến thức của Luật sư :

Căn cứ pháp lý :

 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
 • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.
 • Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
 • Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.
 • Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế.

Nội dung tư vấn :

     Cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh, cá nhân cho thuê tài sản, cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp.

     Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán chuẩn bị hồ sơ khai thuế theo năm và nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm trước năm tính thuế. Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán mới ra kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh trong năm thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ mười (10) kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh.

      Trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn chậm nhất là ngày thứ ba mươi (30) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. 

      Trường hợp cá nhân kinh doanh theo phương thức hợp tác kinh doanh với tổ chức. Tài sản kinh doanh thuộc sở hữu của cá nhân, không xác định được doanh thu kinh doanh thì cá nhân ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay.

 1. Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán

 • Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
 • Báo cáo sử dụng hóa đơn theo mẫu số 01/BC-SDHĐ-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC (đối với trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế).
 • Phụ lục mẫu số 01-1/BK-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC và bản chụp hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng) đối với trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay.
 1. Nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán

      Người nộp thuế nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Chi cục Thuế địa phương nơi cá nhân kinh doanh; hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;

      Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

     Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán

khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán

 1. Thời hạn giải quyết:

     Cơ quan thuế gửi Thông báo nộp thuế khoán (bao gồm cả cá nhân thuộc diện phải nộp thuế và cá nhân thuộc diện không phải nộp thuế) chậm nhất là ngày 20 tháng 01 hàng năm.

     Trường hợp điều chỉnh lại tiền thuế khoán phải nộp do thay đổi về quy mô, ngành nghề kinh doanh hoặc do thay đổi về chính sách thuế, cơ quan thuế gửi thông báo cho cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng có thay đổi tiền thuế.

     Trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán mới ra kinh doanh thì cơ quan thuế gửi thông báo cho cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng có phát sinh tiền thuế phải nộp.

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

     Thông báo nộp thuế khoán theo mẫu số 01TBT – CNKD kèm theo Bảng công khai theo mẫu số 01/CKTT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

     Trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán mới ra kinh doanh hoặc điều chỉnh lại tiền thuế khoán phải nộp do thay đồi về quy mô, ngành nghề kinh doanh hoặc do thay đổi về chính sách thuế thì cơ quan thuế không gửi Bảng công khai theo mẫu số 01/CKTT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

      Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

     >>>  Thủ tục khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

    >>>  Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân khi nhận thưởng bằng cổ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động

       Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email:lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: