Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân khi nhận thưởng bằng cổ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động

Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân khi nhận thưởng bằng cổ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động... Cá nhân khi nhận thưởng bằng cổ phiếu...

KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI NHẬN THƯỞNG BẰNG CỔ PHIẾU

 

Kiến thức của bạn:

     Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân khi nhận thưởng bằng cổ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
 • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.
 • Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
 • Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.
 • Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế.
 • Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Nội dung tư vấn:

     Cá nhân khi nhận thưởng bằng cổ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động chưa phải nộp thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Khi cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại thì khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ tiền lương, tiền công do được thưởng bằng cổ phiếu.

     Cá nhân chuẩn bị hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh, gửi đến cơ quan Thuế quản lý đơn vị trả thu nhập. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại.

 1. Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân khi nhận thưởng bằng cổ phiếu

 • Tờ khai mẫu số 02/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
khai thuế thu nhập cá nhân khi nhận thưởng bằng cổ phiếu

khai thuế thu nhập cá nhân khi nhận thưởng bằng cổ phiếu

 1. Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân khi nhận thưởng bằng cổ phếu:

      Người nộp thuế nộp trực tiếp tại chi cục thuế; hoặc gửi qua hệ thống bưu chính; hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cồng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

     Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

      Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

      Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

 1. Thời hạn giải quyết:

      Không phải trả kết quả cho người nộp thuế

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

      Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

       Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

     >>> Khai thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định như thế nào?

     >>> Thủ tục khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên

      Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email:lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: