• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Văn bản luật đất đai

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, do đó Bảng giá đất tại Cần Thơ 2023 được áp dụng theo quy định tại Quyết định này;

Nghị quyết 287/2020/NQ-HĐND có hiệu lực từ thời điểm ban hành, từ ngày 13/3/2020, Bảng giá đất tại Đà Nẵng 2023 áp dụng theo Nghị quyết này;

Quyết định 53/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020-2024) do UBND tỉnh ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019,

Quyết định 49/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất định kỳ 5 năm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do UBND tỉnh ban hành ngày 20/12/2019

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, do đó Bảng giá đất tỉnh Quảng Bình 2023 áp dụng theo quy định tại Quyết định này

Ngày 20 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 57/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất Thành phố Vinh 2023

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, theo đó, Bảng giá đất tỉnh Lào Cai được áp dụng theo Nghị quyết này

Quyết định 57/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do UBND tỉnh ban hành ngày 30/12/2019

Quyết định 2336/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2020 và Bảng giá đất tỉnh Cao Bằng được áp dụng theo quy định tại Quyết định này;

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 11/07/2020, do đó Bảng giá đất tỉnh Bắc Kạn được áp dụng theo quy định tại Quyết định này;

Quyết định 53/2029/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, theo đó Bảng giá đất tỉnh Điện Biên được áp dụng theo Quyết định này;

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020-2024 do UBND tỉnh Hà Giang ban hành 

Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, do đó Bảng giá đất tỉnh Thái Bình được áp dụng theo Quyết định này;

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất tỉnh Sơn La

Quyết định 44/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, do đó đây là căn cứ để áp dụng Bảng giá đất tỉnh Thanh Hóa 2020;

Quyết định 54/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01/1/2020, do vậy, Bảng giá đất tại Hải Phòng được áp dụng theo quy định tại Quyết định này;

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về tách thửa đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu do UBND tỉnh ban hành ngày 20/09/2021 và có hiệu lực từ ngày 01/10/2021;

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND về lĩnh vực đất đai tại tỉnh Vĩnh Phúc do UBND tỉnh ban hành ngày 18/5/2016 và có hiệu lực từ ngày 28/5/2016.

Quyết định 08/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 27/2022/QĐ-UBND do UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành ngày 31/05/2023;

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND về lĩnh vực đất đai tại tỉnh Vĩnh Long do UBND tỉnh ban hành ngày 01/11/2021 và có hiệu lực từ ngày 15/11/2021;

Quyết định 27/2022/QĐ-UBND về lĩnh vực đất đai tại tỉnh Tuyên Quang do UBND tỉnh ban hành ngày 15/08/2022 và có hiệu lực từ ngày 25/08/2022;

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND về tách thửa đất tại tỉnh Trà Vinh do UBND tỉnh ban hành ngày 18/11/2021 và có hiệu lực từ ngày 29/11/2021;

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND về tách thửa đất tại thành phố Hồ Chí Minh do UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 05/12/2017

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2020/QĐ-UBND do UBND tỉnh Tiền Giang ban hành ngày 31/7/2021, có hiệu lực từ ngày 10/8/2021

Quyết định 49/2021/QĐ-UBND về tách thửa đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế do UBND tỉnh ban hành ngày 25/08/2021 và có hiệu lực từ ngày 05/09/2021;

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND về lĩnh vực đất đai tại tỉnh Thái Nguyên do UBND tỉnh ban hành ngày 30/03/2022 và có hiệu lực kể từ ngày 9/4/2022

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND về lĩnh vực đất đai tại tỉnh Thái Bình do UBND tỉnh ban hành ngày 01/08/2022 và có hiệu lực từ ngày 12/08/2022.

Quyết định 10/2023/QĐ-UBND về tách thửa đất, hợp thửa đất tại Tây Ninh do UBND tỉnh ban hành ngày 26/04/2023, có hiệu lực từ ngày 08/05/2023;

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về lĩnh vực đất đai tại tỉnh Yên Bái do UBND tỉnh ban hành ngày 20/08/2021 và có hiệu lực từ ngày 01/09/2021;

Quyết định 12/2014/QĐ-UBND về lĩnh vực đất đai tại tỉnh Phú Thọ do UBND tỉnh ban hành ngày 10/09/2014 và có hiệu lực từ ngày 20/09/2014

Quyết định 42/2021/QĐ-UBND về lĩnh vực đất đai tại tỉnh Sơn La do UBND tỉnh Sơn La ban hành ngày 17/11/2021 và có hiệu lực từ ngày 30/11/2021

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND về lĩnh vực đất đai tại tỉnh Sóc Trăng do UBND tỉnh ban hành ngày 18/12/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND về tách thửa đất tại tỉnh Quảng Trị do UBND tỉnh ban hành ngày 20/12/2021 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND về lĩnh vực đất đai tỉnh Quảng Ninh do UBND tỉnh ban hành ngày 29/07/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2021;

Quyết định 85/2021/QĐ-UBND về tách thửa đất tại tỉnh Quảng Ngãi do UBND tỉnh ban hành ngày 31/12/2021 và có hiệu lực từ ngày 15/01/2022.

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành ngày 05/11/2020 và có hiệu lực từ ngày 15/11/2020

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên về tách thửa đất ban hành ngày 10/08/2021 và có hiệu lực từ ngày 20/08/2021

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của tỉnh Nghệ An về lĩnh vực đất đai do UBND tỉnh ban hành ngày 17/09/2021 và có hiệu lực từ ngày 30/09/2021.

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND về tách thửa đất tại Nam Định do UBND tỉnh ban hành ngày 26/04/2022 và có hiệu lực từ ngày 15/05/2022.

Quyết định 42/2021/QĐ-UBND về tách, hợp thửa đất tại Long An do UBND tỉnh ban hành ngày  18/10/2021 và có hiệu lực từ ngày 15/11/2021.

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về lĩnh vực đất đai do UBND tỉnh ban hành ngày 10/02/2022, có hiệu lực từ ngày 25/02/2022.

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND về lĩnh vực đất đai tại Lạng Sơn do UBND tỉnh ban hành ngày 14/10/2021 và có hiệu lực từ ngày 25/10/2021.

Quyết định 40/2021/QĐ-UBND về tách thửa đất tại tỉnh Lâm Đồng do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2021

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về lĩnh vực đất đai tại Lai Châu do UBND tỉnh ban hành ngày 16/04/2021 và có hiệu lực từ ngày 01/05/2021.

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND về tách thửa đất tại Kon Tum do UBND tỉnh ban hành ngày 02/08/2021và có hiệu lực kể từ ngày 11/08/2021.

Quyết định 28/2022/QĐ-UBND về lĩnh vực đất đai tại Khánh Hòa do UBND tỉnh ban hành ngày 27/12/2022 và có hiệu lực từ ngày 10/01/2023

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về tách thửa đất tại Kiên Giang do UBND tỉnh ban hành ngày 16/08/2021 và có hiệu lực từ ngày 26/08/2021.

Quyết định 08/2023/QĐ-UBND của TP Hải Phòng về lĩnh vực đất đai ban hành ngày 15/2/2023 và có hiệu lực kể từ ngày 25/2/2023.

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND của tỉnh Hòa Bình về lĩnh vực đất đai được ban hành ngày 6/3/2022 và có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2022.

Quyết định 32/2022/QĐ-UBND về tách thửa đất tại Hậu Giang do UBND tỉnh ban hành ngày 29/09/2022 và có hiệu lực từ ngày 10/10/2022

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178