• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Văn bản luật doanh nghiệp

Luật thương mại quy định Hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam...Luật thương mại 2023 có hiệu lực từ ngày...

Để được tư vấn chi tiết về Nghị định 109/2016/NĐ-CP, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật Doanh nghiệp 24/7: 19006236 [...]

Để được tư vấn chi tiết về thông tư 11/2015/TT-BKHĐT, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006236 [...]

Tải Luật kế toán 2015 số 88/2015/QH13...Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán,...

Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến Điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương...Có hiệu lực..

Để được tư vấn chi tiết về nghị định 39/2014/NĐ-CP, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006236 [...]

Để được tư vấn chi tiết về thông tư 23/2015/TT-BKHCN, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp [...]

Luật doanh nghiệp 2020 là văn bản mới nhất quy định về....Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày...là bước đột phá trong tư duy, hội nhập quốc tế....

Thông tư quy định danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Thông tư 33/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp

Tải nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 79/2012/NĐ-CP: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định ..

Ngày 25/11/2013, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 .

Tải Luật an toàn thực phẩm 2010 số: 55/2010/QH12...quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm;

Luật doanh nghiệp mới nhất năm 2014.Luật này quy định việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan doanh nghiệp, bao gồm

Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật khoáng sản 2010 về...Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01...

Thông tư 33/2010/TT-BCA QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN Thông tư 33/2010/TT-BCA

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu, dự án

Luật thương mại mới nhất 2022 mới nhất vẫn áp dụng theo Luật thương mại 2005 do Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005

Thông tư 13/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Luật doanh nghiệp 2022 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp...

Luật Doanh nghiệp mới nhất năm 2022... Luật Doanh nghiệp năm 2020... Luật Doanh nghiệp mới nhất... Thành lập doanh nghiệp

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/05/2021, thay thế thông tư 20/2015/TT-BKHĐT và thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định hướng dẫn các vấn đề về đăng ký doanh nghiệp như hồ sơ, trình tự, thủ tục,...Nghị định 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày...

Luật doanh nghiệp 2020 được ban hành có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 có nhiều điểm mới....Luật doanh nghiệp 2020 thay thế văn bản....

Hợp đồng sử dụng tác phẩm đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ....

Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn là một trong những nội dung về quyền liên quan theo pháp luật sở hữu trí tuệ...

Chuyển nhượng nhãn hiệu được thực hiện bằng hợp đồng, hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu gồm có những điều khoản cơ bản sau....

Luật xuất nhập cảnh sửa đổi bổ sung 2019 và .....thay đổi nhiều điểm đáng chú ý về thị thực dành cho người nước ngoài....

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp, HĐTP nhân dân tối cao đã ra Nghị quyết số 04/2003/NQ-HĐTP về giải quyết vụ án kinh tế

Luật doanh nghiệp 2020 được ban hành ngày 17/6/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, dưới đây là những điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020

Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến...

Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Quyết định 1426/QĐ-BYT về quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn..áp dụng cho các đối tượng là cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống...

Quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, Quy định các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả,...

Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt ...

Thông tư 21/2007/TT-BKHCN hướng dẫn việc lập quy hoạch, kế hoạch, xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia; hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn...

Luật Đầu Tư số 61/2020/QH14 năm 2020 mới nhất quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp,...

Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với...

Luật đầu tư 2020 đã được Quốc hội khóa XIV chính thức thông qua ngày 17/6/2020 với kết quả 446/458 đại biểu...có những điểm mới cụ thể như sau:...

Nghị quyết 42/2017/QH14 quy định quy định thí điểm một số chính sách về xử lý nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng..

Nghị định 94/2019/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác...Có hiệu lực từ ngày 01/02/2020...

Tải nghị định 15/2018/NĐ-CP. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất...

Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định tiêu chí, hồ sơ, trình tự, thủ tục nhập khẩu và hoạt động giám định đối với máy móc đã qua sử dụng..

Nghị định 44/2020/NĐ-CP quy định về nguyên tắc, biện pháp, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại...

Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán...hướng dẫn luật kế toán...

Nghị định Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, việc thi hành quyết định...

Luật phòng chống tác hại của rượu bia này quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia..

Ngày 05/02/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của BCT...

Ngày 07/5/2020 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán...

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178