• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Văn bản luật công chứng

Tải nghị định 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật công chứng 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2015

Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với...

Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 08 /01/2020, có hiệu lực từ ngày 24/02/2020;

Phí công chứng các hợp đồng tăng kể từ ngày 01/01/2017 Phí công chứng bao gồm phí công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, phí lưu giữ di chúc ...

Luật Công chứng 2014, Luật này quy định về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, đất gồm một số điều khoản cơ bản bên đặt cọc, bên nhận đặt cọc, thời hạn đặt cọc, mục đích đặt cọc, phương thức thanh toán...

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

 Quyết định 10/2016/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng, dịch thuật tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Luật Công chứng 2019 hiện nay vẫn sử dụng Luật công chứng 2014. Luật Công chứng 2014 sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015

Thông tư 20/2015/TT-BTP Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chứng thực bản sao từ bản chính

Công chứng hợp đồng ủy quyền sử dụng xe máy ở đâu và mất phí bao nhiêu? Cho em hỏi muốn công chứng hợp đồng ủy quyền sử dụng xe máy 10 năm (vì nếu làm hợp..

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178