• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Văn bản luật sở hữu trí tuệ

Hợp đồng sử dụng tác phẩm đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ....

Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn là một trong những nội dung về quyền liên quan theo pháp luật sở hữu trí tuệ...

Hợp đồng li xăng nhãn hiệu là thuật ngữ thường dùng để chỉ việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Hợp đồng li xăng gồm những điều khoản sau....

Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.....

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ gồm các quy định như sau

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC có vai trò rất lớn trong việc cung cấp thông tin về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ...

Văn bản hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ là văn bản tổng hợp Luật sở hữu trí tuệ 2008 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2019..

Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ-TRIPS, các Công ước về sở hữu trí tuệ, chế độ đãi ngộ tối huệ quốc...

Thông tư 211/2016/TT-BTC mức thu quản lý sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả do Bộ Tài Chính ban hành

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178