Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ- TRIPS

Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ-TRIPS, các Công ước về sở hữu trí tuệ, chế độ đãi ngộ tối huệ quốc...

Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ

VĂN KIỆN

HIỆP ĐỊNH VỀ CÁC KHÍA CẠNH LIÊN QUAN TỚI THƯƠNG MẠI CỦA QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

(Ký ngày 15.4.1994)

Danh mục các Điều

Phần I. Các điều khoản chung và các nguyên tắc cơ bản

Điều 1 Cơ sở và phạm vi của các nghĩa vụ

Điều 2 Các Công ước về sở hữu trí tuệ

Điều 3 Đãi ngộ quốc gia

Điều 4 Chế độ đãi ngộ tối huệ quốc

Điều 5 Các thoả thuận đa phương về việc đạt được hoặc duy trì hiệu lực bảo hộ

Điều 6 Trạng thái đã khai thác hết

Điều 7 Mục tiêu

Điều 8 Nguyên tắc

Phần II. Các tiêu chuẩn liên quan đến khả năng đạt được, phạm vi

 và việc sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ

Mục 1  Bản quyền và các quyền có liên quan

Điều 9 Mối quan hệ với Công ước Berne

Điều 10 Các chương trình máy tính và các bộ sưu tập dữ liệu

Điều 11 Quyền cho thuê

Điều 12 Thời hạn bảo hộ

Điều 13 Hạn chế và ngoại lệ

Điều 14 Bảo hộ những người biểu diễn, người sản xuất bản ghi âm và các tổ chức phát thanh, truyền hình

Mục 2: Nhãn hiệu hàng hoá

Điều 15 Đối tượng có khả năng bảo hộ

Điều 16 Các quyền được cấp

Điều 17 Ngoại lệ

Điều 18 Thời hạn bảo hộ

Điều 19 Yêu cầu sử dụng

Điều 20 Các yêu cầu khác

Điều 21 Cấp li-xăng (chuyển giao quyền sử dụng) và chuyển nhượng quyền sở hữu

Mục 3: Chỉ dẫn địa lý

Điều 22 Bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Điều 23 Bảo hộ bổ sung đối với các chỉ dẫn địa lý dùng cho rượu vang và rượu mạnh.

Điều 24 Đàm phán quốc tế, Ngoại lệ

Mục 4: Kiểu dáng công nghiệp

Điều 25 Các yêu cầu bảo hộ

Điều 26 Bảo hộ

Mục 5: Patent

Điều 27 Đối tượng có khả năng được cấp Patent

Điều 28 Các quyền được cấp

Điều 29 Điều kiện đối với người nộp đơn xin cấp patent

Điều 30 Ngoại lệ đối với các quyền được cấp

Điều 31 Các hình thức sử dụng khác không được phép của người nắm giữ quyền

Điều 32 Huỷ bỏ/Đình chỉ

Điều 33 Thời hạn bảo hộ

Điều 34 Các sáng chế quy trình: nghĩa vụ dẫn chứng

Mục 6: Thiết kế bố trí (topograph) mạch tích hợp

Điều 35 Mối quan hệ với Hiệp ước IPIC

Điều 36  Phạm vi bảo hộ

Điều 37 Các hành vi không cần phải có phép của người nắm giữ quyền

Điều 38 Thời hạn bảo hộ

Mục 7: Bảo hộ thông tin bí mật

Điều 39

Mục 8: Khống chế các hoạt động chống cạnh tranh trong các hợp đồng li-xăng

Điều 40

(……………………………………………………………………….)

>>>>>>>>>>>> Tải Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ: Tại đây

Bài viết tham khảo: 

     Để được tư vấn chi tiết về Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 1900 6178 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.