• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Văn bản luật hình sự

Mẫu đơn xin xác nhận không phạm tội mới dùng để xác nhận cá nhân không có hành vi vi phạm pháp luật, không bị xét xử bởi bản án khác....

Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001. Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định tại Chương XIV...

Thông tư 20/2014/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định  pháp y tâm thần có hiệu lực ..

Tải công văn 89/TANDTC-PC. Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã giải đáp một số vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, hành chính và dân sự

Tải Mẫu số 48-HS Thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị, ghi tên Tòa án xét xử sơ thẩm; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên

Tải Mẫu số 55-HS Thông báo giải quyết Đơn đề nghị giám đốc thẩm/Kiến nghị giám đốc thẩm/Thông báo bản án (quyết định) của Tòa án đã có hiệu lực

Mẫu số 39-HS Quyết định đình chỉ vụ án (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa), Quyết định này dùng cho Thẩm phán

Tải Mẫu số 40-HS Quyết định đình chỉ vụ án (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm), ghi đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp

Tải Mẫu số 41-HS Quyết định phục hồi vụ án (dùng cho Chánh án Tòa án, Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa), trường hợp Chánh án ra Quyết định phục

Tải Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP quy định về việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của Tòa án, Quy định về công bố

Luật thi hành án hình sự năm 2019 quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn..có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

tải Nghị định 43/2020/NĐ-CP. Nghị định này quy định về thuốc tiêm và cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện sử dụng cho thi hành án tử hình...

Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã ban hành công văn 45/TANDTC-PC hướng dẫn về việc xét xử các tội phạm liên quan covid-19...

Nghị định 64/2011/NĐ-CP. Nghị định 64/2011/NĐ-CPnày áp dụng đối với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Tải nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP. Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự

Thông tư 46/2019/TT-BCA quy định về trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP. Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 299 về tội khủng bố và Điều 300 về tội tài trợ khủng bố [...]

Bộ Luật hình sự 2015 quy định về tội phạm và hình phạt được ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016...

Công văn 212/TANDTC-PC của TAND tối cao ban hành Công văn 212/TANDTC-PC “V/v thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử”...

BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 15/1999/QH10 LỜI NÓI ĐẦU Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu

Thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi bổ sung đơn kháng cáo: Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy...

Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính cho hội đồng xét xử: Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong...

Tội phát tán vi rút, chương trình tin học có tính năng gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số ....

Thông tư 43/2018/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về căn cứ định giá tài sản

Nghị định này quy định về xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng (gọi chung là xây dựng, quản lý, sử dụng)

Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003./.

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13 đối với các tội danh đã bỏ tử hình

Công văn 3010/VKSTC-V14 thay thế Công văn số 172/VKSTC-V14 ngày 18/01/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung

Để áp dụng đúng và thống nhất quy định của pháp luật trong việc xử lý các hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa

Kể từ ngày 03-7-2017, khi xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, tiếp tục thực hiện việc không áp dụng hình phạt tử hình đối với người phạm tội mà BLHS

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 (ngày Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành), khi xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tính tổng khối lượng

Cụ thể, trong quý IV/2017, các cơ sở đào tạo, giáo dục pháp luật phải rà soát toàn bộ giáo trình, tài liệu giảng dạy có nội dung liên quan đến BLHS 2015

Nghị định 79/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Thông tư liên tịch này quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự.

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, Điều 244 về tội vi phạm quy định

Tải Mẫu số 03-HS Thay đổi Thẩm phán Hội thẩm Thư ký trước khi mở phiên tòa, Viện kiểm sát cùng cấp và những người có quyền đề nghị thay đổi theo

Tải Mẫu số 51-HS Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm (dùng cho Thẩm phán chủ tọa phiên tòa), ghi các tội danh của bị cáo được tuyên trong.

Thông tư 61/2017/TT-BCA Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư này quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong hoạt động

Tải Thông tư liên tịch 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP về việc áp dụng một số quy định tại chương các tội xâm phạm sỡ hữu

Tải mẫu quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện: an hành kèm theo Công văn số 160/TANDTC-PC ngày 23 tháng 7 năm 2018

Tải mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện: Ban hành kèm theo Công văn số 160/TANDTC-PC ngày 23 tháng 7 năm 2018

Tải Luật đặc xá năm 2007 mới nhất theo pháp luật hiện hành, Nhà nước động viên, khuyến khích người bị kết án phạt tù ăn năn hối cải, tích cực học tập

Tải Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự

Tải Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi năm 2012, Dự án đầu tư xây dựng sau khi được quyết định phê duyệt phải được công khai

Tải Luật phòng chống rửa tiền năm 2012 mới nhất hiện nay, Tổ chức tài chính là tổ chức được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây

Nghị định 120/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

Tải luật đặc xá 2007 07/2007/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007.

Thông tư số 27/2018/TT-BQP..quy định về chế độ ăn, mặc, chăm sóc y tế; nhận thư, gửi thư; nhận tiền, nhận quà và đồ dùng mang vào buồng giam, giữ..

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178