• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Đất đai

Mẫu báo cáo quá trình thực hiện dự án và một phần dự án chuyển nhượng được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP

Mẫu quyết định miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư 77/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:

Mẫu quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mẫu quyết định kiểm đếm bắt buộc ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mẫu thông báo thu hồi đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mẫu quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014

Mẫu quyết định công nhận hạng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Mẫu đơn đề nghị công nhận hạng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Quy định của pháp luật về quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư và quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư

Mẫu quyết định cho thuê đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thành phần ban quản trị nhà chung cư và số lượng thành viên được quy định tại Điều 20 Thông tư 02/2016/TT-BXd, cụ thể như sau:...

Bán nhà ở xã hội được miễn thuế thu nhập cá nhân khi nào? tham khảo bài viết để hiểu rõ quy định của pháp luật về vấn đề này:

Sơ đồ thửa đất nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất..sơ đồ thửa đất trên giấy chứng nhận..sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...

Tải mẫu biên bản xác nhận việc công khai bản đồ địa chính được quy định tại Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, cụ thể:

Tải mẫu biên bản xác nhận thể hiện địa giới hành chính được quy định tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, cụ thể:

Mẫu biên bản bàn giao mốc địa chính được quy định tại Phụ lục 08 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tham khảo bài viết để tải mẫu biên bản thỏa thuận sử dụng đất để chôn mốc bảo vệ mốc địa chính và cập nhật các mẫu văn bản nhanh nhất

Tham khảo bài viết để tải mẫu đơn đề nghị chủ đầu tư trả lời về việc chậm cấp sổ đỏ và cập nhật các mẫu văn bản mới nhất, chính xác nhất

Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước căn cứ Điều 69 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Mẫu đơn kiến nghị về hành vi lấn chiếm đất đai - Luật toàn quốc. Hành vi lấn chiếm đất đai được coi là một trong các trường hợp bị cấm theo quy định...

Mẫu văn bản thỏa thuận phân chia tài sản đồng sở hữu....Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc...

Quyền đối với bất động sản liền kề theo BLDS 2015. Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là bất động sản

Tải mẫu hợp đồng thuê đất và hướng dẫn sử dụng được ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai tại Tòa án mới nhất, vui lòng tham khảo bài viết để cập nhật các mẫu đơn về lĩnh vực đất đai

Tải mẫu biên bản họp gia đình về việc phân chia di sản thừa kế... Biên bản họp gia đình là sự thỏa thuận của các thành viên trong gia đình

Để được tư vấn chi tiết về mẫu giấy chuyển nhượng đất, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006236 [...]

Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 19006500. Liên hệ công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn mọi thắc mắc liên quan đến đất đai

Hướng dẫn khai lệ phí trước bạ nhà đất mẫu mới nhất được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

Dịch vụ viết tờ khai thuế lệ phí trước bạ nhà đất do Công ty Luật Toàn Quốc cung cấp, khách hàng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 19006500

Sở TN&MT Hà Nội ban hành công văn về việc tạm dừng phân lô tách thửa đối với đất nông nghiệp tại quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội.

Tải mẫu đơn xin xác nhận về việc trực tiếp sử dụng đất .... đơn xin xác nhận trực tiếp sử dụng đất ... mẫu đơn xin xác nhận trực tiếp sử dụng đất

Tải Quyết định 10/2017/QĐ-UBND thẩm quyền UBND thành phố bồi thường hỗ trợ tái định cư Hà Nội,Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định các nội dung..."

Để được tư vấn chi tiết về hợp đồng tư vấn thiết kế, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006236 [...]

Tải mẫu tờ khai lệ phí trước bạ: ban hành kèm theo nghị định 140/2016 NĐ-CP. Nghị định này quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí...

Tải thông tư 03/2018/TT-BXD quy định chi tiết nghị định 139/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong xây dựng có hiệu lực từ 12/06/2018

Để được tư vấn cụ thể hơn về mẫu hợp đồng ủy quyền mua nhà đất hộ người khác liên hệ Công ty Luật Toàn Quốc - số 463 Hoàng Quốc Việt

Mẫu trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất. Các thay đổi của thửa đất so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất

Tham khảo bài viết để tải mẫu hợp đồng ủy quyền nhà đất đã có sổ đỏ và cập nhật các mẫu hợp đồng ủy quyền nhanh nhất - chính xác nhất

Để cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất, hộ gia đình cá nhân phải trình báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với Ủy ban nhân dân cấp xã

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực tế làm việc theo ngành, chuyên ngành ban hành kèm theo Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất với người có công với cách mạng, thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng số 02 ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 03/2018/TT-BXD:

Mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang được quy định tại Quyết định 869/2014/QĐ-UBND:

Mẫu nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất mới nhất năm 2018 - Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chứng thực tại UBND cấp xã

Tải mẫu đơn xin cho thuê đất dành cho tổ chức trong nước được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT

Tải mẫu biên bản giao đất trên thực địa ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã...nội dung của biên bản hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban xã

Tải mẫu đơn xin cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vui lòng tham khảo bài viết để cập nhật các mẫu đơn nhanh nhất:

Mẫu văn bản đề nghị miễn giảm thuế theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ tài chính

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178