Tải mẫu giấy xác nhận thời gian thực tế làm việc theo ngành, chuyên ngành

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực tế làm việc theo ngành, chuyên ngành ban hành kèm theo Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT

1. Mẫu giấy xác nhận thời gian thực tế làm việc theo ngành được quy định tại đâu?

     Mẫu giấy xác nhận thời gian thực tế làm việc theo ngành, chuyên ngành ban hành kèm theo Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

2. Nội dung mẫu xác nhận thời gian thực tế làm việc theo ngành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 

GIẤY XÁC NHẬN

THỜI GIAN THỰC TẾ LÀM VIỆC THEO NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH

                 Kính gửi: (Tên cơ quan, đơn vị nơi đã/đang công tác) ……………………………………….

(Địa chỉ cơ quan, đơn vị) ………………………………………………………………………………..

1. Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Năm sinh: …………………………………………………………………………………………………………………….

3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:  …………………… Cấp ngày:  ………………………… Nơi cấp: ………………..

4. Đăng ký thường trú tại: ………………………………………………………………………………………………….

5. Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………………………….

6. Đề nghị Quý cơ quan/đơn vị xác nhận về quá trình làm việc thực tế của tôi tại cơ quan, đơn vị như sau:

Thời gian

Từ……. đến……….

Bộ phận làm việc

Chức danh, công việc

Số tháng làm việc thực tế theo chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Xác nhận nội dung kê khai về quá trình công tác thực tế của Ông Bà………………. nêu trên là đúng sự thật.

(Ký, ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật của cơ quan, đơn vị xác nhận và đóng dấu)

ngày tháng….năm …
Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
 Mỗi cơ quan, đơn vị chỉ có thẩm quyền xác nhận thông tin của cá nhân trong thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị đó.

>>> Tải mẫu xác nhận về thời gian thực tế làm việc theo ngành, chuyên ngành

Bài viết tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu giấy xác nhận thời gian thực tế làm việc theo ngành:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu xác nhận thời gian thực tế làm việc theo ngành mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.