Tải mẫu trích lục khai sinh (bản sao) – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu trích lục khai sinh (bản sao) - Luật Toàn Quốc. Ghi tên cơ quan cấp bản sao Trích lục. Nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính...

1. Biểu mẫu trích lục bản sao giấy khai sinh được quy định tại đâu?

     Theo quy định của pháp luật hiện hành, mẫu trích lục bản sao giấy khai sinh được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành ngày 28/5/2020 và có hiệu lực từ ngày 16/7/2020.

2. Nội dung biểu mẫu

…………..………………..……………

………………..………………….…….

………………..………………….…….(1)

Số: (2)     /TLKS-BS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                             
………, ngày….…tháng ……năm 20….

TRÍCH LỤC KHAI SINH

(BẢN SAO)

Họ, chữ đệm, tên: ……………..……….…………………..……….…………………..…………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………   ghi bằng chữ: ……………..…………….……………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Giới tính: ……………………….….…. Dân tộc: ………………………….Quốc tịch: …………………

Nơi sinh: …………………………..……….…………………………………..……….…………..………

…………………………………………..……….…………………………………..……………………….

Quê quán: …………………………………………………………………..…………………………….

Số định danh cá nhân: ………………………….……..……..………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người mẹ: ………………………………………………………………..…………

Năm sinh:  ……………………… Dân tộc: ………………… Quốc tịch:  …………..…………………

Nơi cư trú: …………………………..……….…………………..…………..……….……………………

…………………………………………..……….…………………………………..………………………..

Họ, chữ đệm, tên người cha: ……………………………………………………………..………….

Năm sinh:  ………………………… Dân tộc: ………………… Quốc tịch:  …………………….……

Nơi cư trú: …………………………..……….…………………..…………..………………….………..

…………………………………………..……….…………………………………..……………………….

Đăng ký khai sinh tại(3) ……………………………………………………………………….…………

Số …………….……… ngày …..……/…..……/….……

Ghi chú:(4)……………………..……….…………………………………..……….………………………

 

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

>>> Tải mẫu trích lục khai sinh

 

mẫu trích lục khai sinh

3. Hướng dẫn cách ghi biểu mẫu trích lục khai sinh

(1) Ghi tên cơ quan cấp bản sao Trích lục.

Nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ:      Tỉnh Thanh Hoá
               Thành phố Thanh Hoá
               UBND phường Lam Sơn

Hoặc:   Đại sứ quán Việt Nam
              tại Hoa Kỳ

 (2) Ghi theo số trong Sổ theo dõi việc cấp bản sao Trích lục hộ tịch của cơ quan cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

(3) Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh

Ví dụ: Uỷ ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội

          Uỷ ban nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội.

(4) Tuỳ theo cách thức thực hiện, ghi rõ căn cứ cấp bản sao Trích lục: “Thực hiện việc trích lục từ Sổ đăng ký khai sinh” hoặc “Thực hiện việc trích lục từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy trình tin học”.

…………………………………………………………………………

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu trích lục khai sinh:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu trích lục khai sinh… và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về lý lịch tư pháp là gì và các vấn đề có liên quan về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

5/5 - (4 bình chọn)