• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Mẫu trích lục khai sinh (bản sao) mới nhất được quy định tại Thông tư 04/2020/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành có hiệu lực từ ngày 16/7/2020

  • Tải mẫu trích lục khai sinh (bản sao) - Luật Toàn Quốc
  • mẫu trích lục khai sinh
  • Biểu mẫu
  • 19006500
  • Tác giả:
  • Đánh giá bài viết

1. Mẫu trích lục khai sinh bản sao là gì?

     Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân.

     Trích lục khai sinh hay còn được gọi là bản sao trích lục giấy khai sinh, đây đều được hiểu là bản sao của giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền cấp từ cơ sở dữ liệu hộ tịch. Trích lục khai sinh là cách gọi dùng để phân biệt với bản sao của giấy khai sinh được sao y từ bản chính. 

     Vậy mẫu trích lục bản sao giấy khai sinh được quy định tại đâu, cách thức trình bày và thể hiện thông tin được quy định như thế nào?

2. Biểu mẫu trích lục bản sao giấy khai sinh được quy định tại đâu?

     Cũng tương tự như các biểu mẫu tờ khai, biểu mẫu giấy tờ hộ tịch khác, mẫu trích lục bản sao giấy khai sinh được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành ngày 28/5/2020 và có hiệu lực từ ngày 16/7/2020. MẪU TRÍCH LỤC KHAI SINH

3. Nội dung biểu mẫu

…………..………………..…………… ………………..………………….……. ………………..………………….…….(1) Số: (2)     /TLKS-BS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             
………, ngày….…tháng ……năm 20....

TRÍCH LỤC KHAI SINH

(BẢN SAO)

Họ, chữ đệm, tên: ……………..……….…………………..……….…………………..…………..

Ngày, tháng, năm sinh: .........…...………   ghi bằng chữ: ……………..…………....…..............

....................................................................................................................................................

Giới tính: …………….............….…. Dân tộc: ………………………….Quốc tịch: ……………......

Nơi sinh: …………………………..……….…………………………………..……….……….....…......

…………………………………………..……….…………………………………..………...................

Quê quán: …………………………………………………………………..…………………………….

Số định danh cá nhân: ………………………….……..……..………...............................................

Họ, chữ đệm, tên người mẹ: ………………………………………………………………..…………

Năm sinh:  ……………………… Dân tộc: ………………… Quốc tịch:  …………..…………………

Nơi cư trú: …………………………..……….…………………..…………..……….…………............

…………………………………………..……….…………………………………..………....................

Họ, chữ đệm, tên người cha: ……………………………………………………………..………….

Năm sinh:  ………………………… Dân tộc: ………………… Quốc tịch:  …………………….……

Nơi cư trú: …………………………..……….…………………..…………..………………….………..

…………………………………………..……….…………………………………..………...................

Đăng ký khai sinh tại(3) ……………………………………………………………………….…………

Số …………….……… ngày …..……/…..……/….……

Ghi chú:(4)……………………..……….…………………………………..……….………………………

  NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

>>> Tải mẫu trích lục khai sinh

4. Hướng dẫn cách ghi biểu mẫu trích lục khai sinh

(1) Ghi tên cơ quan cấp bản sao Trích lục.

Nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ:      Tỉnh Thanh Hoá
               Thành phố Thanh Hoá
               UBND phường Lam Sơn

Hoặc:   Đại sứ quán Việt Nam
              tại Hoa Kỳ

 (2) Ghi theo số trong Sổ theo dõi việc cấp bản sao Trích lục hộ tịch của cơ quan cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

(3) Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh

Ví dụ: Uỷ ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội

          Uỷ ban nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội.

(4) Tuỳ theo cách thức thực hiện, ghi rõ căn cứ cấp bản sao Trích lục: “Thực hiện việc trích lục từ Sổ đăng ký khai sinh” hoặc “Thực hiện việc trích lục từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy trình tin học”. MẪU BẢN SAO TRÍCH LỤC KHAI SINH

5. Câu hỏi thường gặp về mẫu trích lục khai sinh:

Câu hỏi 1: Các thông tin trên mẫu trích lục khai sinh được đánh máy hay viết bằng tay?

     Theo quy định mới nhất hiện nay, các thông tin trên mẫu trích lục khai sinh đều được đánh máy và in ra sau đó người có thẩm quyền ký trích lục.

Câu hỏi 2: Mẫu trích lục khai sinh bản sao mới nhất là mẫu giấy in màu trắng hay có hình hoa văn?

     Mẫu trích lục khai sinh bản sao mới nhất hiện nay được quy định tại Thông tư 04/2020/TT-BTP là mẫu do Bộ tư pháp phát hành và có viền in hoa văn màu da cam đậm.

Câu hỏi 3: Mẫu trích lục khai sinh bản sao mỗi người được xin cấp bao nhiêu bản?

     Hiện nay pháp luật không có quy định giới hạn số lượng bản sao trích lục giấy khai sinh mà mỗi người được cấp. Do đó, mỗi người đều có thể xin cấp số lượng bản sao tùy ý theo nhu cầu sử dụng của mình và phải nộp lệ phí tương ứng cho Nhà nước.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu trích lục khai sinh:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu trích lục bản sao giấy khai sinh… và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178