• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Văn bản luật hành chính

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2024 mới nhất hiện nay - Luật Toàn Quốc, Vi phạm hành chính nhiều lần là trường hợp cá nhân, tổ chức thực

Nghị Quyết 10/2023/NQ-HĐND do HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 06/07/2023 và có hiệu lực từ ngày 16/07/2023.

Tải Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành luật cư trú năm 2020, quy định về đăng ký thường trú...

Tải Quyết định số 6968/QĐ-BCA quy định về thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc quản lý của bộ công an...

Thông tư 16/2021/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 12 tháng 08 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021.

Thông tư 07/2019/TT-BCA quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân

Tải Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Số phôi giấy phép lái xe là mã số do nhà

Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi một số Thông tư của Bộ công an ban hành ngày 06/04/2022 có hiệu lực từ 21/5/2022

Tải luật giáo dục năm 2005: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, ...

Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật. Thông tư liên tịch này quy định chính sách về...

Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2022/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017

Quy định 30-QĐ/TW thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Kiểm tra của Đảng là việc các tổ chức...

Thay thế văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH, văn bản hợp nhất số 13/VBHN-VPQH quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án,

Tải mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử: Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành...

Nghị định 123/2021/NĐ-CP ửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ

Công văn 4977/TCĐBVN-VT hướng dẫn xây dựng luồng xanh vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia lưu thông 24/24

Ngày 01 tháng 3 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 14/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi, có hiệu lực từ 20/4/2021

Năm 2021 nhiều chính sách pháp luật có hiệu lực, Luật cư trú năm 2020 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 với nhiều quy định mới...

Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 17/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài. Theo đó...

Nghị định 132/2015/NĐ-CP về vi phạm hành chính trong giao thông đường thủy nội địa có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016

Luật Tố cáo năm 2018 quy định về đối tượng, phạm vi áp dụng..Luật Toàn Quốc hỗ trợ tư vấn, soạn thảo đơn tố cáo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp..

Quy định số 05-QĐi/TW kết nạp người sinh con thứ 3 vào Đảng và những trường hợp sinh con thứ 3 không bị coi là vi phạm chính sách dân số.

Thông tư 65/2020/TT-BCA về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ...

Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền

Thông tư 58/2020/TT-BCA về cấp, thu hồi đăng ký, biển số PTGT bao gồm: Xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô,...

Tải công văn 289/TANDTC-VP của tòa án nhân dân tối cao về tiếp tục phòng, chống dịch covid-19 trong tòa án nhân dân mới nhất.

Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông....Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực từ ngày...

Tải công văn 89/TANDTC-PC. Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã giải đáp một số vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, hành chính và dân sự

Tải Nghị định 126/2018/NĐ-CP về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, Cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam chỉ được hoạt động

Tải Chỉ thị 33/CT-TTg năm 2018 về tăng cường biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do Thủ tướng Chính phủ

Luật này quy định về nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách...

Ngày 18/06/2020, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư 01/2020/TT-TANDTC quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân;

Tải Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 mới nhất hiện nay - Luật Toàn Quốc, ông trình phòng, chống thiên tai là công trình do Nhà nước, tổ chức

Tải Nghị định 160/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống thiên tai, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban

Tải chỉ thị 30/CT-TTg năm 2018 về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải Luật Đường sắt 2017 mới nhất hiện nay - Luật Toàn Quốc, Công trình công nghiệp đường sắt là công trình được xây dựng để phục vụ cho các hoạt

Tải Luật Du lịch 2017 mới nhất theo pháp luật hiện nay - Luật toàn Quốc, Hướng dẫn viên du lịch là người được cấp thẻ để hành nghề hướng dẫn du lịch

Tải Luật Thủy lợi 2017 mới nhất theo pháp luật hiện nay- Luật Toàn Quốc, Chủ quản lý công trình thủy lợi là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý

Tải Nghị định 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp có hiệu lực từ 01/01/2018

Tải Luật Quy hoạch 2017 mới nhất hiện nay - Luật Toàn Quốc, Quy hoạch vùng là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng về không gian

Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực từ ngày 1/1/2018

Tải Thông tư 64/2017/TT-BCA sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, Quy định của

Tải Thông tư 42/2018/TT-BGTVT sửa đổi các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, Các thông tư...

Tải Nghị định 144/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức, Bộ Giao thông vận tải tổ chức quản lý và cấp Giấy phép kinh doanh

Tải Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP quy định về việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của Tòa án, Quy định về công bố

Tải Thông tư 48/2017/TT-BTC quy định chế độ Tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ...

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện: công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ..có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016...

Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung nghị định 136/2007/NĐ-CP. Nghị định 94/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2015

Ngày 08 tháng 11 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 188/2016/TT-BTC về phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp giấy phép lái xe....

Ngày 13 tháng 4 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị 17/CT-TTg, nội dung cụ thể như sau...Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý....

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178