Tải Công văn số 289/TANDTC-VP

Tải công văn 289/TANDTC-VP của tòa án nhân dân tối cao về tiếp tục phòng, chống dịch covid-19 trong tòa án nhân dân mới nhất.

Công văn số 289/TANDTC-VP

     Tại Việt Nam, trong những ngày qua, dịch bệnh đã có diễn biến phức tạp tại thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, đã ghi nhận nhiều ca nhiễm bệnh mới trong cộng đồng trong đó có cả nhân viên y tế song chưa tìm được nguồn lây.  Đáng nói là chủng virus được ghi nhận có khả năng lây lan nhanh; nguy cơ lây lan dịch bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng, các quận Hải Châu, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn thuộc Thành phố Đà Nẵng là rất cao và xuất hiện nguy cơ lây lan dịch bệnh tại nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Để ứng phó với tình hình dịch bênh trước đó  tòa án nhân dân tôi cao đã có nhiều công văn, chỉ thị chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh covid-19 như công văn số 127/TANDTC-VP,  công văn số 141A/TANDTC-VP, chỉ thị sô 02/2020/CT-CA…

     Trước tình hình dịch bệnh covid -19 hiện nay, này 27/7/2020 Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 289/TANDTC-VP về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh covid-19 trong tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid-19 như hực hiện giãn cách, cách ly theo yêu cầu của chính quyền địa phương, yêu cầu tự giác khai báo thông tin về việc tiếp xúc với người dương tính SARS-CoV-2, yêu cầu thực hiện giữ khoảng cách trên 2m giữa người với người trong phòng xét xử, nơi làm việc và rất nhiều những biện pháp khác. Nội dung cụ thể của công văn số 289/TANDTC-VP về tiếp tục phòng chống dịch bệnh covid-19 trong tòa án nhân dân như sau:

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

____________

Số: 289/TANDTC-VP

V/v Tiếp tục phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 trong Tòa án nhân dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

– Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương;

– Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao;

– Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao;

– Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Chánh án Tòa án quân sự cấp Quân khu và tương đương.

Công văn số 289/TANDTC-VP

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt đã ghi nhận thêm ca nhiễm trong cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, do vậy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Chánh án các Tòa án, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung sau đây:

1. Các Tòa án đặt tại các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 và của địa phương về công tác phòng, chống dịch. Thực hiện việc giãn cách trong phạm vi tỉnh, thành phố theo yêu cầu. Cụ thể như sau:

1.1. Thực hiện giãn cách, cách ly theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Chỉ triệu tập những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng tham dự phiên tòa, phiên họp cho đến khi có thông báo mới của Tòa án nhân dân tối cao. Hạn chế việc tổ chức các phiên tòa, phiên họp tập trung trên 20 người trong một phòng; yêu cầu thực hiện giữ khoảng cách trên 2m giữa người với người trong phòng xét xử, nơi làm việc. Bố trí phòng xét xử trực tuyến trong trụ sở Tòa án nếu đủ điều kiện để bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa người với người.

1.2. Yêu cầu công chức, người lao động, người tiến thành tố tụng, người tham gia; tố tụng khi đến Tòa án phải tự giác khai báo thông tin về lịch sử tiếp xúc với người dương tính virus SARS-CoV-2 hoặc địa điểm có nguy cơ lây nhiễm dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang,… trong suốt thời gian làm việc tại Tòa án.

1.3. Các tỉnh, thành phố phát sinh người nhiễm SARS-CoV-2 được Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 công bố bổ sung thì Chánh án Tòa án tại địa phương đó chủ động thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch nêu trên.

Công văn số 289/TANDTC-VP

2. Các Tòa án đặt tại các tỉnh, thành phố khác thực hiện nghiêm các nội dung sau đây:

2.1. Thực hiện giãn cách, cách ly theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Yêu cầu công chức, người lao động đã đi tới Đà Nẵng, Quảng Ngãi từ ngày 12/7/2020 trở lại đây tự cách ly và làm việc tại nhà trong vòng 14 ngày kể từ ngày trở về từ các địa phương này. Theo dõi sức khỏe, báo cáo với thủ trưởng đơn vị về tình hình sức khỏe và thực hiện khai báo y tế theo quy định; xét nghiệm SARS-CoV-2 khi được yêu cầu.

Công chức, người lao động có lịch sử tiếp xúc gần với người đã đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi trong thời gian từ ngày 12/7/2020 trở lại đây phải theo dõi sức khỏe, báo cáo với thủ trưởng đơn vị về tình hình sức khỏe và thực hiện khai báo y tế theo quy định; đến cơ quan làm việc bình thường và đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc.

2.2. Tạm dừng tất cả các đoàn đi công tác, học tập đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi, trừ trường hợp đặc biệt được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đồng ý. Khuyến cáo công chức, người lao động không đến các địa phương này trong thời gian có dịch.

Tổ chức việc xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc theo theo quy định của pháp luật tố tụng, nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Chỉ triệu tập những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng tham dự phiên tòa, phiên họp cho đến khi có thông báo mới của Tòa án nhân dân tối cao.

2.3. Yêu cầu công chức, người lao động, người tiến thành tố tụng, người tham gia tố tụng khi đến Tòa án phải tự giác khai báo thông tin về lịch sử tiếp xúc với người dương tính virus SARS-CoV-2 và lịch sử đi lại đến địa phương hoặc địa điểm có nguy cơ lây nhiễm dịch theo thông báo của Bộ Y tế; phải thực hiện nghiêm yêu cầu phòng chống dịch, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang,… trong suốt thời gian làm việc tại Tòa án.

3. Trong thời gian này, các Tòa án ưu tiên đưa ra xét xử, giải quyết các vụ việc, vụ án liên quan đến phòng chống dịch COVID-19; các vụ việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; các vụ việc nghiêm trọng dư luận xã hội quan tâm; …

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án, Thủ trưởng các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm, đúng yêu cầu ngay sau khi nhận được Công văn này. Tùy theo tình hình, diễn biến của dịch Covid-19, Tòa án nhân dân tối cao sẽ có hướng dẫn, chỉ đạo bổ sung.

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);

– Các Đ/c Phó Chánh án TANDTC (để chỉ đạo thực hiện);

– Các Đ/c Thẩm phán TANDTC;

– Chánh án các TAND, TAQS (để thực hiện);

– Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC (để thực hiện);

– Cổng thông tin điện tử TANDTC, Báo Công lý (để đăng tải);

– Lưu: VP TANDTC.

KT. CHÁNH ÁN

PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

Lê Hồng Quang

     Như vậy có thể thấy, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Tòa án nhân dân tối cao đã nhanh chóng ban hành Công văn số 289/TANDTC-VP về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tòa án nhân dân. Công văn mới nhất này của tòa án góp phần ngăn chặn và đầy lùi dịch bệnh covid-19 lan rộng trong xã hội. Dịch bệnh covid-19 rất nguy hiểm, nó có tốc độ lây lan rất nhanh trong cộng đồng nếu như không có các biện pháp phòng tránh kịp thời. Từ khi dịch bệnh covid-19 xuất hiện đầu năm 2020 đã gây ra rất nhiều hậu quả không chỉ về tính mạng con người mà kinh tế còn giảm sút nghiêm trọng. Để phòng tránh và đẩy lùi dịch bệnh covid-19 cần có sự phối hợp nhanh chóng kịp thời của tất cả các bộ, ngành. Việc tòa án nhân dân tối cao ban hành công văn số 289/TANDTC-VP về tiếp tục phòng chống dịch bệnh covid-19 trong tòa án nhân dân dân là rất cần thiết vào thời điểm này. 

     Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Chánh án các Tòa án, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung của công văn số 289/TANDTC-VP. Đặc biệt, hiện nay ở thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi hiện này đã xuất hiện những ca nhiễm dịch bệnh covid-19 mới, nên ở hai thành phố này cần phải nghiêm chỉnh tiếp tục thực hiện yêu cầu của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 và của địa phương về công tác phòng, chống dịch. Tại tòa án đặt tại các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi cần phải thực hiện giãn cách xã hội trong phạm vi tỉnh, thành phố theo quy định của công văn này. Không chỉ riêng tòa án đặt tại tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi phải thực hiện các biện pháp giãn cách mà để đảm bảo an toàn cho người tham gia vào các hoạt động tại tòa án và ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh covid-19 thì tòa án đặt tại các tỉnh thành phố khác cũng cần nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp của Chính phủ đề ra và theo công văn của tòa án nhân dân tối cao. Các Tòa án đặt tại các tỉnh, thành phố khác thực hiện nghiêm các nội dung như thực hiện giãn cách, cách ly theo yêu cầu của chính quyền địa phương, đặc biệt là chủ động khai báo và tự cách ly tại nhà đối với những cán bộ, người lao động đã đi đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi trong thời gian ngần đây, tạm dừng các chuyến đi công tác, thực tập đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi,…Đây là những biện pháp cần thiết mà tòa án nhân dân tối ca đã ban hành, các cấp tòa án cần phải thực hiện nghiêm chỉnh theo như công văn 289/TANDTC-VP do tòa án nhân dân tối cao ban hành.

  =>>>   Bạn có thể tải công văn số 289/TANDTC-VP tại đây: Công văn số 289/TANDTC-VP

     Bài viết tham khảo :

      Để được biết chi tiết về Công văn số 289/TANDTC-VP, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                            Chuyên viên: Nguyễn Ngọc