Tư vấn luật dân sự

Có được cấp sổ đỏ chung cho hai mẹ con khi bố chết không?

Có được cấp sổ đỏ chung cho hai mẹ con khi bố chết không?

Căn cứ pháp lý: Luật đất đai 2013; Luật hôn nhân và gia đình 2014; Bộ luật dân sự 2015; 1. Có được cấp sổ đỏ chung cho hai mẹ con không?      Sổ đỏ là tên gọi tắt của “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất. Điều 95 Luật đất đai 2013 quy

Xem tiếp »

Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra theo quy định của pháp luật hiện hành

Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra theo quy định của pháp luật hiện hành

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NHIỀU NGƯỜI CÙNG GÂY RA Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra như sau: Cơ sở pháp lí Bộ luật dân sự 2015 Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật

Xem tiếp »

Có được sang tên sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng không ?

Có được sang tên sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng không ?

Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề sang tên sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề sang tên sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ Luật dân sự 2015; Luật đất đai 2013; Luật hôn nhân và gia đình 2014; 1. Sang tên sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng

Xem tiếp »

Nội dung hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng

Nội dung hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng

1. Hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng là gì?      Hợp đồng dịch vụ pháp lý là văn bản thỏa thuận giữa Luật sư với khách hàng về phạm vi dịch vụ pháp lý mà Luật sư thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Hợp đồng được ký kết trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hợp đồng dân sự, phù hợp với quy định của BLTTHS và Luật Luật sư.      Khi tiếp nhận vụ việc theo yêu cầu của khách hàng hai bên phải

Xem tiếp »

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành

  Câu trả lời của Luật sư      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng như sau: Căn cứ pháp lý BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 Tải Luật đất đai 2013 và hướng dẫn áp dụng Nghị định 11/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định

Xem tiếp »

Bình luận Điều 611 Bộ luật Dân sự 2015

Bình luận Điều 611 Bộ luật Dân sự 2015

     Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Điều 611 Bộ luật Dân sự, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Điều 611 Bộ luật Dân sự như sau:      Căn cứ pháp lý: BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 1. Điều 611 Bộ luật Dân sự 2015 quy định gì?      Thời điểm, địa điểm mở thừa kế được quy định tại Điều 611, Bộ luật Dân sự 2015 như sau:    

Xem tiếp »

Hứa thưởng có phải hợp đồng không?

Hứa thưởng có phải hợp đồng không?

  Câu trả lời của Luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt câu hỏi về quy định hứa thưởng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về quy định hứa thưởng như sau: Căn cứ pháp lý: BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 1. Hứa thưởng là gì?      Giao dịch dân sự là hành vi pháp lí đa phương hoặc đơn phương của chủ thể nhằm đạt tới một hậu quả pháp lí nhất định. Hứa thưởng là

Xem tiếp »

Bị lừa tiền khi mua vật phẩm game có kiện được không ?

Bị lừa tiền khi mua vật phẩm game có kiện được không ?

  Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề bị lừa tiền khi mua vật phẩm game, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề bị lừa tiền khi mua vật phẩm game như sau: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt trong lĩnh vực internet Nghị định 167/ 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính Bộ Luật

Xem tiếp »

Quy định về thủ tục khai sinh cho con mang họ mẹ

Quy định về thủ tục khai sinh cho con mang họ mẹ

THỦ TỤC KHAI SINH CHO CON MANG HỌ MẸ Câu trả lời của Luật sư:       Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt câu hỏi về thủ tục khai sinh cho con mang họ mẹ; chúng tôi xin được tư vấn về thủ tục khai sinh cho con mang họ mẹ như sau: Căn cứ pháp lý: BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015; Luật Hôn nhân và gia đình 2014; Luật hộ tịch 2014; Nghị định 123/2015 NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch; 1. Thủ

Xem tiếp »

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong trường hợp thường trú nhiều nơi

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong trường hợp thường trú nhiều nơi

ĐANG VAY VỐN CÓ ĐƯỢC CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN KHÔNG? Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đang vay vốn có được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đang vay vốn có được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không như sau: Căn cứ pháp lý: Luật hộ tịch 2014; Nghị

Xem tiếp »