• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Xe là một trong tài sản có giá trị lớn. Mua bán xe cũ chắc chắn lập thành hợp đồng. Vậy Mẫu hợp đồng ủy quyền khi mua bán xe cũ như thế nào?

 • Mẫu hợp đồng ủy quyền khi mua bán xe cũ
 • Mẫu hợp đồng ủy quyền khi mua bán xe cũ
 • Dịch vụ luật dân sự
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

Mẫu hợp đồng ủy quyền khi mua bán xe cũ

Câu hỏi của bạn:         Chào luật sư: Luật sư cho tôi hỏi tôi bận công việc nên muốn ủy quyền để người khác đại diện tôi ký hợp đồng bán xe được không. Vậy mẫu hợp đồng ủy quyền khi mua bán xe cũ như thế nào? Tôi cảm ơn luật sư.

Câu trả lời của luật sư:

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Mẫu hợp đồng ủy quyền khi mua bán xe cũ, chúng tôi xin cung cấp thông tin tư vấn về Mẫu hợp đồng ủy quyền khi mua bán xe cũ như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Ủy quyền khi mua bán xe cũ được hiểu như thế nào?

     Căn cứ Điều 562 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hợp đồng ủy quyền như sau:

Điều 562: Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng uỷ quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

     Giấy ủy quyền bán xe là loại giấy tờ dành cho chủ xe muốn dành cho một người khác thực hiện hành vi mua bán xe của mình. Thông thường, những người được ủy quyền mua bán xe sẽ là người thân, họ hàng, bạn bè. Giấy uy quyền như một chứng từ để minh chứng cho việc chủ xe đó đã cho phép người được uy quyền toàn quyền thực hiện và quyết định mua bán chiếc xe máy đó cho người khác. Nếu có xảy ra bất cứ vấn đề pháp lý nào thì người ủy quyền và người được ủy quyền sẽ tự giải quyết với nhau.

     Bên ủy quyền và bên tự ủy quyền sẽ tự thỏa thuận các điều khoản với nhau. Nếu có mâu thuẫn phát sinh thì phải tự giải quyết. Nếu có phát sinh các tranh chấp không thỏa thuận trước thì phải tự chịu trách nhiệm. Mẫu hợp đồng ủy quyền khi mua bán xe cũ

2. Mẫu hợp đồng Ủy quyền khi mua bán xe cũ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

Căn cứ nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày ...... tháng ........ năm 20…, tại ……………………., chúng tôi gồm có:

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

Ông ..............................., sinh năm: ................, CMND/CCCD số: ..................do Công an ............... cấp ngày .................. và vợ là bà ....................................., sinh năm:..........., CMND/CCCD số: .................................... do Công an .............. cấp ngày ................., cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: .....................................

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B):

Ông/Bà ......................................, sinh năm: ..........., CMND/CCCD số: ............. do Công an .................. cấp ngày ............., hộ khẩu thường trú tại: .....................................

Hai bên cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng này nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: CĂN CỨ UỶ QUYỀN

Bên A là chủ sở hữu chiếc xe ôtô nhãn hiệu: …………, loại xe: ……, màu sơn: ………, số máy: ………., số khung: …….., biển kiểm soát: …………. theo “Đăng ký xe ôtô” số: ………… do Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an thành phố … cấp ngày ………… (đăng ký lần đầu ngày …………) đứng tên ông/bà ………………….

Nay Bên A uỷ quyền cho Bên B thực hiện các công việc ghi tại Điều 2 dưới đây.

ĐIỀU 2: NỘI DUNG UỶ QUYỀN

Bên A đồng ý uỷ quyền cho Bên B được toàn quyền thay mặt và nhân danh Bên A làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan, làm các thủ tục pháp lý và ký các giấy tờ cần thiết có liên quan đến chiếc xe ô tô ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này để thực hiện các việc sau:

- Quản lý, sử dụng và giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng chiếc xe;

- Bán, tặng cho, cho thuê, cho mượn, thế chấp theo quy định của pháp luật.

- Bên được uỷ quyền được phép uỷ quyền lại cho bên thứ ba.

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để Bên B thực hiện công việc;

- Chịu trách nhiệm về cam kết do Bên B thực hiện trong phạm vi uỷ quyền;

- Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền này.

2. Bên A có các quyền sau đây:

- Yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi uỷ quyền nêu trên;

- Được bồi thường thiệt hại, nếu Bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thoả thuận.              

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

- Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho Bên A về việc thực hiện công việc đó;

- Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;   

- Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc uỷ quyền.

2. Bên B có các quyền sau:

- Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện công việc được uỷ quyền;

ĐIỀU 5: CAM ĐOAN

- Trong mọi trường hợp Bên được uỷ quyền phải có trách nhiệm thực hiện đúng những điều quy định tại Hợp đồng này và tuân theo các quy định của pháp luật khi thực hiện việc uỷ quyền nói trong bản Hợp đồng này;

- Bên được uỷ quyền đồng ý nhận thực hiện và chỉ nhân danh Bên uỷ quyền để thực hiện các việc được uỷ quyền nói trên;

- Bên uỷ quyền cam đoan việc uỷ quyền nói trên không nhằm trốn tránh một nghĩa vụ tài sản nào và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc do Bên được uỷ quyền thực hiện trong phạm vi nội dung được uỷ quyền;

- Bên uỷ quyền cam đoan ngoài bản Hợp đồng uỷ quyền này Bên uỷ quyền chưa ký bất kỳ một văn bản uỷ quyền nào khác với bất kỳ một người nào khác.

ĐIỀU 6: THỜI HẠN UỶ QUYỀN

Thời hạn uỷ quyền là ...... (.............) năm kể từ ngày ký Hợp đồng này hoặc chấm dứt trước thời hạn theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8: CAM KẾT CHUNG

Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã ghi trong bản hợp đồng này và những điều khoản đã được ghi trong mục 13, chương XVI, phần thứ ba Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13.

Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

Hợp đồng ủy quyền này được lập thành 03 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                  Bên ủy quyền ( Bên A )                                Bên được ủy quyền ( Bên B )
                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)                                              (Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu hợp đồng ủy quyền khi mua bán xe cũ

3. Những rủi ro khi làm hợp đồng ủy quyền khi mua bán xe cũ

     Hiện nay việc mua bán xe bằng hợp đồng ủy quyền được sử dụng ngày càng rộng rãi trong đời sống ngày nay. Tuy nhiên mua bán xe bằng hợp đồng ủy quyền có rất nhiều rủi ro mà các bên có thể gặp phải.

 • Khi mua bán xe bằng hợp đồng ủy quyền thì có thể rủi ro và hợp đồng vô hiệu.
 • Khi việc ủy quyền có thể thực hiện qua nhiều chủ thể khác nhau. Tuy nhiên khi mua bán bằng hình thức này không có sự đồng ý của chủ xe thì cũng không thể tiến hành ủy quyền được.
 • Trường hợp rủi ro không nhận được tiền bán xe khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

     Ngoài ra khi mua bán xe bằng hợp đồng ủy quyền chủ thể mua xe cũng thường xuyên gặp tình trạng không được kiểm tra tình trạng của xe nên không biết hiện trạng xe ra sao.

4. Câu hỏi liên quan đến Mẫu hợp đồng ủy quyền khi mua bán xe cũ                                            Câu hỏi 1: Giấy ủy quyền xe máy có thời hạn trong bao lâu?

     Căn cứ Điều 140 Bộ luật dân sự 2015, Giấy ủy quyền xe máy có thời hạn như sau:

     Thời hạn đại diện được xác định theo giấy ủy quyền, quyết định của cấp có thẩm quyền, quy định của pháp luật hoặc theo luật định của pháp nhân. 

 • Trường hợp không xác định được thời hạn thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thời hạn thay thế được xác định như sau. 
 • Nếu quyền đại diện được xác định bằng một giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện sẽ được ghi vào thời điểm kết thúc giao dịch dân sự này. 
 • Trường hợp giao dịch dân sự cụ thể không xác định được quyền đại diện thì thời hạn đại diện là 01 năm, kể từ khi hình thành quyền đại diện.
Câu hỏi 2: Ủy Quyền Xe Máy Cần Giấy Tờ Gì ?

     Đối với người bán trước hết, bạn cần chuẩn bị giấy tờ mua bán xe máy như sau:

 • Giấy tờ xe bản chính để xác minh xe đó là của bạn
 • Chứng minh thư/thẻ căn cước bản chính để xác minh thân thế
 • Sổ hộ khẩu bản chính để đảm bảo người mua và người bán nắm được thông tin của nhau
 • Giấy xác nhận còn độc thân hoặc đã kết hôn để tránh tình trạng tranh chấp tài sản.

     Đối với người không thể tự mình mua bán thì có thể lập hợp đồng ủy quyền có công chứng sau đó người được ủy quyền sẽ tiến hành bán cho bên mua. Vì vậy người được ủy quyền được quyền bán xe cho người ủy quyền.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về Mẫu hợp đồng ủy quyền khi mua bán xe cũ       

Tư vấn qua Tổng đài 1900 6500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm câu hỏi về Mẫu hợp đồng ủy quyền khi mua bán xe cũ và những vấn đề có liên quan mà bạn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ lúc nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn   

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Mail câu hỏi về Mẫu hợp đồng ủy quyền khi mua bán xe cũ tới địa chỉ: [email protected] chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất .

Luật toàn quốc xin chân thành cảm ơn!

Chuyên viên: Ngọc Hồng

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178