• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Văn bản khác

Tải Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành luật cư trú năm 2020, quy định về đăng ký thường trú...

Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong trường mầm non

Công văn 4977/TCĐBVN-VT hướng dẫn xây dựng luồng xanh vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia lưu thông 24/24

Ngày 11 tháng 4 năm 2014, Bộ Giáo dục đào tạo đã ban hành Thông tư 10/2014/TT-BGDĐT quy định về quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài.

Công văn 2745/BHXH-BT 2018 đã thực hiện chức năng hướng dẫn cũng như là định hướng cho các cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc thu cấp thẻ BHYT.

Ngày 11/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

 Nghị định 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về: Phân cấp quản lý đơn vị Dân quân tự vệ; số lượng Phó chỉ huy trưởng,..

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178