• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Công văn 4977/TCĐBVN-VT hướng dẫn xây dựng luồng xanh vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia lưu thông 24/24

 • Công văn 4977/TCĐBVN-VT về xây dựng luồng xanh vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa
 • Công văn 4977/TCĐBVN-VT
 • Văn bản luật hành chính
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

CÔNG VĂN 4977/TCĐBVN-VT

    Do tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, nhiều tỉnh thành vẫn đang phải thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn tối đa không thể lây lan thêm dịch bệnh. Tại các địa phương thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16/CT-TTg đang gặp rất nhiều khó khăn cả về vật chất, theo phương châm toàn dân ai ở đâu thì ở đó và nội bất xuất ngoại bất nhập nên việc di chuyển nội tỉnh và liên tỉnh rất khó khăn. 

     Để hỗ trợ các vùng dịch khó khăn về vật chất, nhu phẩm thiết yếu tại các vùng dịch và phụ vụ hỗ trợ người dân tại các vùng dịch về quê, Nhà nước đã có chính sách xây dựng hệ thống luồng xanh vận tải ưu tiên cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia phục vụ tại các vùng dịch suốt 24/24 tại các địa phương.

     Theo đó nếu xe nào được cấp thẻ nhận diện xe đăng ký luồng xanh như xe trở hàng hóa thiết yếu vào các vùng dịch, xe trở chuyên gia, đội cứu hộ sẽ được ưu tiên lưu thông và di chuyển tại các khu vực cách ly. Việc xây dựng luồng xanh vận tải là cần thiết để đáp ứng nhu cầu tại các địa phương giãn cách theo chỉ thị 16/CT-TTg.

Tại sao lại xây dựng hệ thống luồng xanh vận tải?

     Việc xây dựng “Luồng xanh” vận tải để đảm bảo việc kết nối liên thông đảm bảo lưu thông thông suốt cho phương tiện và hàng hóa, giảm ùn tắc giao thông, ùn ứ hàng hóa tại các địa phương đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của thủ tướng Chính phủ.

     Tạo điều kiện thuận lợi và ưu tiên cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia có Thẻ nhận diện phương tiện được lưu thông thông suốt 24/24h, giảm thời gian kiểm tra, kiểm soát khi phương tiện đi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch tại các địa phương đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

     Tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng trên đường, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh khi kiểm tra các thông tin liên quan đến phương tiện, hành trình và thời gian vận chuyển thông qua việc quét mã QRCode trên Thẻ nhận diện phương tiện.

Xe nào được đi luồng xanh qua chốt kiểm dịch do dịch Covid

     Loại phương tiện được đăng ký Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên khi hoạt động trên các luồng xanh vận tải do Tổng cục ĐBVN và Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố gồm:

- Xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19,... có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch.

- Xe ô tô vận chuyển công nhân, người lao động, chuyên gia phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch.

Dưới đây là nội dung chi tiết công văn 4977/TCĐBVN-VT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 4977/TCĐBVN-VT
V/v: hướng dẫn xây dựng "Luồng xanh” vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch tại một số địa phương; Thông báo số 251/TB-BGTVT ngày 17/7/2021 về việc thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp giao ban trực tuyến ngày 16/7/2021 giữa Bộ Giao thông vận tải với các địa phương khu vực phía Nam về công tác vận tải hàng hóa gắn với phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng cục ĐBVN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng có liên quan tại địa phương phối hợp triển khai một số nội dung như sau:

 1. Tổ chức triển khai thực hiện nội dung Hướng dẫn xây dựng “Luồng xanh” vận tải để ưu tiên phục vụ cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ.

(Chi tiết nội dung hướng dẫn được đính kèm theo văn bản này).

 1. Chỉ đạo lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn:
 2. a) Nghiên cứu các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các phương tiện lưu thông trên “Luồng xanh” vận tải được nhanh chóng. Xem xét chỉ kiểm tra xác suất đối với các phương tiện chở hàng thiết yếu, hàng dễ hư hỏng (hàng mau hỏng) có dán Thẻ nhận diện theo quy định để đảm bảo lưu thông thông suốt 24/24h, hạn chế ùn tắc giao thông, ùn ứ hàng hóa tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn địa phương, góp phần thực hiện tốt “Mục tiêu kép” của Thủ tướng Chính phủ vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh hiệu quả vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
 3. b) Thực hiện các biện pháp để đảm bảo vừa kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện về phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương vừa đảm bảo việc lưu thông hàng hóa thông suốt 24/24h. Tăng cường công tác hậu kiểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

Tổng cục ĐBVN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Bộ trưởng Bộ GTVT (để b/cáo);
- Thứ trưởng Lê Đình Thọ (để b/cáo);
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn (để b/cáo);
- Phó CT chuyên trách Ủy ban ATGTQG Khuất Việt Hùng (để b/cáo);
- Các Vụ: ATGT, Vận tải - Bộ GTVT;
- Các đ/c Phó TCT (để p/h chỉ đạo);
- Cục Cảnh sát giao thông (C08);
- Cục Y tế GTVT - Bộ GTVT;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam;
- Các Cục QLĐB I, II, III và IV;
- Vụ ATGT - Tổng cục ĐBVN;
- Báo Giao thông; Trung tâm TT và TT - Tổng cục ĐBVN;
- Lưu: Văn thư, Vận tải.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 

HƯỚNG DẪN

XÂY DỰNG “LUỒNG XANH” VẬN TẢI ƯU TIÊN CHO PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA, VẬN CHUYỂN CÔNG NHÂN, CHUYÊN GIA ĐƯỢC LƯU THÔNG THÔNG SUỐT 24/241 TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG ÁP DỤNG CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Văn bản số 4977/TCĐBVN-VT ngày 1/8/7/2021)

 1. Mục đích

1.1. Việc xây dựng “Luồng xanh” vận tải để đảm bảo việc kết nối liên thông đảm bảo lưu thông thông suốt cho phương tiện và hàng hóa, giảm ùn tắc giao thông, ùn ứ hàng hóa tại các địa phương đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của thủ tướng Chính phủ.

1.2. Tạo điều kiện thuận lợi và ưu tiên cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia có Thẻ nhận diện phương tiện được lưu thông thông suốt 24/24h, giảm thời gian kiểm tra, kiểm soát khi phương tiện đi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch tại các địa phương đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

................................................

Để xem chi tiết Công văn bạn có thể tải tại đây: >>> Công văn 4977/TCĐBVN-VT

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về Công văn 4977/TCĐBVN-VT Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về Công văn 4977/TCĐBVN-VT, xe được đăng ký đi luồng xanh do Covid… Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn. Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về Công văn 4977/TCĐBVN-VT về địa chỉ: [email protected] chúng tôi sẽ biên tập và trả lời vấn đề thắc mắc qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc, xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Minh Huyền

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178