Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực chăn nuôi.

Ngày 01 tháng 3 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 14/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi, có hiệu lực từ 20/4/2021

NGHỊ ĐỊNH 14/2021/NĐ-CP

     Ngày 01/3/2021 Chính phủ đã ban hành nghị định số 14/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi, Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 20/4/2021.

     Nghị định số 14/2021/NĐ-CP đã bãi bỏ các quy định về thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi trong Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản; điểm b khoản 7 Điều 20 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

     Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về chăn nuôi trên  lãnh thổ Việt Nam. 

Với bổ sung nhiều hành vi vi phạm và mức phạt trong lĩnh vực chăn nuôi, nghị định số 14/2021/NĐ-CP đã có nhiều điểm đáng chủ ý như:

– Không gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ có thể bị phạt đến 10 triệu đồng: Luật chăn nuôi 2018  quy định về đối xử nhân đạo với vật nuôi trong giết mổ có đề cập đến việc phải có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ, không được để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ. Theo đó Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi quy định về mức xử phạt đối với hành vi này là 5.000.000 đồng đối với cá nhân, mức phạt này gấp đôi đối với tổ chức vi phạm là 10.000.000 đồng.

– Hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi có thể bị phạt đến 80 triệu đồng. Cụ thể, phạt tiền từ 50 – 60 triệu đồng đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong chăn nuôi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Mặt khác, trong trường hành vi này đã đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự thì mức phạt được áp dụng là từ 70 – 80 triệu đồng.

– Nghị định cũng quy định hành vi sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh nhằm mục đích kích thích sinh trưởng sẽ bị xử phạt như sau: phạt tiền từ 01 – 03 triệu đồng đối với chăn nuôi nông hộ; phạt tiền từ 03 – 05 triệu đồng đối với chăn nuôi trạng trại quy mô nhỏ; chăn nuôi trang trại quy mô vừa bị phạt từ 05 – 07 triệu đồng; và đối với trang trại quy mô lớn thì mức phạt này là 07 – 10 triệu đồng.

     Với những hành vi vi phạm và mức phạt cụ thể được quy định trong Nghị định số 14/2021/NĐ-CP mà cá nhân tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi cần lưu ý.