• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Đơn khiếu nại thể hiện ý muốn của người khiếu nại nên ngoài trình bày những nội dung bên trong một cách đầy đủ, khoa học cũng cần đúng quy định pháp luật

 • Hướng dẫn soạn đơn khiếu nại về đất đai
 • Soạn đơn khiếu nại về đất đai
 • Pháp Luật Đất Đai
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

Soạn thảo đơn khiếu nại về đất đai

     Khiếu nại về đất đai là việc xảy ra khi có sự mâu thuẫn giữa người sử dụng đất với cơ quan quản lý đất đai mà người sử dụng đất không đồng ý với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai sẽ viết đơn khiếu nại gửi lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết .Tuy nhiên, người dân vẫn còn lúng túng khi không biết soạn thảo đơn khiếu nại sao cho hợp lệ, đúng quy định của pháp luật nhất, sao cho truyền tải được hết nội dung mong muốn thì không phải ai cũng làm được.

     Để giúp đỡ tốt nhất cho khách hàng, Công ty Luật Toàn quốc với đội ngũ chuyên viên, luật sư uy tín, nhiều năm kinh nghiệm sẵn sàng cung cấp tới quý khách hàng dịch vụ tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại về đất đai hiệu quả, chính xác, nhanh chóng.

1. Những khó khăn khách hàng gặp phải khi soạn thảo đơn khiếu nại về đất đai

Bạn có đang gặp phải những khó khăn được liệt kê dưới đây:

 • Nhiều trường hợp khách hàng nhận thấy quyền lợi của họ trong lĩnh vực đất đai bị xâm phạm nhưng không biết nên làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính họ?
 • Do không nắm được các quy định của pháp luật nên người dân lúng túng trong việc khiếu nại dẫn đến mất thời gian, tốn kém chi phí
 • Khách hàng chưa hiểu hết được quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia vào quan hệ pháp luật đất đai nên chưa bày tỏ ý chí trong đơn khiếu nại một cách rõ ràng, cụ thể;
 • Rất nhiều đơn khiếu nại không phù hợp cả về hình thức lẫn nội dung;
 • ...

2. Mẫu đơn khiếu nại về đất đai

     Người sử dụng đất người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất là người có quyền khiếu nại đất đai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính ấy xâm phạm đến quyền sử dụng đất hợp pháp của mình.

     Đơn khiếu nại về đất đai là một mẫu giấy tờ mà thường được sử dụng khi người sử dụng đất không đồng ý với các hành vi hành chính hoặc quyết định hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai. Mẫu đơn khiếu nại đất đai được họ sử dụng để yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền đảm bảo lợi ích mà họ cho rằng bị xâm phạm từ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của cơ quan Nhà nước. Đơn khiếu nại thể hiện ý muốn của người khiếu nại và trình bày những nội dung bên trong một cách đầy đủ, khoa học, bên cạnh đó người có thẩm quyền xem xét có thể dựa vào tờ đơn khiếu nại để xác định có đủ cơ sở để luận tội người bị khiếu nại hay không? Đơn khiếu nại về đất đai sẽ gồm những nội dung cơ bản của một đơn khiếu nại, gồm:

 • Ngày, tháng, năm khiếu nại
 • Tên, địa chỉ của người khiếu nại:
 • Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;
 • Nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại;
 • Yêu cầu giải quyết của người khiếu nại
 • Người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khiếu nại.
     Nội dung đơn cần thể hiện những thông tin cơ bản nhất để Cơ quan có thẩm quyền có thể xác định được: đâu là chủ thể bị xâm phạm từ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của cơ quan Nhà nước....      Để có thể soạn thảo đơn một cách chính xác, bạn có thể tải mẫu đơn khiếu nại của chúng tôi tại:
>> Đơn khiếu nại về đất đai
     Luật Toàn Quốc hỗ trợ bạn thực hiện các công việc trong quá trình soạn thảo đơn khiếu nại trong lĩnh vực đất đai như:
 • Tư vấn về nội dung đơn;
 • Tư vấn về mẫu đơn;
 • Tư vấn về hồ sơ kèm theo đơn;
 • Tư vấn về thời hiệu, thời hạn tiến hành khiếu nại trong đất đai;
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại về đất đai;
 • Tư vấn về cách viết, soạn thảo mẫu đơn khiếu nại về đất đai;....
[caption id="attachment_159380" align="aligncenter" width="339"]Soạn thảo đơn khiếu nại về đất đai Soạn thảo đơn khiếu nại về đất đai[/caption]

3. Hướng dẫn soạn thảo đơn khiếu nại về đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1)…….., ngày………. tháng……….năm…….

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v.....................) Kính gửi: (2) ………………………………………………. Họ và tên.(3) ……………….            Giới tính: Nam/Nữ Sinh năm: ……………. Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ tạm trú): …(4)……………………………………………………. Số CMTND/Hộ chiếu/ Căn cước công dân: ……………(5)…………… do ……….. cấp ngày …………. Đối tượng bị khiếu nại (6): …………………………………………………. Nội dung vụ việc: (7) 1. Tóm tắt nội dung vụ việc: vấn đề đang xảy ra với đất đai từ thời điểm, sự kiện, chủ thể thực hiện …………………………………… 2. Những quyền và lợi ích hợp pháp đang bị xâm phạm: (thiệt hại đối với các bên) ………………………………. 3. Chứng minh sự thiệt hại: (đất đai bị xâm lấn, tranh chấp quyền sử dụng…) …………. 4. Yêu cầu, kiến nghị: (Thu hồi, hủy bỏ Quyết định hành chính, bồi thường thiệt hại nếu có) …………… 5. Cam kết của người viết đơn: (8)…………………………………………

(9) Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên) Tài liệu, chứng cứ gửi kèm: (10)

Số TT TÊN TÀI LIỆU SỐ, NGÀY, THÁNG, NĂM CƠ QUAN BAN HÀNH SỐ TỜ
BẢN CHÍNH BẢN SAO BẢN CHỤP
             
             
             
Tổng số: ……….  tờ ……….  tờ ……….. tờ
Hướng dẫn soạn thảo
(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày….. tháng ….. năm……).

(2): Tên, chức vụ người có thẩm quyền giải quyết hoặc cơ quan giải quyết.

(3): Trường hợp là cá nhân, phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin cá nhân khác. Trường hợp là tổ chức, ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức. (4): Nếu người khiếu nại là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); (5): Ghi rõ số CMND hay số Thẻ căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp

(6): Đối tượng bị khiếu nại: Ghi rõ khiếu nại về việc gì?

+ Nếu là quyết định hành chính, ghi rõ cơ quan ra quyết định, ngày tháng năm ra quyết định, số quyết định. Ví dụ: Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định xử phạt hành chính, Quyết định cưỡng chế,….

+ Nếu là về hành vi hành chính: ghi rõ họ tên, địa chỉ người thực hiện hành vi hành chính. Ví dụ: Hành vi không giải quyết khiếu nại, không tiếp công dân, không tiếp nhận hồ sơ,… 

(7) Nội dung vụ việc: ghi rõ ràng, ngắn gọn, trung thực về vụ việc, và những quyền lợi bị xâm phạm. Từng thời điểm, mốc thời gian và sự kiện diễn ra cụ thể.

(8): Cam kết của người viết đơn: Trình bày đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước nội dung trình bày. – Người viết đơn phải ký, ghi rõ họ tên, không được sao chụp chữ ký hoặc sử dụng chữ ký photo. (9): Nếu người khiếu nại là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại đó; (10): Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khiếu nại gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự.

4. Vậy làm thế nào để liên hệ được với Công ty Luật Toàn Quốc?

     Công ty chúng tôi có 4 cách thức liên hệ để bạn tham khảo yêu cầu tư vấn. Tuỳ vào hoàn cảnh, điều kiện của từng khách hàng để chọn phương thức liên hệ thuận tiện nhất cho khách hàng:
 • Tư vấn trực tiếp, nhanh chóng qua Tổng đài tư vấn luật miễn phí 24/7: 19006500.
 • Tư vấn qua Email: [email protected].
 • Tư vấn trực tiếp tại Văn phòng: số 463 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
 • Hoặc qua cách thức khác đảm bảo thuận tiện cho Quý khách hàng.

     Bài viết tham khảo: 

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178