Diện tích tách thửa đất ở tại Hải Phòng theo quy định mới nhất

Diện tích tách thửa đất ở tại Hải Phòng theo quy định mới nhất 2019 được quy định tại Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT Ở TẠI HẢI PHÒNG

Câu hỏi của bạn về diện tích tách thửa đất ở tại Hải Phòng:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp đó là:

Diện tích tách thửa đất ở tại Hải Phòng theo quy định mới nhất 2019 là bao nhiêu?

Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về diện tích tách thửa đất ở tại Hải Phòng:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tách thửa đất ở tại Hải Phòng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tách thửa đất ở tại Hải Phòng như sau:

1. Cơ sở pháp lý về diện tích tách thửa đất ở tại Hải Phòng:

2. Nội dung tư vấn về diện tích tách thửa đất ở tại Hải Phòng:

     Tách thửa đất là việc phân chia một thửa đất thành hai hay nhiều thửa đất khác nhau của cùng một chủ sử dụng đất hoặc để chuyển nhượng cho nhiều chủ sử dụng đất khác nhau.

     Việc tách thửa đất được thực hiện khi đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định chung của pháp luật và quy định riêng của từng địa phương.

     Tại Hải Phòng, điều kiện và diện tích tách thửa đất được quy định cụ thể như sau:

2.1 Điều kiện tách thửa đất tại Hải Phòng

     Tại Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hải Phòng không có quy định về điều kiện tách thửa đất áp dụng riêng tại địa bàn Thành phố Hải Phòng. Do đó, điều kiện tách thửa đất tại Hải Phòng được thực hiện theo quy định chung của Luật đất đai, đó là:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Trong thời hạn sử dụng đất;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;
 • Thửa đất được hình thành từ việc tách thửa đáp ứng được điều kiện về diện tích và kích thước tối thiểu theo quy định của từng địa phương.

2.2 Diện tích tách thửa đất ở tại Hải Phòng

     Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hải Phòng, các thửa đất hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ hai điều kiện sau:

2.2.1 Đối với khu vực đô thị (các phường thuộc quận và thị trấn thuộc huyện)

Phần diện tích được tách thửa đảm bảo chỉ giới xây dựng theo quy hoạch và

 • Cạnh thửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 3,0m;
 • Đảm bảo tổng diện tích thửa đất lớn hơn hoặc bằng 30,0 m2.
2.2.2 Đối với các khu dân cư thuộc các xã trên địa bàn các huyện

Điểm b Khoản 1 Điều 5 quy định:

b) Đối với các khu dân cư thuộc các xã trên địa bàn các huyện: diện tích tách thửa không nhỏ hơn 50% mức tối thiểu của hạn mức giao đất ở mới quy định tại Điều 4 Quyết định này.

     Theo đó, diện tích tách thửa đất tại các khu dân cư thuộc các xã trên địa bàn các huyện được xác định như sau:

 • Tại huyện Bạch Long Vĩ: diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 25m2;
 • Tại các xã tren địa bàn các huyện: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, An Dương, Thủy Nguyên, Kiến Thụy, Cát Hải: diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 50m2.
Diện tích tách thửa đất ở tại Hải Phòng

Diện tích tách thửa đất ở tại Hải Phòng

2.2.3 Các trường hợp không áp dụng điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa

Khoản 5 Điều 5 Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND quy định điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa không áp dụng trong các trường hợp sau đây:

 • Các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần đất.
 • Đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa.

2.3 Các trường hợp không được phép tách thửa tại Hải Phòng

     Việc tách thửa chỉ được thực hiện khi đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, có những trường hợp mặc dù đáp ứng được các điều kiện để tách thửa nhưng vẫn không được phép tách thửa đất. Đó là các trường hợp được quy định tại Khoản 4 Điều 5 Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND, bao gồm:

 • Thửa đất nằm trong các dự án nhà ở thương mại theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thửa đất gắn liền với nhà thuộc sở hữu nhà nước đã bán theo quy định nhưng nằm trong danh mục các công trình phải bảo tồn, tôn tạo theo quy định của cấp có thẩm quyền.
 • Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định.
 • Các thửa đất thuộc diện giao đất ở mới cho hộ gia đình cá nhân làm nhà ở theo quy hoạch

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về diện tích tách thửa đất ở tại Hải Phòng quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai