• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Diện tích tối thiểu tách thửa ở Bình Dương năm 2023 hiện đang được áp dụng theo quy định tại Quyết định 25/2017/QĐ-UBND

 • Diện tích tối thiểu được tách thửa ở Bình Dương theo quy định mới nhất
 • Diện tích tối thiểu tách thửa ở Bình Dương
 • Pháp Luật Đất Đai
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Tôi có thửa đất ở Bình Dương muốn tách thửa để bán đi một phần nhưng không biết diện tích có đủ để tách không. Mong Luật sư tư vấn giúp tôi quy định mới nhất về diện tích tối thiểu tách thửa đất tại Bình Dương. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tối thiểu được tách thửa ở Bình Dương, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tối thiểu được tách thửa ở Bình Dương như sau:

Cơ sở pháp lý:

1. Diện tích tối thiểu tách thửa ở Bình Dương là gì?

     Diện tích tối thiểu được tách thửa ở Bình Dương là mức diện tích nhỏ nhất mà một thửa đất phải có do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định khi chia tách một thửa đất thành nhiều thửa đất khác nhau.

     Diện tích tối thiểu được tách thửa ở Bình Dương được quy định khác nhau đối với từng loại đất cụ thể. DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT TẠI BÌNH DƯƠNG

2. Diện tích tối thiểu tách thửa ở Bình Dương theo quy định mới nhất

     Hiện nay, Quyết định 25/2017/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành ngày 10/10/2017 vẫn còn hiệu lực và được áp dụng thi hành. Theo đó, diện tích tối thiểu được tách thửa ở Bình Dương năm 2023 vẫn được áp dụng theo quy định tại Quyết định này.

     Tại Điều 3 Quyết định 25/2017/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu tách thửa đối với các loại đất tại Bình Dương như sau:

2.1 Diện tích tách thửa đối với đất nông nghiệp

Đơn vị hành chính

Diện tích (m2)

Tại các phường

300

Tại các thị trấn

500

Tại các xã

1.000

2.2 Diện tích tách thửa đối với đất phi nông nghiệp:

a) Đối với đất ở:

Đơn vị hành chính

Diện tích (m2)

Tại các phường

60

Tại các thị trấn

80

Tại các xã

100

b) Đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở):

     Việc tách thửa đất phi nông nghiệp được căn cứ cụ thể vào dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

3. Quy định về một số trường hợp tách thửa cụ thể ở Bình Dương

     Điều 4 Quyết định 25/2017/QĐ-UBND sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 28/2019/QĐ-UBND ban hành một số quy định cụ thể để thực hiện việc tách thửa đất ở Bình Dương như sau:

3.1 Đối với thửa đất có nhiều loại đất thì việc xem xét tách thửa chỉ áp dụng cho một loại đất nếu có đủ điều kiện, sau khi trừ phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình theo quy định.

3.2 Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách phải tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý, đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 4m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới <20m; đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 05m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới ≥20m. Trừ trường hợp tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất vẫn là đất nông nghiệp thì không yêu cầu tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý.

3.3 Trường hợp tách thửa là đất ở; đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành:

 • Danh mục các tuyến đường, đoạn đường đã đầu tư đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: Đường giao thông do Nhà nước quản lý theo quy định tại Điều 39 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước để xem xét, giải quyết tách thửa.
 • Danh mục các tuyến đường, đoạn đường chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy định nhưng tối thiểu phải đáp ứng đủ hai điều kiện là tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý và tuyến cấp điện trên cơ sở căn cứ điều kiện thực tế hoặc kế hoạch đầu tư trung hạn để xem xét, giải quyết tách thửa

3.4 Trường hợp người sử dụng đất yêu cầu tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất quy định tại Điều 3 Quyết định này và hp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hp thửa.

3.5 Trường hợp thửa đất tiếp giáp đường theo quy hoạch phân khu thì người sử dụng đất được phép tách thửa sau khi đã đầu tư đường giao thông và hạ tầng kỹ thut theo đúng quy hoạch phân khu đã được duyệt, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

3.6 Trường hợp đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, phân lô theo quy hoạch chi tiết được duyệt thì thửa đất được xác định theo dự án và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. DIỆN TÍCH TỐI THIỂU TÁCH THỬA ĐẤT TẠI BÌNH DƯƠNG

4. Xử lý trường hợp cá biệt khi tách thửa đất tại Bình Dương

     Điều 5 Quyết định 25/2017/QĐ-UBND được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định các trường hợp cá biệt khi tách thửa đất tại Bình Dương như sau:

4.1 Các trường hợp cá biệt

 • Tách thửa đất để tặng cho phục vụ việc xây dựng nhà ở;
 • Tách thửa đất tại các khu tái định cư;
 • Tách thửa đất để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất do hoàn cảnh gia đình khó khăn;
 • Thửa đất không tiếp giáp đường nhưng có nhu cầu tách thửa để hợp thửa với thửa đất có tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý thành thửa đất mới.
 • Thửa đất tiếp giáp mương thoát nước và mương này tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý

4.2 Hội đồng tư vấn xem xét, giải quyết tách thửa đối với các trường hợp tại Khoản 1 Điều này với điều kiện như sau:

a) Đối với đất ở:

 • Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 36m2 đối với thửa đất tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới <20m.
 • Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 45m2 đối với thửa đất tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới ≥20m.

b) Đối với đất tái định cư:

 • Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án trước ngày 10 tháng 10 năm 2017.
 • Thỏa mãn với các điều kiện quy định tại quy chế quản lý xây dựng khu dân cư và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có văn bản thống nhất.
 • Thửa đất tách ra có bề rộng tối thiểu bằng bề rộng ô nhỏ nhất trong lô đất đề nghị tách theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

c) Đối với đất nông nghiệp:

 • Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa tại các phường: 100m2, thị trấn: 200m2, xã: 300m2
 • Trường hợp quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp phải đảm bảo thửa đất sau khi tách thửa phải tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý.

d) Đối với trường hợp quy định tại Điểm a, Điểm c Khoản 2 Điều này, giao Hội đồng tư vấn xem xét, giải quyết kích thước về bề rộng và chiều sâu của thửa đất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhưng phải đảm bảo mỹ quan đô thị, việc cấp phép xây dựng, không ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp, thực hiện dự án

    Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về diện tích tối thiểu tách thửa ở Bình Dương:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về diện tích tối thiểu tách thửa ở Bình Dương và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về diện tích tối thiểu tách thửa ở Bình Dương và các vấn đề có liên quan về địa chỉ: [email protected] chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178