Dịch vụ soạn hợp đồng ủy quyền nhà đất giá rẻ

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ soạn hợp đồng ủy quyền nhà đất do công ty Luật Toàn Quốc cung cấp, liên hệ 19006500 để sử dụng dịch vụ

1. Hợp đồng ủy quyền nhà đất là gì?

     Tại Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định: “Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

     Theo đó, có thể hiểu hợp đồng ủy quyền nhà đất là sự thỏa thuận của các bên về việc một bên sẽ được thay mặt bên còn lại để thực hiện các quyền, nghĩa vụ đối với đối tượng tài sản cụ thể là nhà đất.

     Trên thực tế, hợp đồng ủy quyền nhà đất có thể được lập với các nội dung công việc là thay mặt nộp hồ sơ thực hiện các thủ tục nhà đất; thay mặt quản lý, trông nom tài sản nhà đất; thay mặt thực hiện quyền mua bán, tặng cho… tài sản nhà đất hoặc ủy quyền để thay mặt thực hiện tất cả các công việc này.

     Hiện nay, trên thực tế các giao dịch về ủy quyền nhà đất đang diễn ra khá phổ biến. Trong một số trường hợp, việc ủy quyền mang đúng bản chất là để nhân danh, thay mặt thực hiện các công việc khi bên ủy quyền không thể thực hiện được, nhưng cũng có thể việc ủy quyền này chỉ là về mặt hình thức còn bản chất lại là giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất.

2. Hợp đồng ủy quyền nhà đất có phải công chứng không

     Hợp đồng ủy quyền là một loại giao dịch dân sự được quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015.

     Về hình thức của giao dịch dân sự Điều 119 quy định: giao dịch dân sự có thể được xác lập theo ba hình thức là: bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Do đó, về mặt hình thức thì hợp đồng ủy quyền nói chung cũng có thể được xác lập theo một trong ba hình thức như trên.

     Trong quy định tại bộ luật dân sự hiện hành không có quy định điều kiện về hình thức là điều kiện có hiệu lực đối với hợp đồng ủy quyền nói chung, nên hợp đồng có thể được lập theo bất kỳ hình thức nào nếu đảm bảo các điều kiện có hiệu lực của giao dịch thì hợp đồng ủy quyền đó cũng sẽ có hiệu lực.

     Quy định về hình thức của hợp đồng ủy quyền nhà đất nói riêng:

     Tại Điều 167 Luật đất đai 2013 có quy định về việc công chứng, chứng thực các hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất:

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;

….

     Như vậy, có thể thấy, hiện nay pháp luật chỉ có quy định bắt buộc công chứng, chứng thực đối với các hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn hoặc văn bản thừa kế về quyền sử dụng đất và cũng không có quy định bắt buộc công chứng đối với hợp đồng ủy quyền nhà đất.

     Tuy nhiên, hầu hết các hợp đồng ủy quyền nhà đất trên thực tế hiện nay đều được lập thành văn bản và có công chứng, chứng thực. Bởi nhà, đất là loại tài sản có giá trị lớn, nếu việc ủy quyền được lập quá dễ dàng và tùy tiện sẽ là nguyên nhân làm gia tăng tình trạng tranh chấp đất đai.

3. Hợp đồng ủy quyền nhà đất có mẫu không?

     Tại Bộ luật dân sự năm 2015, Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đều hiện không có quy định về biểu mẫu hợp đồng ủy quyền nói chung cũng như mẫu hợp đồng ủy quyền nhà đất nói riêng.

     Đa số các hợp đồng ủy quyền đều do các bên tự soạn thảo theo đúng nội dung mà mình đã thỏa thuận hoặc trong trường hợp đi công chứng hợp đồng ủy quyền nhà đất thì có thể dùng mẫu hợp đồng do văn phòng công chứng soạn thảo. Hoặc nếu không muốn sử dụng mẫu hợp đồng do văn phòng công chứng soạn thảo sẵn thì các bên có thể sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng ủy quyền nhà đất của các công ty luật/ văn phòng luật sư.

SOẠN HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN NHÀ ĐẤT

4. Lưu ý khi soạn hợp đồng ủy quyền nhà đất

     Do hợp đồng ủy quyền nhà đất hiện không có mẫu ban hành sẵn theo quy định của pháp luật mà các bên có thể phải tự mình soạn thảo, nên trong quá trình soạn thảo hợp đồng ủy quyền cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Về hình thức của hợp đồng ủy quyền: nên trình bày rõ ràng, cụ thể, bố cục theo từng điều khoản để thuận tiện trong quá trình thực hiện hợp đồng;
 • Về nội dung của hợp đồng ủy quyền: đây là phần đặc biệt quan trọng trong hợp đồng ủy quyềnvà cần chú trọng một số vấn đề:
  • Phạm vi ủy quyền hay còn gọi là nội dung ủy quyền, công việc ủy quyền: đối với phần này cần liệt kê chi tiết các công việc mà bên ủy quyền mong muốn bên nhận ủy quyền thay mặt mình thực hiện. Bên nhận ủy quyền chỉ được thay mặt thực hiện các công việc có trong phạm vi ủy quyền
  • Thời hạn ủy quyền: thời hạn ủy quyền sẽ do các bên tự do thỏa thuận theo một khoảng thời gian cụ thể là 1 năm, 2 năm hay 5 năm, 10 năm, 20 năm… hoặc thời hạn ủy quyền cho đến khi hoàn thành công việc đối với trường hợp ủy quyền theo vụ việc. Nếu các bên không thỏa thuận thì thời hạn ủy quyền sẽ được mặc định theo thời hạn pháp luật quy định là 1 năm.
  • Về thù lao ủy quyền: ủy quyền có hoặc không có thù lao
  • Về vấn đề ủy quyền lại: bên nhận ủy quyền chỉ được ủy quyền lại cho bên thứ 3 khi bên ủy quyền đồng ý… và một số vấn đề khác nữa
 • Về cách dùng từ trong hợp đồng ủy quyền: nên dùng những từ đơn nghĩa, dễ hiễu, tránh gây hiểu nhầm khi thực hiện hợp đồng sẽ dẫn đến tranh chấp

     Trong trường hợp các bên không thể tự mình soạn thảo hợp đồng theo đúng quy định và đảm bảo tính pháp lý thì có thể tham khảo dịch vụ soạn thảo hợp đồng ủy quyền nhà đất của Công ty Luật Toàn Quốc cung cấp.

5. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng ủy quyền nhà đất

     Dịch vụ soạn thảo hợp đồng ủy quyền nhà đất là dịch vụ do Công ty Luật Toàn Quốc cung cấp cho những khách hàng có nhu cầu làm hợp đồng ủy quyền nhưng không có thời gian soạn thảo hoặc chưa biết cách soạn thảo hợp đồng sao cho đúng quy định pháp luật

     Các loại hợp đồng ủy quyền nhà đất Luật Toàn Quốc soạn thảo:

     Hợp đồng ủy quyền nhà đất hiện nay được lập rất đa dạng theo nội dung, mục đích của việc ủy quyền, theo đó các loại hợp đồng ủy quyền nhà đất Luật Toàn Quốc có thể hỗ trợ soạn thảo bao gồm:

 • Hợp đồng ủy quyền đối với trường hợp mua, bán nhà đất;
 • Hợp đồng ủy quyền thay mặt chuyển nhượng, tặng cho… nhà đất;
 • Hợp đồng ủy quyền thay mặt mua tài sản nhà đất;
 • Hợp đồng ủy quyền nhà đất chưa có sổ đỏ;
 • Hợp đồng ủy quyền thay mặt trông nom, quản lý nhà đất;
 • Hợp đồng ủy quyền thay mặc thực hiện các thủ tục về đất đai;
 • Hợp đồng ủy quyền thay mặt thực hiện các nghĩa vụ thuế, phí về đất đai
 • … và các loại hợp đồng ủy quyền khác theo nhu cầu của khách hàng và phù hợp với quy định của pháp luật.

     Chi phí Luật Toàn Quốc soạn hợp đồng ủy quyền nhà đất:

     Chi phí soạn thảo hợp đồng sẽ được Luật Toàn Quốc thông báo tới khách hàng khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ cho Luật Toàn Quốc. Và Luật Toàn Quốc luôn cam kết cung cấp dịch vụ với chi phí cạnh tranh nhất và chất lượng tốt nhất.

     Thời gian soạn hợp đồng ủy quyền nhà đất:

     Yêu cầu soạn hợp đồng ủy quyền nhà đất của khách hàng sẽ được Luật Toàn Quốc xử lý trong thời gian từ 1-2 ngày làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ của khách hàng.

     Hồ sơ soạn hợp đồng ủy quyền nhà đất:

     Khi sử dụng dịch vụ soạn hợp đồng ủy quyền nhà đất của Luật Toàn Quốc khách hàng cần cung cấp hồ sơ gồm có:

 • Sổ đỏ, giấy tờ về nhà đất đối với trường hợp chưa có sổ đỏ;
 • Giấy tờ tùy thân của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu; sổ hộ khẩu/xác nhận cư trú;
 • Ngoài ra khách hàng cần cung cấp thông tin: nội dung ủy quyền, thời hạn ủy quyền, thù lao để Luật Toàn Quốc có căn cứ soạn thảo. 

6. Cách thức liên hệ để được cung cấp dịch vụ soạn hợp đồng ủy quyền nhà đất

     Khách hàng có nhu cầu soạn hợp đồng ủy quyền nhà đất có thể liên hệ Công ty Luật Toàn Quốc theo một trong các cách thức sau đây:

 • Tư vấn qua Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500;
 • Tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com;
 • Liên hệ hotline cung cấp dịch vụ: 0968.56.56.01;
 • Tư vấn trực tiếp tại Văn phòng: số 463 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

7. Câu hỏi thường gặp về soạn hợp đồng ủy quyền nhà đất:

Câu hỏi 1: Hợp đồng ủy quyền nhà đất không công chứng có hiệu lực không?

     Giao dịch liên quan đến tài sản nhà đất là giao dịch có giá trị lớn, do đó hợp đồng ủy quyền nhà đất phải được công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã phường.

Câu hỏi 2: Hợp đồng ủy quyền đã công chứng có bị mất hiệu lực không?

     Theo quy định, hợp đồng ủy quyền chỉ có hiệu lực trong thời hạn ủy quyền, nếu trong hợp đồng không ghi thời hạn ủy quyền cụ thể thì hợp đồng có hiệu lực trong 01 năm kể từ này ký hợp đồng ủy quyền.

Câu hỏi 3: Tôi muốn nhờ công ty luật soạn thảo hợp đồng ủy quyền nhà đất thì phải cung cấp giấy tờ gì?

     Khi sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng ủy quyền của Luật Toàn Quốc, bạn cần cung cấp hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau đây: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy tờ tùy thân của chủ sử dụng đất và giấy tờ tùy thân của người nhận ủy quyền.

Câu hỏi 4: Tôi và chồng hiện đang ở 2 nơi khác nhau. Tôi muốn làm hợp đồng ủy quyền để ủy quyền cho chồng tôi thay mặt bán đất ở quê có được không?

     Trong trường hợp này bạn có thể làm hợp đồng ủy quyền thụ ủy hay còn gọi là hợp đồng ủy quyền 2 nơi để ủy quyền cho chồng thay mặt bán đất ở quê.

     Để được tư vấn chi tiết về soạn hợp đồng ủy quyền nhà đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai miễn phí 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

5/5 - (1 bình chọn)