Thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp

Thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệpĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 THỦ TỤC GIA HẠN THỜI GIAN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP1.1 Câu hỏi của bạn: 1.2 Câu trả lời của Luật sư:1.2.1      1.Căn cứ pháp lý1.2.2      2.Nội dung tư vấn THỦ […]

Thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp
Đánh giá bài viết

THỦ TỤC GIA HẠN THỜI GIAN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Câu hỏi của bạn:

       Xin hỏi Luật sư, thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp như nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đất đai đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

     1.Căn cứ pháp lý

     – Luật Đất đai 2013

     – Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai 2013

     2.Nội dung tư vấn

Tại khoản 1 điều luật đất đai năm 2013 quy định đất nông nghiệp bao gồm:

Điều 10. Phân loại đất Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

b) Đất trồng cây lâu năm;

c) Đất rừng sản xuất;

d) Đất rừng phòng hộ;

đ) Đất rừng đặc dụng;

e) Đất nuôi trồng thủy sản;

g) Đất làm muối;

h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;

     Đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất.

     Điều 126. Đất sử dụng có thời hạn

     1.Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.”

      Điều 210. Điều khoản chuyển tiếp

     3. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này. Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 đối với trường hợp hết hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 theo quy định của Luật đất đai năm 2003; tính từ ngày hết thời hạn giao đất đối với trường hợp hết hạn sau ngày 15 tháng 10 năm 2013.”

     Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trên mà có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

     1.Hồ sơ cần chuẩn bị

  • Đơn đăng ký biến động đất đai theo Mẫu số 09/ĐK;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
  • Chứng minh nhân dân

     2.Trình tự, thủ tục thực hiện

     Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất tại UBND cấp xã nơi có đất

    Bước 2: UBND xã kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;

    Bước 3: VPĐK đất đai kiểm tra hồ sơ, xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhập vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với nộp hồ sơ tại cấp xã.

     3. Thời gian thực hiện: không quá 15 ngày

     Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi. Còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006178 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của mọi người dân để chúng tôi ngày một hoàn thiện mình hơn.

      Xin chân thành cảm sự đồng hành của quý khách.

     Trân trọng./.             

     Liên kết tham khảo