Diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang theo quy định mới nhất

Diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang theo quy định mới nhất 2019 được quy định tại Quyết định 745/2014/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT Ở TẠI BẮC GIANG

Câu hỏi của bạn về diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau:

Diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang theo quy định mới nhất 2019 là bao nhiêu?

Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về dện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang như sau:

1. Cơ sở pháp lý về diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang:

2. Nội dung tư vấn về diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang:

     Tách thửa đất là việc phân chia một thửa đất thành hai hay nhiều thửa đất khác nhau của cùng một chủ sử dụng đất hoặc để chuyển nhượng cho nhiều chủ sử dụng đất khác nhau.

     Người sử dụng đất chỉ được phép tách thửa đất khi thửa đất đáp ứng được các điều kiện chung về tách thửa đất và điều kiện về diện tích, kích thước của thửa đất theo quy định riêng của từng địa phương.

     Tại Bắc Giang, diện tích tách thửa đất ở được quy định tại Quyết định 745/2014/QĐ-UBND, cụ thể:

2.1 Diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang

Tại Điều 7 Quyết định 745/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang quy định diện tích tối thiểu được tách thửa như sau:

2.1.1 Đối với đất ở đô thị, đất ở nằm ven quốc lộ, tỉnh lộ

     Nếu không có quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo điều kiện:

  • Diện tích tối thiểu từ 24m2 trở lên;
  • Kích thước mặt tiền tối thiểu từ m3 trở lên, chiều sâu tối thiểu phải từ 5,5m trở lên;
  • Trường hợp phải có lối vào cho thửa đất phía sau thì chiều rộng lối vào tối thiểu là 1,5m;
2.1.2 Đối với đất ở nông thôn và các trường hợp còn lại

     Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì thửa đất tối thiểu sau khi tách thửa phải đảm bảo:

  • Diện tích tối thiểu từ 48m2 trở lên;
  • Kích thước mặt tiền tối thiểu từ 4m trở lên, chiều sâu tối thiểu phải từ 8m trở lên;
  • Trường hợp phải có lối vào cho thửa đất phía sau thì chiều rộng lối vào tối thiểu là 1,5m.

Lưu ý: Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa để hợp với thửa đất liền kề thì thửa đất còn lại sau khi tách thửa và thửa đất mới được hình thành sau khi hợp thửa phải có diện tích tối thiểu, kích thước mặt tiền, chiều sâu, lối vào cho thửa đất phía sau bảo đảm theo quy định tại mục 2.1.1 và mục 2.1.2

Diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang

Diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang

2.2 Các trường hợp không áp dụng điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa

Được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định 745/2014/QĐ-UBND, bao gồm các trường hợp:

  • Người sử dụng đất xin tách thửa mà thửa đất tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho phép để đồng thời hợp với thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng để tạo ra thửa đất mới có diện tích lớn hơn diện tích đất tối thiểu;
  • Việc tách thửa đất liên quan đến các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bản án của Tòa án liên quan đến đất đai;
  • Thửa đất xin tách thửa chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

     Như vậy, căn cứ quy định trên của pháp luật, diện tích tối thiểu tách thửa đất tại Bắc Giang được thực hiện theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Đối với những trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì thực hiện theo quy định cụ thể đối với từng khu vực mà thửa đất đó đang hiện hữu.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai