Diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang theo quy định mới nhất

Diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang theo quy định 2023 được quy định tại tại Quyết định 40/2021/QĐ-UBND

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: tôi có một thửa đất ở tỉnh Bắc Giang muốn tách ra để bán một phần. Luật sư có thể tư vấn giúp tôi diện tích tách thửa đất tại Bắc Giang theo quy định mới nhất năm 2023 là bao nhiêu và khi tách thửa đất cần điều kiện gì? Mong Luật sư tư vấn giúp! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang như sau:

Cơ sở pháp lý:

1. Điều kiện tách thửa đất tại Bắc Giang

Điều kiện tách thửa đất tại Bắc Giang được quy định tại Điều 5 Quyết định 40/2021/QĐ-UBND như sau:

1.1 Điều kiện tách thửa đối với thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp

     Thửa đất sau khi tách thửa và thửa đất còn lại phải đảm bảo các điều kiện quy định sau:

  • Đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Có diện tích tối thiểu (đã trừ phần diện tích hành lang công trình), kích thước mặt tiền thửa đất theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 quy định này.

     Các thửa đất sau khi tách thửa phải có lối vào được kết nối với đường giao thông hiện hữu. Riêng đối với thửa đất có đất ở thì lối vào thửa đất phải đảm bảo quy định tại Điều 6 quy định này. Trường hợp khi chia tách thửa đất có đất ở mà hình thành ngõ đi thì ngõ này phải có mặt cắt ngang từ 1,5 m (Một phẩy năm mét) trở lên.

     Việc tách thửa đất phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với những khu vực có quy hoạch).

  • Không thuộc khu vực Nhà nước đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất.
  • Đối với trường hợp thửa đất có nhiều mục đích sử dụng mà chưa xác định vị trí, diện tích từng loại đất thì phải xác định vị trí, diện tích của từng loại đất trước khi thực hiện tách thửa và diện tích tối thiểu của từng loại đất sau khi tách thửa phải đảm bảo quy định như sau:

     Trường hợp thửa đất có đất ở thì diện tích tối thiểu của đất ở phải đảm bảo diện tích quy định tại Điều 6 Quy định này.

     Trường hợp không có đất ở thì diện tích tối thiểu của từng loại đất sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích quy định tại Điều 7 Quy định này.

1.2 Điều kiện tách thửa đối với thửa đất phi nông nghiệp không phải đất ở

     Thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được phép tách thửa phải đảm bảo các quy định sau:

  • Đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;
  • Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với những khu vực đã có quy hoạch;

1.3 Không cho phép tách thửa, không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, không làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất không đảm bảo các điều kiện quy định nêu trên

1.4 Đối với trường hợp thửa đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì việc tách thửa đất theo dự án đã được chấp thuận theo quy định của pháp luật về đầu tư.

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT Ở TẠI BẮC GIANG

2. Diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang

     Tại Điều 6 Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang như sau:

Vị trí thửa đất Diện tích tối thiểu Kích thước tối thiểu
Đối với đất ở đô thị, đất ở bám quốc lộ, tỉnh lộ hoặc đường Vành đai IV, thuộc vùng quy hoạch phát triển đô thị – Từ 32 m2 trở lên

– Kích thước mặt tiền tối thiểu phải từ 04 m trở lên,

– Chiều sâu tối thiểu (sau khi trừ lộ giới hoặc các công trình có hành lang bảo vệ) phải từ 5,5 m trở lên;

– Trường hợp phải có lối vào cho thửa đất phía sau thì chiều rộng lối vào tối thiểu là 1,5 m (Một phẩy năm mét).

Đối với đất ở nông thôn và các trường hợp không thuộc khoản 1 Điều này

– Diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa thực hiện theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt;

– Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì thửa đất tối thiểu sau khi tách thửa phải có diện tích đất tối thiểu từ 70 m2  trở lên

– Kích thước mặt tiền tối thiểu phải từ 04 m trở lên,

– Chiều sâu tối thiểu (sau khi trừ lộ giới hoặc các công trình có hành lang bảo vệ) phải từ 08 m  trở lên;

– Trường hợp phải có lối vào cho thửa đất phía sau thì chiều rộng lối vào tối thiểu là 1,5 m 

3. Diện tích tách thửa đối với đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp

     Tại Điều 7 Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về diện tích tách thửa đối với đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp như sau:

Loại đất   Diện tích tối thiểu
Đối với thửa đất trồng cây hàng năm   – 500 m2
Đối với thửa đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản: – Thửa đất thuộc khu dân cư

– Đối với khu vực đô thị là 150 m2

– Đối với khu vực nông thôn là 200 m2 

  – Thửa đất không thuộc khu dân cư – 300 m2
Đối với thửa đất lâm nghiệp   – 1.000m2 

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang và các vấn đề có liên quan về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.