Quy định của pháp luật về diện tích tách thửa ở Bình Định

Theo quy định pháp luật diện tích tách thửa ở Bình Định là bao nhiêu? Quyết định 40/2014/QĐ-UBND diện tích tách thửa ở Bình Định [..]

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA Ở BÌNH ĐỊNH LÀ BAO NHIÊU?

Kiến thức của bạn:

  • Diện tích tách thửa ở Bình Định là bao nhiêu?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về diện tích tách thửa ở Bình Định

  1. Theo quy định pháp luật diện tích tách thửa ở Bình Định là bao nhiêu?

     Điều 3 Quyết định 40/2014/QĐ-UBND diện tích tách thửa ở Bình Định quy định:

     “1. Đối với đất ở:

     Diện tích tối thiểu của một thửa đất ở sau khi tách thửa là 40m2.

     2. Đối với đất nông nghiệp:

     Diện tích tối thiểu của một thửa đất nông nghiệp sau khi tách thửa là 300m2.

     Diện tích đất nông nghiệp và đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nằm trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch, tách thửa để chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tối thiểu là 40m2.”

     Theo quy định pháp luật, diện tích tách thửa ở Bình Định đối với đất ở là không nhỏ hơn 40m2; đối với đất nông nghiệp không nhỏ hơn 300m2; đối với đất nông nghiệp và đất vườn ao trong cùng 1 thửa đất có nhà nằm trong khi dân cư thì diện tích tách thửa không nhỏ hơn 40m2.

diện tích tách thửa ở Bình Định

diện tích tách thửa ở Bình Định

2. Các trường hợp không được tách thửa ở Bình Định

     Điều 4 Quyết định 40/2014/QĐ-UBND diện tích tách thửa ở Bình Định quy định:

     “1. Thửa đất có diện tích từ 40m2 trở lên nhưng có chiều rộng (mặt tiền) hoặc chiều dài (chiều sâu) nhỏ hơn 3m thì không được tách thửa.

     2. Đất được quy hoạch để xây dựng nhà biệt thự;

     3. Đất nằm trong khu đã có thông báo thu hồi đất hoặc đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng;

    4. Đất nằm trong các khu đô thị mới đã có quy hoạch được cấp có thẩm quyền xét duyệt mà việc tách thửa không phù hợp với quy hoạch đó;

     5. Đất đang có tranh chấp.”

     Theo quy định pháp luật, các trường hợp sau đây không được phép tách thửa ở Bình Định:

  • Thửa đất có chiều rộng (mặt tiền) hoặc chiều dài (chiều sâu) nhỏ hơn 3m thì không được tách thửa.
  • Đất được quy hoạch để xây dựng nhà biệt thự;
  • Đất nằm trong khu đã có thông báo thu hồi đất hoặc đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng;
  • Đất ở trong khu dân cư đã có quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
  • Đất đang có tranh chấp.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

  Để được tư vấn chi tiết về diện tích tách thửa ở Bình Định quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.