Tải mẫu biên bản giao đất trên thực địa – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu biên bản giao đất trên thực địa ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Mẫu biên bản bàn giao đất trên thực địa được quy định tại đâu?

     Mẫu biên bản giao đất được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

     Mẫu biên bản được dùng trong trường hợp bàn giao đất cho người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

2. Tải mẫu biên bản bàn giao đất trên thực địa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

 

BIÊN BẢN GIAO ĐẤT TRÊN THỰC ĐỊA

Thực hiện Quyết định số ……………..ngày ……tháng…..năm của Ủy ban nhân dân……….về việc giao đất/thuê đất, hôm nay ngày ….. , tại ………., thành phần gồm:

I. Đại diện cơ quan tài nguyên và môi trường:

………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Đại diện Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn…

……………………………………………………………………………………………………………………..

III. Bên được nhận đất trên thực địa:

………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Các bên tiến hành giao đất, cụ thể như sau:

     1. Giao nhận thửa đất số……tờ bản đồ số…………tại ………………cho (tên người sử dụng đất) để sử dụng vào mục đích ……………

     2. Giao nhận đất theo các mốc giới, ranh giới thửa đất, diện tích…m2 trên thực địa xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số…., tỷ lệ… do … …….. lập ngày …tháng…năm….và đã được … thẩm định, gồm:

……………………………………………………………………………………..………………………………….;

……………………………..……………………………………………………………………………………..…..

     3. Biên bản lập hồi…. giờ… phút cùng ngày, đã đọc cho các bên tham dự cùng nghe, nhất trí thông qua ký tên dưới đây.

Biên bản này lập thành … bản có giá trị như nhau, gửi …………………/.

    ĐẠI DIỆN CQTNMT

(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

    ĐI DIỆN UBND ……

  (ký, ghi họ tên, đóng dấu)

             BÊN NHẬN ĐẤT

(ký, ghi họ tên, đóng dấu- nếu có)

>>> Tải mẫu biên bản giao đất trên thực địa

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu biên bản giao đất trên thực địa:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo: