• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Tải mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai tại Tòa án mới nhất, vui lòng tham khảo bài viết để cập nhật các mẫu đơn về lĩnh vực đất đai

  • Tải mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai tại Tòa án mới nhất
  • đơn khởi kiện tranh chấp đất đai
  • Biểu mẫu
  • 19006500
  • Tác giả:
  • Đánh giá bài viết

1. Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai được quy định tại đâu?

     Tranh chấp đất đai là một trường hợp cụ thể của tranh chấp dân sự, do đó khi khởi kiện tranh chấp đất đai đương sự có thể sử dụng mẫu đơn khởi kiện dành cho các vụ án dân sự nói chung. Hiện nay, pháp luật không có quy định về mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mà chỉ quy định về mẫu đơn khởi kiện. Cụ thể, mẫu đơn khởi kiện được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ĐƠN KHỞI KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

2. Tải mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                   

                                                                                             …(1), ngày….. tháng.... năm.....

ĐƠN KHỞI KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Kính gửi: Toà án nhân dân (2).............................................................................................................

Họ và tên người khởi kiện: (3)............................................................................................................

Địa chỉ: (4) ......................................................................................................................................

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) .........................................................

Địa chỉ: (6) ......................................................................................................................................

Họ và tên người bị kiện: (7) ...............................................................................................................

Địa chỉ: (8) .....................................................................................................................................

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)..........................................................
Địa chỉ: (10) ...................................................................................................................................

NỘI DUNG KHỞI KIỆN


Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)...................................................................................................................................................

Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)........................................................................................

Địa chỉ: (13) .....................................................................................................................................

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14).

1........................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................
(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

                                                                                                   NGƯỜI KHỞI KIỆN (16)

>>> Tải mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất

3. Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày….. tháng ….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).    

(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP Hà Nội).
(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. TẢI MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

4. Câu hỏi thường gặp về đơn khởi kiện tranh chấp đất đai:

Câu hỏi 1: Có bắt buộc phải đến Tòa án để mua mẫu đơn khởi kiện không?

     Pháp luật không có quy định bắt buộc về việc phải mua mẫu đơn khởi kiện tranh chấp về đất đai tại Tòa án. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay có một số Tòa án đóng dấu treo trên đơn khởi kiện. Do đó, người khởi kiện có thể liên hệ trước đến Tòa án nơi mình dự định nộp đơn khởi kiện để tham khảo xem Tòa án có yêu cầu sử dụng mẫu đơn của Tòa không.

Câu hỏi 2: Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai gửi theo đường bưu điện được không?

     Đơn khởi kiện nói chung và đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai nói riêng có thể được gửi theo đường bưu điện nếu người khởi kiện không thể đi nộp đơn trực tiếp.

Câu hỏi 3: Sau khi làm đơn khởi kiện tranh chấp đất đai, người khởi kiện có thể ủy quyền cho người khác thay mặt đi nộp đơn khởi kiện được không?

     Người khởi kiện có quyền ủy quyền cho người khác đi nộp đơn khởi kiện tranh chấp về đất đai tại Tòa án.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về đơn khởi kiện tranh chấp đất đai:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về đơn khởi kiện tranh chấp về đất đai mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: [email protected] chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178