Tải mẫu biên bản xác nhận việc công khai bản đồ địa chính

Tải mẫu biên bản xác nhận việc công khai bản đồ địa chính được quy định tại Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, cụ thể:

Nếu bạn đang tìm kiếm mẫu biên bản xác nhận việc công khai bản đồ địa chính mà chưa được thì hãy xem ngay bài viết lần này của Luật Toàn Quốc để được tư vấn hiệu quả.

1. Mẫu biên bản xác nhận việc công khai bản đồ địa chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC CÔNG KHAI BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

Trong thời gian từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm ….………………. 1đã phối hợp với UBND xã (phường, thị trấn) ………………… 2 và …………………………… 3 đã công khai (treo) tờ bản đồ số ………… 4 tại ……………………. 5. Trên tờ bản đồ này có các thửa đất từ …… đến …… Trong thời gian công bố công khai tờ bản đồ này ……………….. 6 đã nhận được các ý kiến phản ánh về ranh giới, mốc giới thửa đất thể hiện trên bản đồ ………………………. 7. Các ý kiến phản ánh đã được ……………… 8 nghiên cứu, xem xét và chỉnh sửa trên bản đồ theo quy định của pháp luật (nêu cụ thể việc giải quyết các ý kiến phản ánh).

Biên bản này được lập thành 04 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, đơn vị đo đạc giữ 02 bản (01 bản giao nộp Phòng Tài và Môi trường, 01 bản giao nộp Sở Tài nguyên và Môi trường), UBND xã (phường, thị trấn) giữ 01 bản, đại diện thôn ………………… giữ 01 bản./.

(Trường hợp nếu không có ý kiến phản ánh vẫn phải lập biên bản này và nêu rõ không có ý kiến phản hồi).

 

                                                               , ngày ….. tháng …. năm …..
Đơn vị đo đạc
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
Đại diện thôn, bản ……
(Ký, ghi rõ họ và tên)
Chủ tịch UBND xã (phường thị trấn)
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng 
mẫu biên bản xác nhận việc công khai bản đồ địa chính

Mẫu biên bản xác nhận việc công khai bản đồ địa chính

2. Hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản xác nhận việc công khai bản đồ địa chính:

1Tên đơn vị đo đạc

2Tên đơn vị hành chính cấp xã

3Tên thôn, bản, làng

4Tên gọi, số hiệu mảnh BĐĐC

5Địa điểm treo tờ bản đồ

6Tên đơn vị đo đạc

7Thống kê các ý kiến phản ánh

8Tên đơn vị đo đạc

>>> Tải mẫu biên bản xác nhận việc công khai bản đồ địa chính

     Bài viết liên quan:

     Liên hệ Luật sư tư vấn về biên bản công khai bản đồ địa chính

  • Tư vấn qua Tổng đài Gọi 19006500.Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về biên bản công khai bản đồ địa chính. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.
  • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về biên bản công khai bản đồ địa chính số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033
  • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về biên bản công khai bản đồ địa chính tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn

Liên kết tham khảo:

vote