Tải mẫu đơn xin xác nhận về việc trực tiếp sử dụng đất

Tải mẫu đơn xin xác nhận về việc trực tiếp sử dụng đất .... đơn xin xác nhận trực tiếp sử dụng đất ... mẫu đơn xin xác nhận trực tiếp sử dụng đất

Mẫu đơn xin xác nhận về việc trực tiếp sử dụng đất

     Mẫu đơn xin xác nhận về việc trực tiếp sử dụng đất bao gồm các nội dung sau đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

(V/v đang trực tiếp sử dụng đất)

                  Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường/thị trấn) …………………………

Tên tôi là: ………………………………………………………. Sinh ngày: …………………………………………….

CMTND số: …………………………… Ngày cấp: …………………………….. Nơi cấp: …………………………

Nơi ĐKHKTT: ………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi làm đơn này xin trình bày một việc như sau: tôi có con là …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Vì vậy, tôi kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường/thị trấn) …………………………… xác nhận cho gia đình tôi về việc gia đình tôi hiện tại đang sử dụng đất tại địa chỉ nêu trên.

     Tôi xin chân thành cảm ơn!

         

                                                                                                                  NGƯỜI LÀM ĐƠN

>> Tải đơn xin xác nhận về việc trực tiếp sử dụng đất

     Một số bài viết tham khảo:

   Để được tư vấn về tải mẫu đơn xin xác nhận về việc trực tiếp sử dụng đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.