Thành phần ban quản trị nhà chung cư và số lượng thành viên được quy định như thế nào?

Thành phần ban quản trị nhà chung cư và số lượng thành viên được quy định tại Điều 20 Thông tư 02/2016/TT-BXd, cụ thể như sau:

THÀNH PHẦN BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN

Kiến thức của bạn:

     Thành phần ban quản trị nhà chung cư và số lượng thành viên được quy định như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật nhà ở 2014;
  • Thông tư 02/2016/TT-BXD ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Nội dung kiến thức:

     Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu hoặc nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu nhưng có dưới 20 căn hộ thì chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thống nhất quyết định việc thành lập ban quản trị nhà chung cư hoặc không thành lập ban quản trị nhà chung cư.

    Thành phần ban quản trị nhà chung cư và số lượng thành viên được quy định tại Điều 20 Thông tư 02/2016/TT-BXD, cụ thể:

1. Số lượng thành viên Ban quản trị nhà chung cư

  • Đối với ban quản trị của tòa nhà chung cư thì có số lượng từ 03 đến 05 thành viên;
  • Đối với ban quản trị của cụm nhà chung cư thì có số lượng từ 06 đến 25 thành viên, trong đó mỗi tòa nhà trong cụm có số lượng từ 03 đến 05 thành viên.

2. Thành phần Ban quản trị nhà chung cư

2.1 Thành phần Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu

Được quy định tại Khoản 2 như sau:

2.1.1 Thành phần Ban quản trị nhà chung cư

     Bao gồm: 01 Trưởng ban, 01 hoặc 02 Phó ban và các thành viên khác do hội nghị nhà chung cư quyết định.

    Trường hợp chủ đầu tư còn sở hữu diện tích trong nhà chung cư thì đại diện của chủ đầu tư có thể được hội nghị nhà chung cư bầu làm Trưởng ban quản trị nhà chung; trường hợp không được bầu làm Trưởng ban thì được giam gia làm Phó ban quản trị nhà chung cư;

2.1.2 Thành phần Ban quản trị của cụm nhà chung cư

     Bao gồm: 01 Trưởng ban; mỗi tòa nhà trong cụm tổ chức họp để cử 01 hoặc 02 đại diện làm Phó ban và các thành viên khác do hội nghị cụm nhà chung cư quyết định.

     Trường hợp chủ đầu tư còn sở hữu diện tích trong cụm nhà chung cư thì đại diện của chủ đầu tư có thể được hội nghị cụm nhà chung cư bầu làm Trưởng ban quản trị cụm nhà chung cư. Mỗi tòa nhà trong cụm nhà chung cư mà chủ đầu tư còn sở hữu diện tích thì chủ đầu tư được cử đại diện tham gia làm Phó Ban quản trị của cụm, trừ trường hợp đại diện của chủ đầu tư của tòa nhà đó được bầu làm Trưởng ban quản trị của cụm nhà chung cư.

2.2 Thành phần Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư có một chủ sở hữu

     Bao gồm: 01 Trưởng ban,01 hoặc 02 Phó ban và các thành viên khác do hội nghị cụm nhà chung cư quyết định.

     Trên đây là quy định của pháp luật về số lượng thành viên và thành phần ban quản trị nhà chung cư. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: