Thành phần ban quản trị nhà chung cư và số lượng thành viên được quy định như thế nào?

Thành phần ban quản trị nhà chung cư và số lượng thành viên được quy định tại Điều 20 Thông tư 02/2016/TT-BXd, cụ thể như sau:...

THÀNH PHẦN BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN

      Bạn đang tìm hiểu quy định pháp luật về thành phần của ban quản trị nhà chung cư, số lượng các thành viên ban quản trị và các vấn đề liên quan. Luật Toàn Quốc sẽ giải đáp thắc mắc của bạn theo bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức:

     Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu hoặc nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu nhưng có dưới 20 căn hộ thì chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thống nhất quyết định việc thành lập ban quản trị nhà chung cư hoặc không thành lập ban quản trị nhà chung cư.

    Thành phần ban quản trị nhà chung cư và số lượng thành viên được quy định tại Điều 20 Thông tư 02/2016/TT-BXD, cụ thể:

1. Số lượng thành viên Ban quản trị nhà chung cư

  • Đối với ban quản trị của tòa nhà chung cư thì có số lượng từ 03 đến 05 thành viên;
  • Đối với ban quản trị của cụm nhà chung cư thì có số lượng từ 06 đến 25 thành viên, trong đó mỗi tòa nhà trong cụm có số lượng từ 03 đến 05 thành viên.

2. Thành phần Ban quản trị nhà chung cư

2.1. Thành phần Ban quản trị nhà chung cư

     Bao gồm: 01 Trưởng ban, 01 hoặc 02 Phó ban và các thành viên khác do hội nghị nhà chung cư quyết định.

    Trường hợp chủ đầu tư còn sở hữu diện tích trong nhà chung cư thì đại diện của chủ đầu tư có thể được hội nghị nhà chung cư bầu làm Trưởng ban quản trị nhà chung; trường hợp không được bầu làm Trưởng ban thì được giam gia làm Phó ban quản trị nhà chung cư;

2.2. Thành phần Ban quản trị của cụm nhà chung cư

     Bao gồm: 01 Trưởng ban; mỗi tòa nhà trong cụm tổ chức họp để cử 01 hoặc 02 đại diện làm Phó ban và các thành viên khác do hội nghị cụm nhà chung cư quyết định.

     Trường hợp chủ đầu tư còn sở hữu diện tích trong cụm nhà chung cư thì đại diện của chủ đầu tư có thể được hội nghị cụm nhà chung cư bầu làm Trưởng ban quản trị cụm nhà chung cư. Mỗi tòa nhà trong cụm nhà chung cư mà chủ đầu tư còn sở hữu diện tích thì chủ đầu tư được cử đại diện tham gia làm Phó Ban quản trị của cụm, trừ trường hợp đại diện của chủ đầu tư của tòa nhà đó được bầu làm Trưởng ban quản trị của cụm nhà chung cư.

2.3. Thành phần của Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư có một chủ sở hữu

     Bao gồm: 01 Trưởng ban,01 hoặc 02 Phó ban và các thành viên khác do hội nghị cụm nhà chung cư quyết định.

    Bài viết tham khảo:

   Liên hệ Luật sư tư vấn về thành phần ban quản trị nhà chung cư

+ Tư vấn qua Tổng đài Gọi 19006500. Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về ban quản trị nhà chung cư. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.

+ Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về ban quản trị nhà chung cư qua số điện thoại zalo Luật sư: 0931191033

+ Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về ban quản trị nhà chung cư tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng ./.                                                                 

      Liên kết tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)