Mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất với người có công với cách mạng

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất với người có công với cách mạng, thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công

1. Trường hợp nào phải làm đơn xin miễn giảm tiền sử dụng đất

     Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải nộp cho nhà nước khi được nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất.

    Tuy nhiên, pháp luật đất đai hiện hành quy định chính sách ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất cho một số đối tượng, trong đó có người có công với cách mạng. Và để được miễn, giảm tiền, người thuộc diện được miễn giảm phải nộp đơn để các cơ quan có thẩm quyền xem xét và ra quyết định miễn giảm.

2. Tải mẫu đơn xin miễn giảm tiền sử dụng đất

Dưới đây là nội dung mẫu đơn bạn có thể tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————— 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

           Kính gửi:  – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ………………………….

                             – Ủy ban nhân dân quận/huyện ………………………………..

                             – Văn phòng đăng ký đất đai …………………………………………

                             – Phòng LĐ-TBXH quận/huyện ……………………………………..

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …….. tháng ……. năm ……

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đối tượng là ………………………………….(nêu đối tượng cụ thể như: Người hoạt động cách mạng từ trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Thương binh mất sức lao động bao nhiêu %…).

Tôi đang sử dụng thửa đất ở số ……………………., tờ bản đồ số …………………., tại……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Diện tích đất ở: ……………………. m2. Nguồn gốc đất ở: ………………………. (được Nhà nước giao đất làm nhà ở hoặc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang đất ở hoặc được công nhận quyền sử dụng đất ở hoặc được mua nhà thuộc sở hữu nhà nước).

Căn cứ chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, nay tôi làm đơn này đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường; thị trấn) …………………………….. xem xét và kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho tôi được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với với diện tích đất ở nêu trên.

Tôi xin cam đoan từ trước đến nay chưa được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất theo diện người có công với cách mạng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã

Ngày ….. tháng …… năm …..

 

Người làm đơn

     Trên đây là mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất. Bạn có thể tải trực tiếp link tại đây:

     >>> Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.