Mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất với người có công với cách mạng

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất với người có công với cách mạng5 (100%) 1 vote MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————  ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG […]

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất với người có công với cách mạng
5 (100%) 1 vote

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————— 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi:  – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ………………………….

           – Ủy ban nhân dân quận/huyện ………………………………..

                 – Văn phòng đăng ký đất đai …………………………………………

                – Phòng LĐ-TBXH quận/huyện ……………………………………..

     Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………………………

     Sinh ngày:……..tháng…….năm……

     Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

     Thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đối tượng là ………………………………….(nêu đối tượng cụ thể như: Người hoạt động cách mạng từ trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Thương binh mất sức lao động bao nhiêu %…).

     Tôi đang sử dụng thửa đất ở số ……………………., tờ bản đồ số …………………., tại

……………………………………………………………………………………………………………………

     Diện tích đất ở: ……………………. m2. Nguồn gốc đất ở: ………………………. (được Nhà nước giao đất làm nhà ở hoặc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang đất ở hoặc được công nhận quyền sử dụng đất ở hoặc được mua nhà thuộc sở hữu nhà nước).

     Căn cứ chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, nay tôi làm đơn này đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường; thị trấn) …………………………….. xem xét và kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho tôi được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với với diện tích đất ở nêu trên.

     Tôi xin cam đoan từ trước đến nay chưa được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất theo diện người có công với cách mạng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã

Ngày ….. tháng …… năm …..

 

Người làm đơn

     Trên đây là mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất. Bạn có thể tải trực tiếp link tại đây:

     >>> Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất

   Để được tư vấn chi tiết về mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!