Mẫu biên bản thỏa thuận sử dụng đất để chôn mốc bảo vệ mốc địa chính

Tham khảo bài viết để tải mẫu biên bản thỏa thuận sử dụng đất để chôn mốc bảo vệ mốc địa chính và cập nhật các mẫu văn bản nhanh nhất

Mẫu biên bản thỏa thuận sử dụng đất để chôn mốc bảo vệ mốc địa chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN SỬ DỤNG ĐẤT

ĐỂ CHÔN MỐC BẢO VỆ MỐC ĐỊA CHÍNH

Do nhu cầu của công tác đo đạc địa chính, các bên dưới đây thỏa thuận việc sử dụng đất để chôn mốc, cắm mốc, xây tường bảo vệ mốc địa chính như sau:

Đơn vị đo đạc:1 ……………………………………………………………………………………………………………

Chủ sử dụng đất/chủ sở hữu công trình:2 ……………………………………………………………………………

1. Bên3………………………… đồng ý cho4………………………….sử dụng ………m2 đất hoặc ……….. m2 trên5…………………………….. ở6……………………. để chôn (hoặc gắn mốc), xây tường bảo vệ mốc địa chính.

2. 7………………………………..trả cho8…………………………….một khoản tiền đền bù hoa màu hoặc các thiệt hại khác (nếu có) là… đồng (bằng chữ… đồng).

3. Khi đơn vị đo đạc (hoặc cá nhân, tổ chức được phép đo đạc) có nhu cầu sử dụng mốc địa chính thì phải báo cho9 ……………………………biết. 10…………………………..có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng mốc địa chính thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình đo đạc nếu làm thiệt hại hoa màu, lợi ích khác của11 …………………………. thì cơ quan sử dụng mốc địa chính phải đền bù cho12 ………………………….. theo thỏa thuận.

4. Khi13…………………………… có nhu cầu sử dụng đất, công trình mà ảnh hưởng đến khả năng sử dụng hoặc phải hủy bỏ mốc địa chính thì phải báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã14 ………………………………….trước 30 ngày.

5. Các thỏa thuận khác (nếu có).

5. Sơ đồ thửa đất và vị trí chôn, gắn mốc

(Ghi chú: giải thích vị trí mốc trên thửa đất)

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, đơn vị đo đạc giữ 02 bản (01 bản giao nộp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn…, 01 bản giao nộp Sở Tài nguyên và Môi trường), Chủ sử dụng đất (Chủ sở hữu công trình) giữ 01 bản.

Biên bản làm tại ………………………………., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

Chủ sử dụng đất/
Chủ sở hữu công trình
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Thủ trưởng đơn vị đo đạc
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản thỏa thuận sử dụng đất để chôn mốc bảo vệ mốc địa chính:

1Tên đơn vị đo đạc, địa chỉ trụ sở chính;

2Tên cơ quan hoặc người sử dụng đất, chủ sở hữu công trình; địa chỉ trụ sở chính hoặc nơi cư trú;

3Tên chủ sử dụng đất/chủ sở hữu công trình;

4Tên đơn vị đo đạc;

5Tên vật gắn mốc;

6Địa chỉ thửa đất;

7Tên Đơn vị đo đạc;

8Tên Chủ sử dụng đất/chủ sở hữu công trình;

9Chủ sử dụng đất/chủ sở hữu công trình;

10Chủ sử dụng đất/chủ sở hữu công trình;

11Chủ sử dụng đất/chủ sở hữu công trình;

12Chủ sử dụng đất/chủ sở hữu công trình;

13Chủ sử dụng đất/chủ sở hữu công trình;

14Tên phường, thị trấn;

>>> Tải mẫu biên bản thỏa thuận sử dụng đất để chôn mốc bảo vệ mốc địa chính

Liên hệ Luật sư tư vấn về biên bản thỏa thuận sử dụng đất để chôn mốc bảo vệ mốc địa chính:

  • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về biên bản thỏa thuận sử dụng đất để chôn mốc bảo vệ mốc địa chính. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết;
  • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về biên bản thỏa thuận sử dụng đất để chôn mốc bảo vệ mốc địa chính qua số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033;
  • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về biên bản thỏa thuận sử dụng đất để chôn mốc bảo vệ mốc địa chính tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

Liên kết tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)