Mẫu đơn kiến nghị về hành vi lấn chiếm đất đai -Luật toàn quốc

Mẫu đơn kiến nghị về hành vi lấn chiếm đất đai - Luật toàn quốc. Hành vi lấn chiếm đất đai được coi là một trong các trường hợp bị cấm theo quy định...

ĐƠN KIẾN NGHỊ VỀ HÀNH VI LẤN CHIẾM ĐẤT ĐAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

——*——

                                                              ……, ngày …. tháng …. năm 20….

 

ĐƠN KIẾN NGHỊ

( V/v: Xử lý hành vi lấn chiếm đất đai)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Xã(1)………………..Huyện (2)…………… ..Tỉnh (3)…………..

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………

Số CMTND:…………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày lý do như sau: (4)

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Hôm nay, tôi viết đơn này kính mong Ủy ban nhân dân Xã xử lý hành vi lấn chiếm đất của (5)…………………………………………………….…………………

để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi đối với diện tích đất được ghi nhận tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số (6)………………………………………………….

Cấp ngày: (7)………………………………………

Tôi xin cam đoan những gì tôi viết trên đây là đúng với sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

 

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Đơn kiến nghị về hành vi lấn chiếm đất đai

Đơn kiến nghị về hành vi lấn chiếm đất đai

Hướng dẫn sử dụng đơn kiến nghị về hành vi lấn chiếm đất đai:

(1): Ghi rõ tên Ủy ban nhân dân Xã nơi xảy ra hành vi lấn chiếm;

(2): Ghi rõ tên Huyện;

(3): Ghi rõ tên Tỉnh;

(4): Trình bày nội dung, diễn biến của vụ việc;

(5): Ghi rõ họ tên của bên có hành vi lấn chiếm đất (trường hợp là tổ chức thì ghi rõ tên của tổ chức);

(6): Ghi thông tin thửa đất

(7): Ngày cấp giấy chứng nhận.

     Bạn có thể tải mẫu đơn kiến nghị về hành vi lấn chiếm đất đai theo link tại đây:

     >>> Tải đơn kiến nghị về hành vi lấn chiếm đất đai

    Nếu bạn muốn tư vấn về nội dung của đơn đề nghị về hành vi lấn chiếm đất đai, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Trân trọng./.