Tải mẫu biên bản họp gia đình về việc phân chia di sản thừa kế

Tải mẫu biên bản họp gia đình về việc phân chia di sản thừa kế... Biên bản họp gia đình là sự thỏa thuận của các thành viên trong gia đình

1. Mẫu biên bản họp gia đình được quy định tại đâu?

     Mẫu biên bản họp gia đình là loại văn bản thường được dùng trong trường hợp các thành viên trong gia đình tổ chức cuộc họp để thỏa thuận, thống nhất về một vấn đề nào đó, thường là về vấn đề phân chia di sản thừa kế do người chết để lại.

     Các nội dung được các thành viên trao đổi, thỏa thuận, thống nhất trong buổi họp gia đình được ghi lại trong biên bản họp sẽ đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch.

     Tuy nhiên, hiện nay chưa có bất kỳ văn bản pháp luật nào quy định về mẫu biên bản họp gia đình, do đó, trong trường hợp cần thiết phải lập biên bản họp gia đình các bạn có thể tham khảo biểu mẫu do các tổ chức hành nghề luật sư soạn thảo, sau đó chỉnh sửa sao cho phù hợp với tình hình thực tế của mình.

2. Tải mẫu biên bản họp gia đình về việc phân chia di sản thừa kế

     Dưới đây là mẫu biên bản họp gia đình về việc phân chia di sản thừa kế, bạn có thể tham khảo và sử dụng trong trường hợp cần thiết:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

——*——

                                                              ……, ngày …. tháng …. năm 20….

 

BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH

( V/v: Phân chia phần đất thừa kế)

 

     Hôm nay, ngày … tháng …. năm 20….., tại nhà Ông ….. (1): Đội…., xã ….., huyện ……, tỉnh ……… Gia đình Chúng tôi tiến hành họp mặt các con trai, con gái của Ông ……. và Bà ….. (tức …..) với thành phần và nội dung cuộc họp như sau:

     Thành phần tham dự cuộc họp: (2)

…………………..…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

     Nội dung cuộc họp: (3)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

     Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:

     Tán thành:               

     Không tán thành:          

     Ý kiến khác:                 

     Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành (4) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

     Chữ ký của người tham gia cuộc họp

Các thành viên                                                  Các thành viên

(Ký và ghi rõ họ tên)                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ …………..

Biên bản họp gia đình

Biên bản họp gia đình

Hướng dẫn cách ghi biên bản họp gia đình:

(1): Ghi rõ họ và tên,

(2): Ghi rõ họ và tên của những người có mặt tại buổi họp gia đình

(3): Ghi chi tiết diễn biến cuộc họp, thỏa thuận được về những vấn đề gì, người nào có quyền và nghĩa vụ ra sao.

(4): Số lượng bản họp gia đình được lập và giao cho từng người.

>>> Tải mẫu biên bản họp gia đình

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về biên bản họp gia đình:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi như: biên bản họp gia đình có phải công chứng không, biên bản họp gia đình có người làm chứng có được không… và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.