Tải mẫu biên bản họp gia đình về việc phân chia di sản thừa kế

Tải mẫu biên bản họp gia đình về việc phân chia di sản thừa kế... Biên bản họp gia đình là sự thỏa thuận của các thành viên trong gia đình

Tải mẫu biên bản họp gia đình về việc phân chia di sản thừa kế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

——*——

                                                              ……, ngày …. tháng …. năm 20….

 

BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH

( V/v: Phân chia phần đất thừa kế)

 

     Hôm nay, ngày … tháng …. năm 20….., tại nhà Ông ….. (1): Đội…., xã ….., huyện ……, tỉnh ……… Gia đình Chúng tôi tiến hành họp mặt các con trai, con gái của Ông ……. và Bà ….. (tức …..) với thành phần và nội dung cuộc họp như sau:

     Thành phần tham dự cuộc họp: (2)

…………………..…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

     Nội dung cuộc họp: (3)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

     Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:

     Tán thành:               

     Không tán thành:          

     Ý kiến khác:                 

     Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành (4) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

     Chữ ký của người tham gia cuộc họp

Các thành viên                                                  Các thành viên

(Ký và ghi rõ họ tên)                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ …………..

Biên bản họp gia đình

Biên bản họp gia đình

Hướng dẫn sử dụng biên bản họp gia đình:

(1): Ghi rõ họ và tên,

(2): Ghi rõ họ và tên của những người có mặt tại buổi họp gia đình

(3): Ghi chi tiết diễn biến cuộc họp, thỏa thuận được về những vấn đề gì, người nào có quyền và nghĩa vụ ra sao.

(4): Số lượng bản họp gia đình được lập và giao cho từng người.

>>> Tải mẫu biên bản họp gia đình

     Trên đây là mẫu biên bản họp gia đình theo quy định của pháp luật. Nếu bạn muốn tư vấn về nội dung của biên bản họp gia đình thì bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.