Mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang

Mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang được quy định tại Quyết định 869/2014/QĐ-UBND:

1. Mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường được quy định tại đâu?

     Mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang được quy định tại Quyết định 869/2014/QĐ-UBND. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/06/2019 Quyết định này hết hiệu lực và được thay thế bằng Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang. Do đó, biểu mẫu biên bản mới nhất hiện đang được quy định tại Quyết định này.

2. Nội dung mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………., ngày    tháng……. năm ……

BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án……..

Căn cứ Quyết định số …../2019/QĐ-UBND ngày ……. của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Thông báo thu hồi đất số ……/TB-UBND ngày …… của ………..về chủ trương thu hồi đất để thực hiện Dự án ………………………………

Hôm nay, vào hồi…. giờ…. phút… ngày…… tháng…. năm….., tại……. (ghi rõ địa điểm), ……..1… phối hợp với UBND ……2……. tổ chức niêm yết công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án ……………

I. Về phía …………………………………………………….   (Tên Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng):

1……………………………………………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Về phía xã/ phường/ thị trấn………………………………. 3

1……………………………………………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Về phía thôn/bản/khu dân cư …………………………4

1……………………………………………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Đại diện Chủ đầu tư dự án:

1……………………………………………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………………………………………

V. Các thành phần khác 5: ……………………………………………………

Việc niêm yết công khai Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án được thực hiện như sau:

– Thời gian niêm yết công khai: Từ ….. giờ…. phút…. ngày ….. đến ….. giờ…. phút…. ngày……. 6

– Địa điểm niêm yết:………………………………………

Đồng thời với việc niêm yết công khai, Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  được  thông báo ….. lần  trong thời  gian  …. ngày liên tục  (từ  ngày …… đến ngày………….) trên  hệ  thống  loa  truyền  thanh  của  ………………………..(ghi tên  xã, phường, thị trấn, thôn, bản khu dân cư nơi có đất thu hồi).

Biên bản kết thúc vào hồi….. giờ……phút cùng ngày, đại diện các bên nhất trí ký tên dưới đây./.

TRƯỞNG THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NGƯỜI CÓ ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT NHÀ NƯỚC THU HỒI
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

UBND XÃ/PHƯỜNG/ THỊ TRẤN
(Ký, đóng dấu)

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

 

 

>>> Tải mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường

3. Hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1 Ghi tên Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng

2 Ghi tên UBND xã/phường/thị trấn nơi có đất thu hồi

3 Bên cạnh các thành phần đại diện cho UBND xã/phường/thị trấn, phải mời Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tùy theo tình hình thực tế có thể mời đại diện các Đoàn thể nhân dân cấp xã)

4 Bên cạnh các thành phần khác, có thể mời đại diện Chi bộ, Ban Công tác mặt trận Khu dân cư 

5 Đại diện hộ gia đình/cá nhân/tổ chức có đất nhà nước thu hồi

6 Đảm bảo không ít hơn 20 ngày kể từ ngày niêm yết

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.