Tải mẫu biên bản xác nhận thể hiện địa giới hành chính

Tải mẫu biên bản xác nhận thể hiện địa giới hành chính được quy định tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, cụ thể:

MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN THỂ HIỆN ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN THỂ HIỆN ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

Tuyến địa giới hành chính giữa:

Xã (phường, thị trấn) …………. Huyện (quận, thị xã, thành phố) ………. Tỉnh (thành phố) ………… và

Xã (phường, thị trấn) ………………… Huyện (quận, thị xã, thành phố) ……………….. Tỉnh (thành phố) ……………………. Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà) ………………………. chức vụ ……………. đại diện UBND xã (phường, thị trấn)…………….…..

2. Ông (bà) ………………………. chức vụ ……….……. đại diện UBND xã (phường, thị trấn)………………..

2. Ông (bà) …………………….… chức vụ ………….…. đại diện UBND xã (phường, thị trấn) ……………….

mẫu biên bản xác nhận thể hiện địa giới hành chính

Mẫu biên bản xác nhận thể hiện địa giới hành chính

Với sự chứng kiến của các:

1. Ông (bà) …………………………. chức vụ ……………..……. đại diện ………………………………..

2. ……………………………………………………………………………….………………………………

Sau khi đã cùng nhau xem xét trên bản đồ địa chính và đi kiểm tra, đối soát ở thực địa, dọc theo tuyến địa giới hành chính, chúng tôi thống nhất xác nhận tuyến địa giới hành chính giữa xã (phường, thị trấn) ………………. và xã (phường, thị trấn) …………. đã được (tên đơn vị đo đạc) đo vẽ và biểu thị trên các mảnh bản đồ địa chính …………… là đúng với thực địa và phù hợp với hồ sơ địa giới hành chính đang quản lý ở địa phương (hoặc ý kiến khác nếu có).

Biên bản này được lập thành … bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi UBND xã (phường, thị trấn) giữ 01 bản, … bản giao nộp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (quận, thị xã, thành phố), … bản giao nộp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (thành phố).

Biên bản này làm tại ………………….…………… ngày ……… tháng ……. năm ……..

Chủ tịch UBDN xã

(phường, thị trấn)…..
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Chủ tịch UBND xã

(phường, thị trấn)….
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Đơn vị đo đạc

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

>>> Tải mẫu biên bản xác nhận thể hiện địa giới hành chính

Bài viết cùng chuyên mục:

Liên hệ Luật sư tư vấn về biên bản xác nhận thể hiện địa giới hành chính:

  • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về biên bản xác nhận thể hiện địa giới hành chính. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết;
  • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về biên bản xác nhận thể hiện địa giới hành chính qua số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033;
  • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về biên bản xác nhận thể hiện địa giới hành chính tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

Liên kết tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)