Mẫu trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất

Mẫu trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất. Các thay đổi của thửa đất so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất

1. Mẫu trích lục bản đồ địa chính được quy định tại đâu?

     Bản đồ địa chính là thành phần của hồ sơ địa chính; thể hiện vị trí, ranh giới, diện tích các thửa đất và các đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất; được lập để đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận và các nội dung khác của quản lý nhà nước về đất đai.

     Mẫu trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính được quy định tại Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT do Bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường ban hành ngày 19/5/2014.

2. Nội dung mẫu

TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

1. Số thứ tự thửa đất: ………………………………….; Tờ bản đồ số: …………………………… xã (phường, thị trấn): ……………………….. huyện (quận, thị xã, thành phố): ………………… tỉnh (thành phố): ………………………….;

2. Diện tích: ………………………………………………… m2;

3. Mục đích sử dụng đất: ………………………………………………………………………..……;

4. Tên người sử dụng đất: …………………………….; Địa chỉ thường trú: ……………………..;

5. Các thay đổi của thửa đất so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất

6. Bản vẽ thửa đất:

6.1. Sơ đồ thửa đất

6.2. Chiều dài cạnh thửa

Mẫu trích lục bản đồ địa chính

 

Người trích lục
(Ký, ghi rõ họ và tên)

………, ngày …… tháng ….. năm ….
Giám đốc
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất…..
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

>>> Tải mẫu trích lục bản đồ địa chính, trích lục bản trích đo địa chính

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu trích lục bản đồ địa chính:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

  Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.