Mẫu trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất

Mẫu trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất. Các thay đổi của thửa đất so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất

MẪU TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

  1. Số thứ tự thửa đất: ………………………………….; Tờ bản đồ số: ……………………………

     xã (phường, thị trấn): ……………………….. huyện (quận, thị xã, thành phố): …………………

     tỉnh (thành phố): ………………………….;

  1. Diện tích: ………………………………………………… m2;
  2. Mục đích sử dụng đất: ………………………………………………………………………..……;
  3. Tên người sử dụng đất: …………………………….; Địa chỉ thường trú: ……………………..;
  4. Các thay đổi của thửa đất so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất
  5. Bản vẽ thửa đất:

6.1. Sơ đồ thửa đất

6.2. Chiều dài cạnh thửa

Mẫu trích lục bản đồ địa chính

Mẫu trích lục bản đồ địa chính

 

Người trích lục
(Ký, ghi rõ họ và tên)

………, ngày …… tháng ….. năm ….
Giám đốc
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất…..
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

     Trên đây là mẫu Mẫu trích lục bản đồ địa chính. Bạn có thể tải trực tiếp link tại đây:

>>> Mẫu trích lục bản đồ địa chính, trích lục bản trích đo địa chính

     Trên đây là Mẫu trích lục bản đồ địa chính, Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung của Mẫu trích lục bản đồ địa chính, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.