Sơ đồ thửa đất nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên giấy chứng nhận

Sơ đồ thửa đất nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất..sơ đồ thửa đất trên giấy chứng nhận..sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...

SƠ ĐỒ THỬA ĐÂT NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN

Kiến thức cho bạn:

     Sơ đồ thửa đất nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên giấy chứng nhận được quy định thể hiện những nội dung gì

 Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật đất đai 2013
 • Thông tư 23/2014/TT- BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Nội dung tư vấn:

     Sơ đồ thửa đất nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận thể hiện các thông số kỹ thuật về thửa đất như thế nào

     Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được giải thích một cách dễ hiểu nhất là thể hiện quyền của người sử dụng đất được giới hạn như thế nào; các tài sản được gắn liền trên đó gồm những loại nào; quyền của người sử dụng đất được ghi nhận trong phạm vi không gian như thế nào.

     Điều 12 thông tư 23/2014/TT- BTNMT quy định Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận sẽ thể hiện các thông tin về:

     Thứ nhất, Sơ đồ thửa đất trên giấy chứng nhận được thể hiện theo quy định như sau:

 • Sơ đồ thửa đất thể hiện các thông tin gồm:

     – Hình thể thửa đất, chiều dài các cạnh thửa;

     – Số hiệu thửa hoặc tên công trình giáp ranh, chỉ dẫn hướng Bắc – Nam;

     – Chỉ giới, mốc giới quy hoạch sử dụng đất, chỉ giới, mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình trên thửa đất cấp Giấy chứng nhận được thể hiện bằng đường nét đứt xen nét chấm kèm theo ghi chú loại chỉ giới, mốc giới;

     – Trường hợp thửa đất hợp nhất từ nhiều thửa khác có nguồn gốc, thời hạn sử dụng đất khác nhau hoặc có phần đất sử dụng riêng của một người và phần đất sử dụng chung của nhiều người thì thể hiện ranh giới giữa các phần đất bằng đường nét đứt xen nét chấm, kèm theo ghi chú thích theo mục đích của đường ranh giới đó.

     Trường hợp đất có nhà chung cư mà diện tích đất sử dụng chung của các chủ căn hộ là một phần diện tích của thửa đất thì phải thể hiện phạm vi ranh giới phần đất sử dụng chung đó;

 • Những trường hợp không thể hiện sơ đồ gồm:

     – Cấp một Giấy chứng nhận chung cho nhiều thửa đất nông nghiệp;

     – Đất xây dựng công trình theo tuyến. Ví dụ: “Đường giao thông, đường dẫn điện, đường dẫn nước của tổ chức đầu tư xây dựng theo hình thức BOT”.

Sơ đồ thửa đất nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Sơ đồ thửa đất nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

     Thứ hai, Sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên giấy chứng nhận được thể hiện theo quy định sau:

 • Sơ đồ nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được thể hiện bằng đường nét đứt liên tục trên sơ đồ thửa đất tại vị trí tương ứng với thực địa; trường hợp đường ranh giới nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trùng với ranh giới thửa đất thì thể hiện theo ranh giới thửa đất;
 • Sơ đồ nhà ở (trừ căn hộ chung cư), công trình xây dựng thể hiện phạm vi ranh giới xây dựng (là phạm vi chiếm đất tại vị trí tiếp xúc với mặt đất theo mép ngoài tường bao) của nhà ở, công trình xây dựng;
 • Trường hợp căn hộ chung cư thì thể hiện sơ đồ mặt bằng của tầng nhà chung cư có căn hộ; trong đó thể hiện vị trí, hình dáng mặt bằng theo tường bao ngoài của căn hộ (không thể hiện từng phòng trong căn hộ), ký hiệu (mũi tên) cửa ra vào căn hộ, kích thước các cạnh của căn hộ;
 • Trường hợp chứng nhận bổ sung, thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận thì thể hiện bổ sung hoặc chỉnh lý sơ đồ tài sản cho phù hợp và đóng dấu xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Trường hợp chứng nhận bổ sung, thay đổi tài sản gắn liền với đất mà không thể bổ sung, chỉnh lý sơ đồ tài sản trên trang 3 của Giấy chứng nhận thì thể hiện vào Trang bổ sung Giấy chứng nhận hoặc cấp Giấy chứng nhận mới nếu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản có nhu cầu.

     Thứ ba, căn cứ để thể hiện kích thước của sơ đồ thửa đất nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên giấy chứng nhận 

 • Kích thước của sơ đồ thể hiện trên Giấy chứng nhận được thực hiện căn cứ vào kích thước, diện tích của từng thửa đất, tài sản gắn liền với đất cụ thể để thể hiện cho phù hợp.
 • Trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền với đất có diện tích lớn hoặc hình dạng phức tạp, có nhiều hạng mục công trình mà một phần trang 3 không thể hiện hết sơ đồ thì sử dụng toàn bộ trang 3 để thể hiện cho phù hợp.
 • Hình thức, nội dung của sơ đồ thửa đất, tài sản gắn liền với đất được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này (phụ lục số 02 Hướng dẫn sơ đồ thửa đất, tài sản gắn liền với đất Kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: trong đó hướng dẫn cụ thể cách ghi thông tin trong sơ đồ cho từng tài sản, từng kích thước thửa đất cụ thể)

     Một số bài viết cùng chuyên mục tham khảo:

     Thể hiện thông tin về thửa đất tại trang 2 của giấy chứng nhận

     Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013

     Mức miễn tiền sử dụng đất cho người có công với Cách mạng như thế nào?

     Trên đây là các quy định của pháp luật về Sơ đồ thửa đất nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của quý khách hàng để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng.                                        

     Liên kết tham khảo: