Đo đạc xác định lại mốc ranh giới giữa các thửa đất đã được cấp sổ đỏ

Đo đạc xác định lại mốc ranh giới giữa các thửa đất đã được cấp sổ đỏ...văn bản thỏa thuận xác định lại mốc ranh giới

XÁC ĐỊNH LẠI MỐC RANH GIỚI

Câu hỏi của bạn:

     Xin luật sư cho tôi hỏi nội dung như sau:

     Đất tôi và anh tôi trước đây liền kề (đất tôi có giấy đỏ và bản vẽ kỹ thuật khu đất). Vừa qua anh tôi bán phần đất của anh ấy, nhưng khi bán thì lấn qua phần đất tôi ngang 25cm chạy dài 100m. Nay tôi có vào UBND Huyện xin phục hồi mốc ranh thì được hướng dẫn như sau: Về UBND xã báo địa chính xã lập bản thỏa thuận với hộ liền kề thống nhất với đo đạc lại của địa chính huyện. Khi kí xong Xã viết giấy giới thiệu đến huyện để lập hợp đồng phục hồi mốc ranh.

     Xin hỏi luật sư: trường hợp như tôi làm như hướng dẫn của Huyện có đúng không? Nếu khi làm bản thỏa thuận với hộ liền kề họ không đồng ký thì làm như thế nào? Nếu huyện hướng dẫn sai thì tôi nên làm theo trình tự như thế nào để phục hồi mốc ranh như cũ. Hiện nay các mốc ranh vẫn còn đầy đủ.

     Tôi xin chân thành cảm ơn.

Câu trả lời của luật sư:

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về xác định lại mốc ranh giới về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về xác định lại mốc ranh giới như sau:

Căn cứ pháp lý:

     Trước hết, do chúng tôi chưa được tiếp cận với hồ sơ thực tế của vụ việc và thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi chưa đầy đủ; vì vậy, trên nguyên tắc những quy định của pháp luật điều chỉnh về vấn đề lập mốc ranh giới giữa các bất động sản liền kề, xác định lại mốc ranh giới giữa các bất động sản liền kề, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

1. Quy định chung của pháp luật về mốc ranh giới giữa các thửa đất

     Bộ luật dân sự 2015 quy định tại điều 175 “Ranh giới giữa các bất động sản” được xác định như sau:

1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.      

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.      

Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.      

2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.      

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

     Đồng thời, tại điều 176 bộ luật dân sự 2015 quy định về “Mốc giới ngăn cách các bất động sản” được xác định bằng các phương thức:

1. Chủ sở hữu bất động sản chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình.

2. Các chủ sở hữu bất động sản liền kề có thể thỏa thuận với nhau về việc dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản; những vật mốc giới này là sở hữu chung của các chủ thể đó.

Trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên trên ranh giới và được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để xây dựng do bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không đồng ý mà có lý do chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn phải dỡ bỏ.

     Mặt khác, tại khoản 2, điều 7 thông tư 23/2014/TT- BTNMT quy định: 

Điều 7. Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính:

1. Hồ sơ địa chính làm cơ sở để xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác định quyền và nghĩa vụ của người được Nhà nước giao quản lý đất theo quy định của pháp luật đất đai.      

2. Trường hợp thành lập bản đồ địa chính mới thay thế tài liệu, số liệu đo đạc đã sử dụng để đăng ký trước đây thì xác định giá trị pháp lý của thông tin như sau:     

a) Trường hợp đã cấp đổi Giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính mới thì xác định giá trị pháp lý thông tin theo kết quả cấp đổi Giấy chứng nhận;      

b) Trường hợp chưa cấp đổi Giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính mới thì xác định như sau:     

– Các thông tin về người sử dụng đất, thông tin về quyền sử dụng đất được xác định theo Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không thể hiện thông tin thì xác định theo sổ địa chính và hồ sơ thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;      

– Các thông tin về đường ranh giới (hình thể, kích thước cạnh thửa, tọa độ đỉnh thửa), diện tích của thửa đất được xác định theo bản đồ địa chính mới; trường hợp đường ranh giới thực tế của thửa đất trên bản đồ địa chính mới đã có biến động so với ranh giới thể hiện trên Giấy chứng nhận đã cấp thì thông tin pháp lý về đường ranh giới và diện tích sử dụng đất được xác định theo Giấy chứng nhận đã cấp

     => Từ các quy định chung nêu trên, việc xác định ranh giới giữa thửa đất của bạn và thửa của anh trai bạn có thể được hình thành theo thỏa thuận giữa các bên; hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoặc được hình thành từ 30 năm trở lên. Mốc ranh giới giữa các bất động sản được quản lý, lưu trữ tại hồ sơ địa chính. Theo thông tin mà bạn cung cấp thì hiện các bên đã được lập bản đồ địa chính và đã được cấp giấy đỏ hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vậy hiện tại, nếu muốn xác định lại ranh giới thửa đất của mình bạn có thể xin trích lục bản đồ địa chính tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp; đồng thời xem xét lại các văn bản, hồ sơ, giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp của mình trước khi thực hiện bất cứ thỏa thuận nào.

Xác định lại mốc ranh giới

2. Thỏa thuận xác định lại mốc ranh giới giữa các bên có đúng pháp luật không?

     Theo thông tin chúng tôi đã cung cấp, hiện nay luật quy định việc xác định lại mốc ranh giới giữa các bất động sản liền kề được thực hiện thông qua việc thỏa thuận giữa các bên; các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu. Như vậy, cơ quan huyện hướng dẫn bạn làm văn bản thỏa thuận với hộ gia đình liền kề về mốc ranh giới là không trái quy định của pháp luật.

     Thông tin bạn cung cấp chưa rõ ràng, bạn nên tiến hành thỏa thuận trước với bên sử dụng đất liền kề. Trường hợp không thỏa thuận được mà bạn muốn phục hồi lại mốc ranh giới cũ thì cần phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng và giấy tờ chứng minh mốc ranh giới cũ của bạn. Đồng thời cũng cần phải xem xét tất cả hồ sơ về đất đai đối với thửa đất của bạn đang được lưu trữ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có khớp với số liệu trên thực tế hay không? các vấn đề khác phát sinh trên thực tế như: diện tích thực tế sử dụng; bản đồ địa chính được lập ghi nhận diện tích, ranh giới như thế nào… Nếu bạn có đầy đủ căn cứ để xác nhận được quyền của mình thì bạn vẫn sẽ được tiến hành xác định lại mốc ranh giới theo đúng phần mà bạn được quyền sử dụng (Sở dĩ chúng tôi tư vấn như vậy là bởi trong câu hỏi bạn gửi tới có ghi nhận bạn có “giấy đỏ” nhưng chúng tôi chưa thể xác định chắc chắn đó có phải là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không; và do đó, để có cách nhìn toàn diện về vấn đề chúng tôi sẽ tư vấn một cách tổng quát nhất các điều kiện cần phải có khi bạn thực hiện thủ tục hành chính).

     Một số bài viết cùng chuyên mục tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về xác định lại mốc ranh giới:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về xác định lại mốc ranh giớ mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.