• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Mẫu đơn đề nghị công nhận hạng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

 • Tải mẫu đơn đề nghị công nhận hạng nhà chung cư mới nhất
 • mẫu đơn đề nghị công nhận hạng nhà chung cư
 • Biểu mẫu
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

Mẫu đơn đề nghị công nhận hạng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư s 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HẠNG NHÀ CHUNG CƯ

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh (thành phố) ………………….............................................................

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

(Tên tổ chức, cá nhân)…… đề nghị Sở Xây dựng xem xét, quyết định công nhận hạng nhà chung cư (hoặc công nhận lại, điều chỉnh hạng nhà chung cư) với các nội dung sau đây:

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị: ...................................................................................................

2. Địa chỉ, số điện thoại, fax: ..........................................................................................................

3. Tên nhà chung cư đề nghị công nhận hạng: ..................................................................................

4. Địa chỉ nhà chung cư:................................................................................................................

5. Hạng nhà chung cư đề nghị công nhận (A, B, C):..........................................................................

6. Kèm theo văn bản đề nghị này có các hồ sơ theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số 31/2016/TT-BXD  bao gồm:

a) ..................................................................................................................................................

b) .................................................................................................................................................

c) .................................................................................................................................................

d) .................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các hồ sơ kèm theo, cam kết tuân thủ các quy định của Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan sau khi được công nhận./.

 

                        …….., ngày ….. tháng …. năm …..
                   Đại diện tổ chức, cá nhân đề nghị                    (Ký, ghi rõ họ tên; nếu là tổ chức thì                  phải ghi thêm chức danh và đóng dấu)

>> Tải mẫu đơn đề nghị công nhận hạng nhà chung cư

     Bài viết tham khảo:

Liên hệ Luật sư tư vấn về: mẫu đơn đề nghị công nhận hạng nhà chung cư

Nếu bạn đang gặp vướng mắc về mẫu đơn đề nghị công nhận hạng nhà chung cư mà không thể tự mình giải quyết được, thì bạn hãy gọi cho Luật Sư. Luật Sư luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ tư vấn cho bạn về mẫu đơn đề nghị công nhận hạng nhà chung cư. Bạn có thể liên hệ với Luật Sư theo những cách sau.

 •   Luật sư tư vấn miễn phí qua tổng đài: 19006500      
 •  Tư vấn qua Zalo: Số điện thoại zalo Luật sư: 0931191033
 •  Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com

Liên kết tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178