Tải mẫu đơn xin thuê đất dành cho tổ chức trong nước

Tải mẫu đơn xin cho thuê đất dành cho tổ chức trong nước được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT

      Theo điều 17 luật đất đai năm 2013, Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua các hình thức sau đây:

  • Quyết định giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất;
  • Quyết định cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
  • Công nhận quyền sử dụng đất.

      Theo đó, muốn được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án, tổ chức trong nước phải nộp hồ sơ xin thuê đất. Dưới đây là mẫu đơn xin cho thuê đất áp dụng với tổ chức trong nước. Nội dung cụ thể như sau:

TÊN TỔ CHỨC                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:………../…………….                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                        ………, ngày…..tháng……năm ……..

ĐƠN XIN CHO THUÊ ĐẤT

(dành cho tổ chức trong nước)

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố……………………………………………………………………

1. Tên tổ chức xin thuê đất 1 :………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………Điện thoại:…………………………………………….

5. Địa điểm khu đất xin thuê:…………………………………………………………………………………………..

6. Diện tích (m2):………………………………………….m2,(được xác định bởi bản đồ do đơn vị đo đạc có tên………………………………………….lập ngày……tháng…….năm……hoặc trích lục bản đồ địa chính số:………………………………………………………………………………………………………………..………………..

ngày ….. tháng….năm……..của………………………………………………………………..……………..……)

7. Mục đích sử dụng 2 :…………………………………………………………………………………………………..

8. Thời hạn thuê đất (năm)……………………………………………………………………………………………..

9. Phương thức trả tiền…………………………………………………………………………………………………..

10. Cam kết :

– Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

– Trả tiền thuê đất hoặc tiền sử dụng đất đầy đủ đúng hạn;

– Cam kết khác (nếu có):………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………                    

                                                                                         ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC XIN THUÊ ĐẤT

                                                                                            (ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn xin cho thuê đất:

1 Ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)

Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư

>>> Tải mẫu đơn xin cho thuê đất dành cho tổ chức trong nước

 Liên kết tham khảo:

      Để được tư vấn chi tiết về mẫu đơn xin thuê đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu đơn xin cho thuê đất

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu đơn và thủ tục xin thuê đất hoặc các vấn đề khác liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

      Luật toàn quốc xin chân thành cảm ơn.