Kiến thức luật doanh nghiệp

Mức thu phí đối với hoạt động sản xuất rượu, sản xuất thuốc lá

Mức thu phí đối với hoạt động sản xuất rượu, sản xuất thuốc lá

MỨC THU PHÍ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT RƯỢU Kiến thức của bạn:      Mức thu phí đối với hoạt động sản xuất rượu, sản xuất thuốc lá Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Nghị định 67/2013 NĐ-CP Nội dung tư vấn về mức thu phí đối với hoạt động sản xuất rượu, sản xuất thuốc lá      Ngày 15 tháng 11 năm 2016 Bộ tài chính ban hành Thông tư 299/2016 TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01

Xem tiếp »

Xử l‎ý vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá

Xử l‎ý vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá

XỬ LÝ VI PHẠM QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH THUỐC LÁ Kiến thức của bạn:      Xử l‎ý vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Nghị định 67/2013 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá về: Nội dung tư vấn về xử l‎ý vi phạm quy định của pháp luật về kinh

Xem tiếp »

CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Kiến thức pháp luật:       Căn cứ và phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2013. Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Văn bản hợp nhất số

Xem tiếp »

Quản lý nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá

Quản lý nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá

QUẢN LÝ NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ, GIẤY CUỐN ĐIẾU THUỐC LÁ Kiến thức của bạn:      Quản lý nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Nghị định 67/2013 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá về: Nội dung tư vấn về quản lý nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá,

Xem tiếp »

Xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm thuốc lá theo quy định của pháp luật

Xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm thuốc lá theo quy định của pháp luật

XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU SẢN PHẨM THUỐC LÁ Kiến thức của bạn:      Xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm thuốc lá theo quy định của pháp luật Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Nghị định 67/2013 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá về: Nội dung tư vấn về xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm thuốc lá nhằm mục đích thương

Xem tiếp »

Thẩm quyền, trình tự thủ tục cấp giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá

Thẩm quyền, trình tự thủ tục cấp giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá

THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP MUA SẢN PHẨM BÁN THUỐC LÁ Kiến thức của bạn:      Thẩm quyền, trình tự thủ tục cấp giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Nghị định 67/2013 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá về: Nội dung tư vấn về thẩm quyền, trình tự thủ tục

Xem tiếp »

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mua bán thuốc lá theo quy định mới nhất

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mua bán thuốc lá theo quy định mới nhất

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MUA BÁN THUỐC LÁ Kiến thức của bạn:      Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mua bán thuốc lá theo quy định mới nhất Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Nghị định 67/2013 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá về:  Nội dung tư vấn về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mua bán thuốc lá 1. Hồ

Xem tiếp »

Điều kiện cấp giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá

Điều kiện cấp giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP MUA BÁN SẢN PHẨM THUỐC LÁ Kiến thức của bạn:      Điều kiện cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Nghị định 67/2013 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá về:  Nội dung tư vấn điều kiện cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá 1. Điều kiện cấp

Xem tiếp »

Số lượng nhà thầu tham gia chỉ định thầu thông thường

Số lượng nhà thầu tham gia chỉ định thầu thông thường

SỐ LƯỢNG NHÀ THẦU THAM GIA CHỈ ĐỊNH THẦU THÔNG THƯỜNG Câu hỏi của bạn:       Chào anh chị Công ty Luật toàn quốc. Em có câu hỏi này nhờ anh chị chỉ giùm với ạ! Số lượng nhà thầu tham gia chỉ định thầu thông thường? Ở quy trình chỉ định thầu thông thường em đọc không thấy ở đâu nói cần phát hành cho tối thiểu bao nhiêu nhà thầu hay là chỉ phát hành cho một nhà có đủ năng lực kinh nghiệm thôi???

Xem tiếp »

ƯU ĐÃI VỀ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

ƯU ĐÃI VỀ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

                                                 ƯU ĐÃI VỀ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP Kiến thức pháp luật:       Ưu đãi về thuế của doanh nghiệp mới thành lập. Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi năm 2013. Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2017 (có hiệu lực 01/01/2018). Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013

Xem tiếp »
Trang 1 của 5612345...102030...Cuối »