Kiến thức luật doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP Kiến thức của bạn:  Các trường hợp giải thể doanh nghiệp Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Nội dung kiến thức về các trường hợp giải thể doanh nghiệp: 1. Giải thể doanh nghiệp tự nguyện:      Giải thể doanh nghiệp là quyền của nhà đầu tư đối với việc rút lui khỏi thị trường kinh doanh, một trong các nhóm quyền của quyền

Xem tiếp »

Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu

Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 94/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012   NGHỊ ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm

Xem tiếp »

Nghị định 53/2013/NĐ-CP VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Nghị định 53/2013/NĐ-CP VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 53/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xem tiếp »

Trình tự và thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông

Trình tự và thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông

Trình tự và thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông Kiến thức của bạn Trình tự và thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông Kiến thức của luật sư Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn về trình tự và thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông: 1. Điều kiện chuyển nhượng cổ phần      Căn cứ theo Điểm d, Khoản 1, Điều 110 Luật Doanh nghiệp - 2014, cổ đông có quyền tự do

Xem tiếp »

Thủ tục xin Giấy phép phân phối hàng hóa tại Hưng Yên

Thủ tục xin Giấy phép phân phối hàng hóa tại Hưng Yên

XIN GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI HÀNG HÓA TẠI HƯNG YÊN Kiến thức của bạn Xin Giấy phép phân phối hàng hóa tại Hưng Yên  Kiến thức của luật sư Cơ sở pháp lý:   Luật Doanh Nghiệp 2014; Luật Thương mại 2005; Nghị định 09/2018/NĐ-CP. Nội dung tư vấn: 1. Xin Giấy phép phân phối hàng hóa tại Hưng Yên Để tiến hành phân phối hàng hóa tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện 3

Xem tiếp »

Tặng cho cổ phần cho người chưa thành niên

Tặng cho cổ phần cho người chưa thành niên

Tặng cho cổ phần cho người chưa thành niên Kiến thức của bạn      Tặng cho cổ phần cho người chưa thành niên Kiến thức của luật sư Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014; Bộ luật Dân sự 2015; Nội dung tư vấn về tặng cho cổ phần cho người chưa thành niên: 1. Điều kiện của người nhận cổ phần      Căn cứ theo Luật Dân sự và 2015 Luật Doanh nghiệp 2014 có thể khẳng định người chưa đủ

Xem tiếp »

Tư vấn thay đổi email doanh nghiệp- Luật Toàn Quốc

Tư vấn thay đổi email doanh nghiệp- Luật Toàn Quốc

Tư vấn thay đổi email doanh nghiệp Kiến thức cho bạn: Tư vấn thay đổi email doanh nghiệp. Hồ sơ, thủ tục thay đổi email doanh nghiệp. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp); Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh

Xem tiếp »

Bình luận các quy định về các trường hợp miễn trách nhiệm vi phạm hợp đồng trong thương mại

Bình luận các quy định về các trường hợp miễn trách nhiệm vi phạm hợp đồng trong thương mại

MIỄN TRÁCH NHIỆM VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI Kiến thức của bạn:  Miễn trách nhiệm vi phạm hợp đồng trong thương mại Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật Thương mại 2005  Nội dung kiến thức về miễn trách nhiệm vi phạm hợp đồng trong thương mại: 1. Vi phạm pháp luật thương mại và vi phạm nghĩa vụ hợp đồng thương mại:      Vi phạm pháp luật thương mại là các hành vi vi phạm

Xem tiếp »

Tư vấn doanh nghiệp nước ngoài tại Hưng Yên theo quy định pháp luật mới nhất

Tư vấn doanh nghiệp nước ngoài tại Hưng Yên theo quy định pháp luật mới nhất

Tư vấn doanh nghiệp nước ngoài tại Hưng Yên Kiến thức cho bạn:      Tư vấn doanh nghiệp nước ngoài tại Hưng Yên Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật đầu tư. Nội dung: Tư vấn doanh nghiệp nước ngoài tại Hưng Yên      Theo LĐT 2014, một tổ chức kinh tế có vốn

Xem tiếp »

Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Thái Nguyên

Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Thái Nguyên

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI THÁI NGUYÊN Kiến thức của bạn:  Cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Thái Nguyên Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Luật Đầu tư 2014 Nội dung kiến thức về cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Thái Nguyên: 1. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Thái Nguyên      Đối với dự án đầu tư không

Xem tiếp »
Trang 1 của 6412345...102030...Cuối »