Kiến thức luật doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty      Kiến thức cho bạn:      Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty      Kiến thức của luật sư:      Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015 về đăng ký  doanh nghiệp      Nội dung tư vấn:      1. Người đại diện theo pháp luật của công ty        Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014, người đại diện

Xem tiếp »

Thủ tục giao nộp con dấu cho cơ quan công an

Thủ tục giao nộp con dấu cho cơ quan công an

Thủ tục giao nộp con dấu cho cơ quan công an Câu hỏi của bạn:       Cho mình hỏi thủ tục giao nộp con dấu cho cơ quan công an như thế nào? Câu trả lời của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu Nghị

Xem tiếp »

Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật

Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật

NGƯỜI NỘP ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN Kiến thức của bạn:  Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Kiến thức của Luật sư:  Cơ sở pháp lý: Luật Phá sản 2014  Nội dung kiến thức về người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: 1. Người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:     - Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần.     - Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn

Xem tiếp »

Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kiến thức của bạn:  Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014  Nội dung kiến thức về điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị:  1. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị:      Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:  

Xem tiếp »

Đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

Đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

ĐẶC ĐIỂM PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Kiến thức của bạn:  Đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Nội dung kiến thức về đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần:  1. Đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần về cổ đông:      Số lượng tối thiểu là 3 cổ đông và không giới hạn số lượng tối đa. Thành viên bao gồm:      - Thành viên

Xem tiếp »

Các quy định của pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Các quy định của pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN Kiến thức của bạn:  Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần. Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Nội dung kiến thức về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần 1. Điều kiện chuyển nhượng cổ phần phổ thông trong công ty cổ phần      Về nguyên tắc, cổ phần phổ thông trong công ty cổ phần được chuyển nhượng một

Xem tiếp »

Quy định của pháp luật về các loại cổ phần trong công ty cổ phần

Quy định của pháp luật về các loại cổ phần trong công ty cổ phần

CÁC LOẠI CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN Kiến thức của bạn:  Các loại cổ phần trong công ty cổ phần. Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Nội dung kiến thức về các loại cổ phần trong công ty cổ phần:      Công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ phần phổ thông và có thể có cổ phần ưu đãi. 1. Cổ phần phổ thông:      Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết và có

Xem tiếp »

Những quy định pháp luật về khuyến mại mỹ phẩm

Những quy định pháp luật về khuyến mại mỹ phẩm

KHUYẾN MẠI MỸ PHẨM Kiến thức của bạn:  Khuyến mại mỹ phẩm Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật Thương mại 2005 Nội dung kiến thức về khuyến mại mỹ phẩm:      Hiện tại, pháp luật chưa có quy định cụ thể về khuyến mại mỹ phẩm, tuy nhiên dựa vào các lý thuyết chung về khuyến mại, chúng ta có thể rút ra được một số các vấn đề sau đây. 1. Chủ thể thực hiện khuyến mại mỹ phẩm:    

Xem tiếp »

Những quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

Những quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Kiến thức của bạn:  Thuế thu nhập doanh nghiệp Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Nội dung kiến thức về thuế thu nhập doanh nghiệp: 1. Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp:      Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế thu vào phần thu nhập của các tổ chức kinh doanh nhằm đảm bảo sự đóng góp công bằng, hợp lý giữa các tổ

Xem tiếp »

Đặc điểm doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật

Đặc điểm doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật

ĐẶC ĐIỂM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Kiến thức của bạn:  Đặc điểm doanh nghiệp tư nhân. Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014  Nội dung kiến thức về đặc điểm doanh nghiệp tư nhân:      Theo Khoản 1 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh

Xem tiếp »
Trang 1 của 6112345...102030...Cuối »