Kiến thức luật doanh nghiệp

Giấy chứng nhận góp vốn theo quy định của pháp luật hiện hành

Giấy chứng nhận góp vốn theo quy định của pháp luật hiện hành

GIẤY CHỨNG NHẬN GÓP VỐN Câu hỏi của bạn về giấy chứng nhận góp vốn      Chào Luật sư, tôi muốn hỏi về giấy chứng nhận góp vốn được quy định như thế nào trong luật và mẫu giấy chứng nhận góp vốn. Tôi xin cảm ơn. Câu trả lời của Luật sư về giấy chứng nhận góp vốn      Chào bạn. Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về giấy chứng nhận góp vốn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn

Xem tiếp »

Lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG Kiến thức của bạn:      Lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý Nghị quyết số 79/2016 NQ-HĐND Nội dung tư vấn về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng      Ngày 8 tháng 12 năm 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Nghị quyết số

Xem tiếp »

Tải Nghị định 87/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Tải Nghị định 87/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Nghị định 87/2017/NĐ-CP      Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài chính - ngân sách (bao gồm: Ngân sách nhà nước; thuế; phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; dự trữ nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; tài sản công theo quy định của pháp luật); hải quan; kế

Xem tiếp »

Cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu theo quy định pháp luật

Cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu theo quy định pháp luật

CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH XUẤT, NHẬP KHẨU XĂNG DẦU Kiến thức của bạn:      Xin cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu Kiến thức của luật sự:      Căn cứ pháp lý: Nghị định 78/2014/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Nghị định 83/2014/NĐ-CP vè kinh doanh xăng dầu Nội dung tư vấn: Cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu      Giấy phép xuất nhập khẩu là một văn bản liên

Xem tiếp »

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP Kiến thức của bạn:  Các trường hợp giải thể doanh nghiệp Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Nội dung kiến thức về các trường hợp giải thể doanh nghiệp: 1. Giải thể doanh nghiệp tự nguyện:      Giải thể doanh nghiệp là quyền của nhà đầu tư đối với việc rút lui khỏi thị trường kinh doanh, một trong các nhóm quyền của quyền

Xem tiếp »

Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu

Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 94/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012   NGHỊ ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm

Xem tiếp »

Nghị định 53/2013/NĐ-CP VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Nghị định 53/2013/NĐ-CP VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 53/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xem tiếp »

Trình tự và thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông

Trình tự và thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông

Trình tự và thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông Kiến thức của bạn Trình tự và thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông Kiến thức của luật sư Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn về trình tự và thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông: 1. Điều kiện chuyển nhượng cổ phần      Căn cứ theo Điểm d, Khoản 1, Điều 110 Luật Doanh nghiệp - 2014, cổ đông có quyền tự do

Xem tiếp »

Thủ tục xin Giấy phép phân phối hàng hóa tại Hưng Yên

Thủ tục xin Giấy phép phân phối hàng hóa tại Hưng Yên

XIN GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI HÀNG HÓA TẠI HƯNG YÊN Kiến thức của bạn Xin Giấy phép phân phối hàng hóa tại Hưng Yên  Kiến thức của luật sư Cơ sở pháp lý:   Luật Doanh Nghiệp 2014; Luật Thương mại 2005; Nghị định 09/2018/NĐ-CP. Nội dung tư vấn: 1. Xin Giấy phép phân phối hàng hóa tại Hưng Yên Để tiến hành phân phối hàng hóa tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện 3

Xem tiếp »

Tặng cho cổ phần cho người chưa thành niên

Tặng cho cổ phần cho người chưa thành niên

Tặng cho cổ phần cho người chưa thành niên Kiến thức của bạn      Tặng cho cổ phần cho người chưa thành niên Kiến thức của luật sư Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014; Bộ luật Dân sự 2015; Nội dung tư vấn về tặng cho cổ phần cho người chưa thành niên: 1. Điều kiện của người nhận cổ phần      Căn cứ theo Luật Dân sự và 2015 Luật Doanh nghiệp 2014 có thể khẳng định người chưa đủ

Xem tiếp »
Trang 1 của 6412345...102030...Cuối »