Kiến thức luật doanh nghiệp

Tặng cho cổ phần cho người chưa thành niên

Tặng cho cổ phần cho người chưa thành niên

Tặng cho cổ phần cho người chưa thành niên Kiến thức của bạn      Tặng cho cổ phần cho người chưa thành niên Kiến thức của luật sư Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Bộ luật Dân sự 2015 Nội dung tư vấn về tặng cho cổ phần cho người chưa thành niên 1. Điều kiện của người nhận cổ phần      Căn cứ theo Luật Dân sự và 2015 Luật Doanh nghiệp 2014 có thể khẳng định người chưa đủ

Xem tiếp »

Tư vấn thay đổi email doanh nghiệp- Luật Toàn Quốc

Tư vấn thay đổi email doanh nghiệp- Luật Toàn Quốc

Tư vấn thay đổi email doanh nghiệp Kiến thức cho bạn: Tư vấn thay đổi email doanh nghiệp. Hồ sơ, thủ tục thay đổi email doanh nghiệp. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp); Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh

Xem tiếp »

Bình luận các quy định về các trường hợp miễn trách nhiệm vi phạm hợp đồng trong thương mại

Bình luận các quy định về các trường hợp miễn trách nhiệm vi phạm hợp đồng trong thương mại

MIỄN TRÁCH NHIỆM VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI Kiến thức của bạn:  Miễn trách nhiệm vi phạm hợp đồng trong thương mại Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật Thương mại 2005  Nội dung kiến thức về miễn trách nhiệm vi phạm hợp đồng trong thương mại: 1. Vi phạm pháp luật thương mại và vi phạm nghĩa vụ hợp đồng thương mại:      Vi phạm pháp luật thương mại là các hành vi vi phạm

Xem tiếp »

Tư vấn doanh nghiệp nước ngoài tại Hưng Yên theo quy định pháp luật mới nhất

Tư vấn doanh nghiệp nước ngoài tại Hưng Yên theo quy định pháp luật mới nhất

Tư vấn doanh nghiệp nước ngoài tại Hưng Yên Kiến thức cho bạn:      Tư vấn doanh nghiệp nước ngoài tại Hưng Yên Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật đầu tư. Nội dung: Tư vấn doanh nghiệp nước ngoài tại Hưng Yên      Theo LĐT 2014, một tổ chức kinh tế có vốn

Xem tiếp »

Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Thái Nguyên

Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Thái Nguyên

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI THÁI NGUYÊN Kiến thức của bạn:  Cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Thái Nguyên Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Luật Đầu tư 2014 Nội dung kiến thức về cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Thái Nguyên: 1. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Thái Nguyên      Đối với dự án đầu tư không

Xem tiếp »

Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Ninh Bình

Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Ninh Bình

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI NINH BÌNH Kiến thức của bạn:       Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Ninh Bình. Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đầu tư 2014 Nội dung tư vấn về cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Ninh Bình      1. Cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Ninh Bình      Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã không còn xa lạ với

Xem tiếp »

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Phú Thọ

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Phú Thọ

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TẠI PHÚ THỌ Kiến thức của bạn:       Thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Phú Thọ Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014; Luật đầu tư 2014. Nội dung kiến thức về thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Phú Thọ:      Doanh nghiệp nước ngoài thành lập tại Việt Nam là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, có nhà đầu tư nước

Xem tiếp »

Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh

Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh

Cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh Kiến thức của bạn: Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh Kiến thức của luật sư:  Cơ sở pháp lý:  Luật doanh nghiệp 2014 Luật đầu tư 2014 Nội dung tư vấn về cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh      Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ

Xem tiếp »

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Hải Dương

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Hải Dương

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TẠI HẢI DƯƠNG Kiến thức của bạn:       Dịch vụ thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Hải Dương Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn về dịch vụ thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Hải Dương      Luật đầu tư 2014 không còn quy định về thuật ngữ “doanh nghiệp có vốn đầu tư

Xem tiếp »

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Ninh Bình

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Ninh Bình

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Ninh Bình Kiến thức của bạn: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Ninh Bình Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật đầu tư 2014 Nội dung tư vấn về dịch vụ thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Ninh Bình      1. Điều kiện thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Ninh Bình      Việt Nam ngày càng mở cửa hội nhập quốc tế. Hơn

Xem tiếp »
Trang 1 của 6212345...102030...Cuối »